Annonse
BEITE-KRISE: Per Mathis Oskal er en av reineierne i Nord-Norge som har lidd økonomiske tap på grunn av en vinter med spesiell værforhold. Foto: Ole Åsheim/Nordlys

Viktig hjelp til reindriften

Reindriften i nord har denne vinteren stått overfor en stor krise. Det har vært en reell fare for at store deler av bestanden skulle bukke under, med store konsekvenser for reineierne og deres familier, i tillegg tilbedrifter som er knyttet til virksomheten, for eksempel slakterier.

Problemene oppsto allerede før jul, med store problemer for reinbeitedistriktene i Troms og Finnmark.

Store mengder snø og regn har ført til at det har dannet seg flere tykke lag med is ned mot bakken, som reinen ikke klarer å slå seg gjennom.

Ved Hjertind reinbeitedistrikt måtte man for eksempel begynne å fore dyrene allerede før årskiftet, noe som har bydd på store utfordringer.

Økonomisk har det ført til et betydelig tap. Bare ved Hjertind reinbeitedistrikt har man brukt over 1,5 millioner kroner ekstra på for som er kjørt ut til reinen med snøscooter.

På finnmarksvidda har foret fraktet delvis blitt fraktet med innleide helikopter, på grunn av de lange avstandene.

Det er ventet at kompensasjonen fra myndighetene ikke vil dekke alle tapene gjennom en lang vinter.

Samtidig er det en god følelse for mange reineiere å oppleve at fellesskapet i Norge stiller opp i en vanskelig tid.

Hjelpen kommer når den årlige vårflyttingen og kalvingen står for døren. Særlig simlene behøver i denne perioden mer mat for at de skal kunne bære frem levedyktige kalver.

Regjeringen har handlet raskt og økt reindriftens krise- beredskapsfond med 30 millioner kroner på grunn av den alvorlige situasjonen. FeFo (Finnmarkseindommen) har bevilget to millioner kroner for å hjelpe reindrifta i den krevende situasjonen næringen befinner seg i.

Det er godt å se at det finnes både regionale og nasjonale sikkerhetsnett som forhindrer at reindriftsutøverne overlates til seg selv. Hjelp med transport av foret har også vært helt avgjørende. Det ser dermed lysere ut enn for noen uker siden, og støtten fra myndighetene har berget mange dyr fra den sikre død.

Det er også verdt å merke seg at det er Felleskjøpets anlegg på Bergneset i Balsfjord som nå produserer og leverer den bokstavelig talt livsviktige maten til dyrene. Det viser nok en gang at lokal beredskap er viktig, også for naturbaserte næringer i Norge.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse