Annonse
Norges Geologiske Undersøkelse har anslått verdien av kjente og undersøkte mineralressurser i Norge til å være 8000 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de uoppdagede mineralene som finnes i på land og på havets bunn. Bildet er fra Sydvaranger AS. (Foto: Sydvaranger AS)

Alle vil ha smarttelefon, ingen vil ha gruvedrift

Vi har verdens fremste miljøer på romteknologi, petroleumsteknologi og sjømatindustri. Vi tror vi kan bli best i verden på bærekraftig mineralutvikling også - om vi klarer å utnytte kompetansen og videreutvikle teknologi fra andre bransjer. 

Du vet kanskje at iPhonen, Teslaen og TV-en din er avhengige av mineraler og metaller fra gruvedrift. Kanskje vet du også at disse stoffene typisk utvinnes i utviklingsland der bærekraft kommer langt ned på prioriteringslista og hvor barnearbeid, miljøkriminalitet og korrupsjon er utbredt. Men visste du at de samme mineralene også finnes her i Nord-Norge? 

Norge sitter på en gullgruve i form av naturressurser og unik kompetanse, fundamentert på en samfunnsmodell som er både demokratisk og bærekraftig. Samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten er et av våre største konkurransefortrinn. 

Nøkkelkomponenter til ny teknologi hentes i stor grad fra fattige utviklingsland hvor barnearbeid, miljøkriminalitet og korrupsjon er utbredt. I dag produserer Europa kun mellom 3 til 5 % av mineralene som forbrukes ifølge Direktoratet for mineralforvaltning. Flere av disse mineralene og metallene kunne vært hentet fra Norge. De fleste av oss eier en smarttelefon, og en iPhone inneholder opptil 40 andre mineraler og metaller, deriblant silisium fra Tana i Finnmark.

Norges Geologiske Undersøkelse har anslått verdien av kjente og undersøkte mineralressurser i Norge til å være 8000 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de uoppdagede mineralene som finnes i på land og på havets bunn. 

De største utfordringene for videreutvikling av mineralnæringen i Norge slik vi ser det ligger i den miljømessige og i den økonomiske bærekraften med problemer rundt utslipp, avfall, bruk av landarealer og manglende kapitaltilgang. Mineralnæringen, forvaltningen, politikere, bankene og organisasjoner må samarbeide dersom man skal finne nye og bedre løsninger.

Kompetansemiljøer i verdensklasse 

Med verdens fremste miljøer på petroleum, prosessering og ren energi, er vi i stand til å utfordre problemene i dagens mineralnæring. “Ingen” vil ha gruvedrift, men trenger det å være sånn? 

Vi har verdens fremste miljøer på romteknologi, petroleumsteknologi og sjømatindustri. Vi tror vi kan bli best i verden på bærekraftig mineralutvikling også - om vi klarer å utnytte kompetansen og videreutvikle teknologi fra andre bransjer. 

Strenge krav fra myndighetene er en viktig driver for innovasjon. Næringen er allerede i endring og har et større fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi enn tidligere. Det som testes og utvikles i våre arktiske omgivelser kan ha bred anvendelse i andre deler av verden også. Dersom vi løser utfordringene rundt avfall, utslipp og bruk av landarealer i norsk mineralnæring, så kan vi også bidra til å løse de samme utfordringene andre steder i verden gjennom eksport av norsk teknologi og kompetanse.

Vi må tenke større 

I dag sendes det meste av mineraler og metaller ubearbeidet ut av Norge. Mye av dette går til videreforedling i Europa. Utfordringen er at bearbeiding av metaller krever mye energi som igjen fører til store CO2-utslipp. Norge leder den globale energiomstillingen og vår rene vind- og vannkraft er en fantastisk mulighet for Norge til å utvikle ny industri. Raggovidda vindpark utenfor Berlevåg er et av verdens mest effektive vindkraftverk, og nå dobler de kapasiteten for å starte hydrogenproduksjon. Vi kan for eksempel skape ny industri og vekst ved å bearbeide mineralene der de utvinnes ved bruk av hydrogen. 

I kombinasjon med vind- og vannkraft kan vi tiltrekke oss kraftkrevende industri som datasentre, batteriproduksjon og metallverk. For eksempel så har Volkswagen-konsernet nylig etablert sitt datasenter på Rjukan. Hvorfor har de valgt Norge? Datasentre er et eksempel på kraftkrevende industri som i stadig større grad blir presset av myndighetene sine til å senke CO2-utslippene. Batteriproduksjon er et annet eksempel på kraftkrevende industri som også har behov for mineraler. Freyr AS i Mo i Rana har som visjon å bygge en gigantisk batterifabrikk basert på vindkraft. Og med tiden kan kanskje bilprodusenter velge å produsere batteriene sine basert på både norsk vindkraft og norske mineraler. 

Norge bør bli verdensledende

Norge er en pioner innen hardfør teknologi, nettopp fordi vi har vært nødt til å utvikle produkter og tjenester som tåler de tøffe forholdene i Arktis. I nord er vi vant til at kjøretøyer og strømlinjer fryser igjen, at sensorer slutter å fungere i kulda og at de store avstandene gjør nettilgangen mer uforutsigbar enn mange andre steder i verden. Dette gjør våre omgivelser til en ideell plass for testing av for eksempel el-biler eller el-fly. Dette er et stort konkurransefortrinn og en forretningsmulighet for Norge som vi må bli flinkere til å utnytte. For å tilrettelegge for denne forretningsmuligheten har vi i Innovasjon Norge Arktis utviklet Testination – en innovasjonsarena med mål om å utvikle og teste ny teknologi i norsk-arktiske områder på en sikker og bærekraftig måte.

Teknologi som tåler hardt vær og varierende temperaturer vil bli stadig mer ettertraktet i årene som kommer, spesielt i lys av klimaendringene som allerede påvirker hverdagen til millioner av mennesker verden over. Ved å koble oss til verdens fremste innovasjonsmiljøer, som nettopp bilindustrien, kan Norge bli en avgjørende bidragsyter i det grønne skiftet. Kan en kobling til el-bilindustrien bidra til å utvikle norsk mineralnæring til verdens mest bærekraftige mineralnæring? 

Og mens vi snakker om bilindustrien: En typisk helelektrisk bil består av så mye som 83 kg kobber, mens vanlige fossildrevne biler kun består av mellom åtte og 22 kg. Det er en av grunnene til at verden i løpet av de neste 15 til 20 årene vil trenge dobbelt så mye kobber som i dag. 

Samarbeid er nøkkelen

Onsdag 23. oktober 2019 arrangerer vi Testination – North of the Ordinary i Tromsø som en del av Arctic Innovation Week. Her skal vi fremme innovasjon og samarbeid på tvers av næringer for å bidra til arbeidsplasser, investeringer og vekst i nord. Bærekraftig utvikling i mineralnæringen er et av temaene på Testination og startskuddet på en ny nasjonal klynge på bærekraftige mineraler. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse