Annonse
Agenda Nord-Norge-ambassadørene Brage Larsen Sollund og Kristian Brunsvik Olsen mener deler av samfunnsdebatten i Nord-Norge er skadelig for landsdelens omdømme. Faksimilie av debattinnlegget i Nordlys.

Ambassadørenes ubehag

Som aktive samfunnsmennesker burde begge de to nordnorske ambassadørene se verdien av debattene i stedet for å klage på temperaturen.

I et innlegg vi har publisert på vår Nordnorsk debatt-plattform, skriver Brage Larsen Sollund og Kristian Brunsvik Olsen at den nordnorske samfunnsdebatten «må på avrusning». Ifølge disse to, som for anledningen presenterer seg som deltakere i «Agenda Nord-Norges ambassadørprogram», handler det om «debatten hvor prateklassen, bestående av kommentatorer, tidligere ordførere og samfunnsdebattanter har vært mest opptatt av sterke karakteristikker fremfor konstruktive innspill». Så langt er det gått, at samfunnsdebatten i nord «er skadelig for vårt omdømme». Larsen Sollund og Brunsvik Olsen får en «flau smak i munnen»

Jeg er litt usikker på om vi i Nordlys, der brorparten av den nordnorske samfunnsdebatten har tilhold, bør føle skyld for de to herrenes ubehag. Det er neppe helt urimelig å anta at de oppskakede ambassadørene legger ansvaret for grufullhetene i debatten på våre skuldre. For på Nordnorsk debatt er det rett som det er høy temperatur i innleggene som blir publisert. Det har vi ikke tenkt å beklage, men synes selvsagt det er leit hvis vi støter det nordnorske diplomatiets følelser eller virker forstyrrende inn på oppdragsgivernes agenda.

Vår holdning er at det skal være stor takhøyde og få restriksjoner på ytringsfriheten i våre debattspalter. Når det er sagt, er det selvsagt slik at det kan komme ytringer som er rene avfallsprodukter som bare forsøpler rommet for frie meningsytringer. Dette forekommer svært sjelden i debattinnlegg vi mottar, men disse utskuddene dukker først og fremst opp i kommentarfeltene. Fenomenet er imidlertid ikke spesielt for Nordnorsk debatt. Sannsynligvis har Ap-politikeren Brage Larsen Sollund – som meg – registrert at det også forekommer stygge sleivspark i kommentarfeltene på Arbeiderpartiets Facebook-side. Slik er nå engang verden blitt i Facebook-demokratiets tidsalder.

Men det skal ikke hindre oss i å ha sterke meningsbrytninger og høy temperatur i viktige samfunnsdebatter i nord. Det har vi hatt i en rekke sentrale debatter hvis vi ser tilbake bare på det siste halvåret. Vi har lenge hatt gående en svært polarisert debatt om forsvarspolitikken og Forsvarets innretning og plass i nord. Det samme gjelder fiskeripolitikken, der motsetningene er store og meldingene er knallharde. Spesielt er det et voldsomt trykk når det kommer til oppdrettsnæringen. Kommunereformen og regionreformen har virkelig satt følelser i sving og disse har kommet til uttrykk i mange innlegg som vi har publisert i Nordnorsk debatt. Debatten om Sametingets ønske om å få oppnevnt en såkalt sannhetskommisjon, har ikke minst tatt fyr. Samtidig har vi i en rekke tilfeller i disse debattene latt fagkompetanse og forskere slippe til med vesentlige bidrag i debattene. Dette er uhyre viktige samfunnsdebatter i nord, og jeg mer enn forundres hvis de to kritikerne kan mene at disse skarpe debattene er rett ut skadelige. Jeg skjønner helt ærlig ikke hva som er årsaken til denne berøringsangsten fra Larsen Sollund og Brunsvik Olsen.

Debatt og meningsbrytning er demokratiets hjerteblod. I debattens kjølvann vil det som regel komme beslutninger. Disse blir sjelden dårligere av at det har foregått en opplysende og skarp debatt om saken i forkant.  Som aktive samfunnsmennesker burde begge de to nordnorske ambassadørene se verdien av debattene i stedet for å klage på temperaturen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse