Annonse
Andøy Flystasjon er operativ og i full drift og kan bygges videre ut for framtidige krav, ligger best strategisk plassert og kan drifte både overvåkningsfly og jagere i tillegg til å ta seg av etterretning og infrastrukturen som er bygget ut, skriver andværing Gøran Karlsen. Foto: Jon Anders Skau/Forsvaret

Andøy Flystasjon og faretruende signaler

Nå ligger det meste på bordet. Jeg har ingen tro på at vi kan tillegge politikerne i Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å ha noen graderte forsvarspolitiske argumenter for å legge ned Andøya Flystasjon.

Nord-Norge er både strategisk og ressursmessig en svært viktig region. Hvordan kan noen forsvare å legge ned Andøya Flystasjon og Bardufoss?

Tvert i mot tror jeg de er betydelig fattigere på informasjon enn det som er kommet fram i aviser og Facebookgruppa Bevar Andøya Flystasjon. Det må være en beklemmende situasjon å være i om man tar sin oppgave som folkevalgt forvalter av fellesskapets midler og ønske om trygghet seriøst.

Andøy Flystasjon er operativ og i full drift og kan  bygges videre ut for framtidige krav, ligger best strategisk plassert og kan drifte både overvåkningsfly og jagere i tillegg til å ta seg av etterretning og infrastrukturen som er bygget ut. Her er to parallelle baner i tillegg til tverrvindbane, sheltere (bunkere for fly) og hangarer. I tillegg har militær og etterretning alltid nærmest fritt og svært billig fått tatt seg til rette på øya for alle formål. Andøy Space Center og Andøya Test Center trenger en oppegående flyplass. Den sivile flyaktiviteten er svært begrenset. Alt ligger tilrette!

Evenes ligger sentralt for videre satsing på sivil flytrafikk. Om de skal bidra militært må det være som transporthavn for materiell og soldater i en krigssituasjon.

Satsing på forsvar av landet er svært viktig! Et land må signalisere at det er villig til å sloss for friheten og demokratiet! Det er ikke hvor mange milliarder vi kaster etter dårlige beslutninger som teller! Det er hvor fornuftig og samhandlet det gjøres som teller. Fordeling og spredning på forsvarsgrener ut i distriktene viser alvor. Sentralisering og nyordet “kraftsamling” er feighet. Vi har store ressurser og områder å forsvare!

Nygaardsvolds Arbeiderpartiregjering var tilhengere av “det brukne gevær”s politikk. De bestemte seg for vi skulle være nøytrale. Utenriksminister Halvdan Koht var en av fanebærerne. Da det nærmet seg konflikt med Hitler ga han bare uttrykk for at det var fint lite Norge kunne gjøre! Klart Hitler sendte opp krysseren Blücher fullastet med folk og utstyr for å overta dette enfoldige landet. Vi vil neppe noensinne fatte hvor mye vi har Oberst Birger Eriksen å takke for, som egenhendig tok avgjørelsen om å skyte skuddene som senket Blücher! Kongen kom seg unna og fikk anledning til å si nei, gullbeholdningen ble berget og ble i vår besittelse og Koht og regjeringen Nygaardsvold kom seg til London. Der fikk de sjanse til å rette opp litt av sin tapte ære, blandet annet sørge for at Norges handelsflåte forble norsk, bare for å sørge for at Eriksen fikk koke i sitt eget fett etter krigen! Ingen ære, men aller nådigst en heder. Etter hvert ser vi alle at han berget Norges ære.

Dette må aldri skje igjen! Vi må velge politikere som skjønner at det kan komme krig til landet igjen og som har forberedt oss på det! Krig er ikke en terrorhandling i Østlandsområdet, selv om det også skal kunne takles. Krig er en trussel mot hele landet. Det må vi vise at vi er forberedt på.

Da kan Evenes, Andøya og Bardufoss ta imot forsterkninger og utstyr i nord. All annen forsvarsaktivitet serves av Andøy og Bardufoss, fordi det er best og er basert på investeringer gjort over mange tiår!

Sentralisert og “kraftsamlet” forsvar kan fort få samme lite flatterende historisk dom som “det brukne gevær” fikk etter 2. verdenskrig. Signalet til våre eventuelle framtidige fiender er at vi bryr oss ikke om distriktene.

Nord-Norge er både strategisk og ressursmessig en svært viktig region. Hvordan kan noen forsvare å legge ned Andøya Flystasjon og Bardufoss? Og erstatte disse med Evenes sivile lufthavn som er plassert trangt, kupert og svært begrenset og derfor allerede lagt ned som militær flyplass? Selv om det kastes milliarder kroner etter dårlige beslutninger kan de noensinne bli bra. La velfungerende flyplasser bestå og bygg videre på det som fungerer! Behold opparbeidet kompetanse og bygg videre på det som fungerer. Vi må kunne stole på vår politiske ledelse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse