Annonse
USA har tydeliggjort overfor Norge at de vil operere sine P-8 Poseidon overvåkingsfly fra Andøya, ikke fra Evenes. Det er dette som er det reelle innholdet i den plutselige snuoperasjonen, skriver Oddvar Nygård. Bildet er fra åpen dag på Andøya flystasjon i juni 2017. Bildet viser P-8 Poseidon,C-130J Hercules og P-3C Orion i rekke. Foto: Daniel Kalinikov, Forsvaret

Regjeringen bøyer nakken for amerikanerne på Andøya

For de vil vel aldri la vår store allierte bygge opp en amerikansk driftet og finansiert base på norsk jord? Eller?

I 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon og avvikle den militære aktiviteten der, og flytte Norges maritime overvåkningsfly (MPA) til Evenes, som også skal være en fremskutt base for noen av de nye kampflyene, F-35. Motstanden mot denne flyttingen har siden vært stor, men regjeringen har vært umulig å rikke. Fra det hold har operasjonen blitt begrunnet med at man ikke kan drifte to baser så nært hverandre, fordi en slik ordning ville bli altfor kostbar. Regjeringspartiene fikk i denne saken også støtte fra Arbeiderpartiet.

Men nå har pipa plutselig fått en annen lyd. I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet (FD) 14. mai, med tittelen «Mottak av allierte forsterkningsstyrker», fremgår det følgende:

  • «Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak i krise og krig, og i revidert nasjonalbudsjett har regjeringen vurdert hvilke konsekvenser Forsvarets foreslåtte konsept vil få. (-) Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi…».

FD slipper katta ut av sekken med følgende beskrivelse av Andøyas militære nytteverdi i dag:

  • «Viktigheten av å se forsterkning i sammenheng med alliert nærvær i Norge i fredstid, spesielt i nord, fremheves».

Bevares! Hvordan kan det ha seg at man ikke forsto dette for tre år siden? Kan det være fordi planen om å nedlegge Andøya flystasjon har ført til at den norske overvåkningen av havområdene i nord har avtatt i betydelig grad som en følge av nedleggingsvedtaket? Viktig personell har sluttet og man har ikke lenger nok besetning til å utføre overvåkningsoppdragene på det nivået som Norge innad i NATO-samarbeidet har vært forpliktet til.

Dermed har amerikanske P-8 Poseidon rykket inn, og USA har tydeliggjort overfor Norge at de vil operere fra Andøya, ikke fra Evenes. Det er dette som er det reelle innholdet i den plutselige snuoperasjonen som ligger i begrunnelsen om viktigheten av «alliert nærvær i Norge i fredstid, spesielt i nord…».

USA liker ikke stortingsvedtaket om nedleggelse på Andøya. Og har beordret den norske regjering til å snu. Statsministeren og forsvarsministeren har måttet bøye av og kaver nå med å forklare hvorfor flystasjonen de ville nedlegge plutselig har fått «høy militær verdi». Hvis regjeringen mener at denne nye erkjennelsen er suget fra eget, norsk bryst, må jo Solberg og Bakke-Jensen forklare oss hvordan det kunne ha seg at de var så forblindet at de ikke så dette da de vedtok nedleggelsen for tre år siden.

Det står simpelthen ikke til troende når FD i pressemeldingen skal forklare at det er nye innsikter som ligger bak snuoperasjonen:

  • «Det er identifisert et økende behov for at NATO og nære allierte prioriterer nærvær og forsterkning av Norge». (-) «Økt alliert fokus på Norges nærområder er nødvendig for Norges sikkerhet og noe det er arbeidet aktivt med over tid».

Det siste er selvfølgeligheter, mens «forsterkning av Norge» er nytale for en sterkere amerikansk tilstedeværelse på norsk jord i fredstid.

Enda verre vil det bli når Solberg og Bakke-Jensen skal forsvare at de i fremtiden må drifte to baser, med de spinnville kostnadsøkningene de selv argumenterte med at et slikt opplegg ville medføre. For de vil vel aldri la vår store allierte bygge opp en amerikansk driftet og finansiert base på norsk jord? Eller?

Det er ikke bare enkelt å være liten. Men nå er det jo sånn at lillebror Norge er en særdeles bemidlet liten herremann. Dessverre er det slik at akkurat denne krabaten er en skikkelig gjerrigknark når det kommer til forsvarsbevilgninger. Solberg-regjeringens motvilje mot å bruke nok penger på et nasjonalt, norsk forsvar i alle domener, har medført at der Norge ikke vil fylle tomrommene i vår forsvarsstruktur, der rykker amerikanerne prompte inn. Denne utviklingen kan innskrenke vår nasjonale råderett på eget territorium, både til lands og til vanns.

Både storting og regjering bør snart ta en diskusjon om hvor grensene går med hensyn til å innskrenke vår frihet og selvråderett på denne måten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse