Annonse

Altadominans – intet problem?

Ønsker vi at folkefattige fylker og kommuner skal har en rimelig representasjon, er konsekvensen at de mer folkerike områdene må få en mindre andel enn folketallet tilsier.

Jeg tillot meg å skrive et leserinnlegg etter fylkestingsvalget. Det har vakt reaksjoner i Alta, på nettsidene til Altaposten og Finnmarken. Så mye kjeft er det lenge siden jeg har fått.

De matematikkyndige i Alta har tatt kalkulatoren frem og funnet ut at mens Alta har 26 prosent av befolkningen i fylket og 28 prosent av fylkestingets representanter, så er vel de 2 prosentene ikke noe å bråke om. Syting kaller de det.

Mitt hovedpoeng er imidlertid at stemmeaksjonen i Alta, som Altaposten kaller det, har ført til at 6 kommuner i fylket ikke blir representert på fylkestinget. I følge de matematikkyndige i Alta synes dette å være en naturlig konsekvens av at folketallet i disse kommunene ikke er stort nok.

Hvis vi tar innbyggertallet i Finnmark og deler på de 35 representantene i fylkestinget, kommer vi til 2.200. Dermed kan vi utelukke nær halvparten av fylkets kommuner. Hvorfor syte da?

Skulle vi lagt samme utregning til grunn for stortingsvalget, ville Finnmark bare fått to representanter, mens vi i virkeligheten har fem stortingsrepresentanter.

Ønsker vi at folkefattige fylker og kommuner skal har en rimelig representasjon, er konsekvensen at de mer folkerike områdene må få en mindre andel enn folketallet tilsier. Dette solidariske prinsippet aksepteres som en selvfølge når det gjelder Stortinget, men overført til fylkestinget, skal man ha seg frabedt at det skal gå ut over Alta.

Når Rut Olsen i Kystpartiet blir spurt om det er rimelig at hun bytter plass med deres førstekandidat fra Vardø, så forklarer hun bare at det er velgernes dom, men underslår at det er ti ganger så mange velgere i Alta som i Vardø.

Siden hun og deres kandidat fra Vardø tilhører samme parti og vil arbeide for distriktenes interesser uansett hjemsted, så kan vi spørre om vi i det hele tatt behøver representanter utenfra Alta. De jobber jo for det samme partiprogrammet uansett. Altapolitikerne kan derfor ivareta våre interesser både innenfor fiske, reindrift og all videregående undervisning. Så hvorfor syte?

I en radiodiskusjon med Frp-politiker Ronny Berg fra Alta, påstår han at saken ikke hadde kommet opp dersom det ikke var Alta som hadde fått så mange representanter på fylkestinget. Det er feil, men passer godt inn i den offerrollen som både Fremskrittspartiet og store deler av Altamiljøet går inn i når de mangler saklige argumenter.

De glemmer at de virkelige ofrene er Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Lebesby og Berlevåg som ikke ble representert på fylkestinget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse