Annonse
Skal prisen være det utslagsgivende kriterium for tildeling av busskontraktene? Jeg mener helt klart nei. Slik ble det heller ikke for den nye kontrakten i Tromsø og Midt-Troms. Heldigvis, skriver Magnar Nilssen. Foto: Terje Morken

Anbud i Troms – kriteriene er blitt bedre

Jeg ser av et debattinnlegg i herværende avis at lederen av Troms Transportarbeiderforening stiller seg undrende til at Troms fylkeskommune tildeler kontrakten til en tilbyder som ikke har det billigste anbudet. Jeg må derimot innrømme at jeg stiller meg mer undrende til akkurat det argumentet. Er dette et utrykk for Norsk Transportarbeiderforbund sin holdning til anbud? Skal prisen være det utslagsgivende kriterium for tildeling av busskontraktene? Jeg mener helt klart nei. Slik ble det heller ikke for den nye kontrakten i Tromsø og Midt-Troms. Heldigvis.
Det er andre faktorer som er minst like viktig å vektlegge for å sikre gode kontrakter, både for ansatte, selskapene, kundene og oppdragsgiverne.

Denne gangen ble både pris, kvalitet og miljø, tillagt vekt i forbindelse med tildeling i to av de hittil tre utlyste kontraktene i Troms. Forhåpentligvis vil også det gjelde i den siste anbudspakken som skal ut i disse dager. Dagens kontrakter i Troms, som er i sluttfasen, hadde kun laveste pris som kriterium for tildeling. En ensidig tildeling basert bare på pris gir lett fokus på å spare der det er mulig. Det kan jeg ikke forestille meg at Norsk Transportarbeiderforening mener vil være å foretrekke.

De nye kontraktene må være langt å foretrekke, også for de ansatte, med mer fokus på innholdet og hvilke villkår som skal gjelde. Det gjelder både kjøretider, reguleringstider, opplæring, bonus, dekk og materiell, for å nevne noe. Selv om de ansatte er sikret ansettelse i det vinnende selskap, både gjennom kontraktens villkår og Yrkestrafikkloven, gir lengre kontraktsperioder også mer forutsigbarhet for de som skal jobbe i bransjen.

Det var en rimelig god prosess i forkant av utlysningene av anbudene. Det var dialogmøter hvor både representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene deltok. De ble gitt mange ulike innspill hvorav mange er å finne i igjen i kontrakten. Det var rimelig stor enighet om hvilke kriterier som skulle brukes i anbudene i Troms.

Alt er naturligvis på langt nær helt perfekt og det er sikkert noen ting som kunne vært enda bedre. Min mening er at dagens anbud er betydelig bedre enn den første runden med bussanbud i Troms. Ikke minst med tanke på at det ikke lenger holder å bare være billigst. Skal du vinne må du også levere godt på kvalitet og miljø. Miljøkriteriet medfører at bransjen påtar seg et større ansvar for at bussene har minst mulige utslipp.

Oppsummert er derfor en blanding av pris, kvalitet og miljø å foretrekke også i fremtidige anbud. Det er ingen grunn til å «rygge» tilbake. Krav til kvalitet og miljø fremmer også innovasjon i bransjen gjennom at tilbyderne må tenke nytt for å finne løsninger som gir merverdi for de reisende. Det vil innebære et bedre tilbud og at de ansatte får en betydelig bedre arbeidshverdag. Og ikke minst, at flere velger å reise med bussen.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse