Annonse
Oppdrettsnæringen var i sin begynnelse et ledd i en bra distriktspolitikk for å skape abeidsplasser. Den er nå i ferd med og bli et forurensingsproblem som på bekostning av fiskerinæringen stadig ekskalerer. Det synes jeg Geir Ove Ystmark og Sjømat Norge har liten grunn til og være stolt av, skriver Bernt Hole. Foto: Ola Solvang

Alt er til salgs

I et innlegg 27. oktober gjør adm.dir.i Sømat Norge, Geir Ove Ystmark, rede for utbetalinger til norske kommuner fra havbruksfondet som vederlag for oppdrett i norske fjorder. Han skriver sitat: “Jeg er stolt over og jobbe i en næring som er så viktig for lokalsamfunnene langs kysten, ikke minst i Nord-Norge”

Troms fylke får etter sigende 400 millioner fra samme fond til fordeling til velferdsoppgaver. Oppdrettsnæringen blir stadig utvidet i volum og spesielt i nord hvor vanntemperaturen er gunstigere for oppdrett. Aktørene er søkkrike skipsredere og store konsern som bare kan håve inn store gevinster på bekostning av fiskebestandene i fjordene hvor forurensning fra disse gigantene er helt fortiet fra styrende fiskerimyndigheter eller aktører.

Oppdrettsnæringen var i sin begynnelse et ledd i en bra distriktspolitikk for å skape abeidsplasser. Den er nå i ferd med og bli et forurensingsproblem som på bekostning av fiskerinæringen stadig ekskalerer. Det synes jeg Ystmark har liten grunn til og være stolt av.

Det ble tidligere tatt til ord for å skape arbeidsplasser i distriktene og at det skulle være lys i husan. Slike toner er nær sagt ikke hørbare lenger. At det satses så mye på en næring som ikke skaper veldig mange arbeidsplasser og hvor kapitalkrefftene råder er betenkelig.

At styrende i norske kommuner senker hattebremmen og gladelig tar imot fondets midler er forståelig pga. skakkjørte kommuners økonomi, det kan jo enkelt forstås. De er med på leken og overser på kort sikt problemene. Men vederlaget til kommunene kan virke som en smøring for videre utvidelse og tilrettelegging av gigantnæringen og gjøre de superrike enda rikere - uten nevneværdige nye arbeidsplasser.

Også kommuner som har vært rekstrevtive til oppdrett  vil dermde vurdere tirettelegging. Miljødebatten er en sammensatt farse hvor bare store ord teller og dobbeltmoralen i så henseende skinner i gjennom. Miljø er miljø om det er i luft eller vann! Alt er til salgs, bare prisen er god! Det er synd!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse