Annonse
Vi blir tre folk med tre landegrenser og med et nasjonalt oppdrag, der flere av oppgavene blir i Finnmark. Fantastiske naturressurser, et reiseliv stadig mer av verden oppdager og fortsatt en sentral posisjon i Nordområdene, skriver Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Finnmark fylkeskommune

Alltid for Finnmark

Ingen må være i tvil om at vi ville det beste for vårt fylke.

Ved forhandlingsslutt visste vi at Finnmark blir ledende av nye ansvarsområder for internasjonal politikk og nordområdeutvikling. Vi skal lede politikkområder innen klima, miljø og folkehelse og vi skal lede viktige områder for vei og kollektiv i Finnmark, samt viktig infrastruktur som flyruter og fiskerihavner for hele det nye storfylket.

- «Når du har seilt lenge nok, begynner du å se etter Finnmarkskysten»

Sitatet stammer fra en sjømann i utenriksfart. Fint med sydhavsøyer og verdensbyer, men før eller siden tok han seg i å stå på dekk og lengte hjem. Da kunne fjellformasjonen ved Gibraltar minne om Gjesværstappan og klippene ved Dover om Nordkapp.

Jeg gjenkjenner meg i ham. Også jeg har reist ut av fylket, men sterkt ønsket meg hjem. Oppvokst i Gamvik, men med år i Hammerfest, Tromsø, Karasjok og Vadsø. Alt dette har gjort meg glad i hele fylket; med våre språk, kulturer, næringer og folk. Jeg kunne aldri gjøre noe som går i mot Finnmark sine interesser. Aldri.

Sammenslåing skjer under tvang, vi kjenner all den historien og vår mostand mot dette. Jeg har derfor stor forståelse for frustrasjon og avmaktsfølelse som nå kommer til uttrykk i Finnmark. 

Da avtalen om sammenslåing av Troms og Finnmark ble underskrevet torsdag, hadde vi gjennomført langdryge forhandlinger for våre interesser - med brudd og til sist med statlig tilrettelagt mekling. Hvis vi ikke ble enige nå, ville Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tatt avgjørelsen for oss. Mange mener vi burde latt det skje og lagt ansvaret på regjeringen, men det ville vært for risikabelt for våre interesser. Som ansvarlig leder for Finnmark fylke og leder for et tverrpolitisk forhandlingsutvalg kunne jeg ikke det. Risikoen for en svært mye dårligere avtale, var dessverre overhengende.

Ved forhandlingsslutt visste vi at Finnmark blir ledende av nye ansvarsområder for internasjonal politikk og nordområdeutvikling. Vi skal lede politikkområder innen klima, miljø og folkehelse og vi skal lede viktige områder for vei og kollektiv i Finnmark, samt viktig infrastruktur som flyruter og fiskerihavner for hele det nye storfylket.

Dette er nye, store og framtidsrettede politikkområder som vil ha stor betydning for utviklingen av Finnmark og resten av fylket og for hele Norge Her sitter vi i førersetet. Det skal fortsatt være ledelse i Finnmark.

Vi skal fortsatt ha fagavdelinger innen næring, opplæring, kultur og tannhelse ved fylkeskommunen i Finnmark. Disse avdelinger skal ledes fra Troms, men ha stedlige nestledere i Finnmark. Dette skal sikre fortsatt gode tjenestetilbud til befolkning og næringsliv i Finnmark og resten av det nye fylket sammen med tilsvarende tjenester i Troms. I tillegg skal Finnmark ha assisterende rådmann med utvidede fullmakter. Politiske møter i hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting, skal avholdes i begge de gamle fylkene.

I avtalen fikk vi på plass en fellesnemd bestående av 17 fra Finnmark og 19 fra Troms, 36 tilsammen. Fellesnemda er viktig og skal styre hele sammenslåingsprosessen. I avtalen er det nedfelt at fellesnemda skal gjennomgå og fordele viktige oppgaver inne stab- og støttefunksjoner. I volum og antall ansatte utgjør dette en stor andel av sentraladministrasjonen. Disse oppgavene skal utføres fra begge fylker. På samme vis skal det gjøres en funksjonsfordeling innen de ulike fagetater mellom fylkene. Her blir det viktig å kjempe for hvilke oppgaver som bør ledes fra Finnmark.

Dette var det beste Finnmark kunne oppnå, under de rådende forhold.

Arbeidet i fellesnemda blir derfor vesentlig og derfor har også sammensetningen av denne nemda vært et viktig tema. Nemda skal sammensettes bredt ut fra fylkestingets politiske representasjon. Her vil forhandlingene gå mer etter politiske skillelinjer, enn de geografiske. Dette vil gi en annen dynamikk enn den vi har hatt i de forhandlinger vi har vært gjennom til nå.

Det er gitt en sikkerhet til alle ansatte i fylkeskommunen både i Troms og Finnmark om en 5 års garanti fra sammenslåingstidspunktet 1. januar 2020, om at ingen skal miste jobben eller måtte flytte på grunn av sammenslåingen.

Det forventes at regjering og storting holder ord og viser beslutningskraft i spørsmålet om overføring av statlige ansvarsområder som vil gi nye og viktige arbeidsoppgaver til fylkene. Det er en selvfølge at mange av disse oppgavene skal løses fra Finnmark.

Det som videre skal skje er at avtalen skal fremlegges for fylkestinget i Finnmark. Avtalens videre skjebne ligger nå i fylkestingets hender. 

Tilbake til sjømannen: Han mønstret av og valgte å bruke resten av livet til å jobbe hjemme. Jeg har også valgt det samme. «Alltid Finnmark» ble det for oss begge. Når vi blir en ny storregion, er det fortsatt mitt utgangspunkt. 

Vi blir tre folk med tre landegrenser og med et nasjonalt oppdrag, der flere av oppgavene blir i Finnmark. Fantastiske naturressurser, et reiseliv stadig mer av verden oppdager og fortsatt en sentral posisjon i Nordområdene.  

Her skal vi fortsatt skape muligheter for at folk skal kunne leve gode liv - slik at også de etter oss vil hjem, om de reiser ut.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse