Annonse
Finnmark er taperen i ambulanseflyberedskapen. De øvrige basene opplever ikke samme beredskapssvikt. Det er foreløpig ingen tegn til bedring for Finnmark og det er fortsatt usikkert når det kan bli stabil drift uten beredskapsavbrudd, skriver lege Jan Eggesvik. Foto: Eskil Mehren

Ambulansefly-beredskapen i Finnmark fortsatt svekket

Det er nå 4 måneder siden operatørskiftet i ambulanseflytjenesten. Det er dokumentert at Babcock ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten.

18/10-19 avholdt Helse Nord/Luftambulansetjenesten og Babcock et informasjons og dialogmøte om situasjonen i ambulanseflytjenesten for Finnmarkskommunene og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Undertegnede representerte Lebesby kommune som fastlegevikar og rådgiver. Det foreligger referat fra møtet datert 23/10-19.

Et flertall av møtedeltagerne hadde spørsmål og bekymringer omkring mangel på tilgjengelige piloter og for lang responstid fra fly blir bestilt til flyet ankommer til pasienten. Leger fra Vadsø og Lebesby kommune opplyste om
4 alvorlige avvik der responstiden for pasienter med hastegrad akutt var opp til 3 ½ time. Det siste avviket var i oktober-19 og kommuneoverlegen i Lebesby informerte generelt om dette tilfellet. Han uttalte: «En hendelse
der alle instanser er enige om at dette er en prioritert pasient ender opp med en ventetid på 3 timer 20 minutter. Det blir vanskelig å ivareta pasienten, usikkerhet skapes, og vi står med en pasient der vi ikke har noe å tilby. Slike tilfeller har vært svært sjelden de siste årene, her må beredskapen styrkes.» Hadde en en pasient med tilsvarende symptomer i Oslo ventet 3 1/2 time på ambulansebil til sykehus ville det umiddelbart bli satt inn akutte tiltak for å forebygge nye hendelser.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark påpekte at det som påvirker tiden det tar fra flyet blir bestilt til flyet er ute er pilotmangel. Hun uttalte at dette er en stor utfordring. Personellberedskapen er ikke god nok og det må løses. Kommunene må få det ambulanseflytilbudet de skal ha. Det må gjøres risikoanalyse (ROS) og det må settes i verk avbøtende tiltak inntil pilotene på basene er på plass.

Både Luftambulansetjenesten og Babcock bekreftet problemområdene og ga detaljerte opplysninger om nåværende bemanningssituasjon og reserveflyløsninger. Det ble opplyst at det mangler 4 av 10 piloter i Kirkenes og at det jobbes kontinuerlig med å skape en robust bemanning særlig på basene i Alta og Kirkenes. Men beredskapen er ennå ikke sikret. 

De daglige beredskapsrapportene fra Luftambulansen.no etter dialogmøtet viser følgende beredskapsavbrudd for perioden 17/10 – 30/10-19:

  • Kirkenesflyet: 68 timer beredskapsbrudd denne ½ måneden.
  • Alta 1: 43 timers beredskapsavbrudd

Kontrakten tillater ikke mer enn 12 timers avbrudd på 1 hel måned for disse 2 flyene.

  • Alta 2: 32 timers utmelding på ½ måned.

Kravet for dette dagvakts flyet er maksimalt 6 timer på 1 hel måned. Det dreier seg fortsatt om klare kontraktsbrudd etter 4 mnd. drift.

Finnmark er taperen i ambulanseflyberedskapen. De øvrige basene opplever ikke samme beredskapssvikt. Det er foreløpig ingen tegn til bedring for Finnmark og det er fortsatt usikkert når det kan bli stabil drift uten beredskapsavbrudd. 

Luftambulansen HF, statsråd Høie og Babcock viser til kontrakten der det beskrives en reserveberedskap med bl.a. «reisepiloter», fly fra Sverige (som ikke kan lande på kortbane) og andre forhold, men dette fungerer ikke for Finnmark. Babcock har 2 reservefly. Det ene benyttes kontinuerlig ved tungt vedlikehold av flyene. Da er det bare 1 reservefly for alle baser som åpenbart er for lite. Istedenfor et 3. reservefly er det valgt en komplisert reserveløsning som inkluderer operatørens svenske fly og bakvaktpiloter med lang reisevei til Finnmark. Dette legges til tjenestetiden og gir derved økt risiko for utmelding grunnet hviletidsbestemmelser.

Finnmark kan ikke lenger vente på at kontraktsvilkårene skal oppfylles. 3/11-19 hadde Kirkenesflyet igjen et beredskapsavbrudd på 15 timer. Alle øvrige avvik i november vil da være brudd på kontraktsvilkårene. Forklaringene på problemene har vært mange, men det hjelper ikke pasientene. 

1 ekstra kortbane reservefly med full beredskap og lokalisert i Tromsø vil kunne bedre forholdene og bør snarest mulig stilles til rådighet for befolkningen inntil Babcock klarer å løse sine kompliserte problemer som også inkluderer en pågående arbeidskonflikt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse