Annonse
Å forberede at Andøya skal ha en beredskapsrolle innebærer ikke at regjeringen endrer sin politikk eller gjør om på Stortingets vedtak om Andøya. Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Luftforsvarets maritime overvåkingsfly samt alliert flyvning til Evenes ligger fast, skriver forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Foto: Forsvaret

Andøya-beslutning ligger fast

I Nordlys 20. mai stusser kommentator Oddvar Nygård over Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flyplass og han stiller spørsmål ved fornuften i å avvikle militær aktivitet samtidig som flyplassen pekes ut som mottaksområde for allierte fly. Det veldig korte svaret til Nygård er at det er stor forskjell på å drifte en militær flyplass og å forberede bruken av tilgjengelig infrastruktur i en beredskaps-sammenheng.

Situasjonen er lik for Andøya og Bodø. Vi samler Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes. Dette gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret.

Så er det sånn at bruk av sivil infrastruktur og tjenester i kriser og ved væpnet konflikt i Norge lenge har vært et sentralt prinsipp i det norske totalforsvaret og beredskapsplanlegging. Det sivil-militære samarbeid i slike situasjoner er fortsatt svært viktig og Forsvaret er avhengig av sivil støtte for å løse sin viktigste oppgave; å forsvare landet sammen med våre allierte. Betydningen av dette samarbeidet og bruken av sivil infrastruktur ble senest vist under øvelse Trident Juncture 2018.

Men hvorfor kommer dette akkurat nå, spør Nygård?

Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. NATO er i gang med å rullere sitt planverk i så henseende. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig. All infrastruktur, det være seg lufthavner, jernbaner, veier eller vanlige havner, kan om nødvendig måtte kunne benyttes i krise eller krig.

I forsvarets konsept legges det særlig vekt på forsterkning av Nord-Norge hvor det er mest tidskritisk med luftstyrker. Både Andøya og Bodø er identifisert som mottaksområder for allierte fly. Samtidig er det steder der vi er i gang med store omstillingsprosjekter. Dette skaper et behov for bedre tilrettelegging mellom sivile og militære behov. Regjeringen legger derfor opp til at flyplasser skal ha en definert beredskapsrolle samtidig som utviklingen av de sivile næringsprosjektene får prioritet. Dette gir nødvendig forutsigbarhet i omstillingsarbeidet.

Å forberede at Andøya skal ha en beredskapsrolle innebærer ikke at regjeringen endrer sin politikk eller gjør om på Stortingets vedtak om Andøya. Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Luftforsvarets maritime overvåkingsfly samt alliert flyvning til Evenes ligger fast. Anbefalingen var basert på fagmilitære råd og i tråd med en utvikling der behovet for å samle Luftforsvarets virksomhet til færre baser med økt beskyttelse er vektlagt. Betydningen av dette har ikke endret seg. Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har medført at behovet for å beskytte basene har økt og at varslingstidene er redusert. Vi samler derfor Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes. Dette gir den mest effektive driften og beste beskyttelsen for Luftforsvaret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse