Annonse
Vi vil gjerne ha svar på hvorfor ikke planene om flytting av det norske overvåkningsmiljøet til Evenes nå skrinlegges av regjeringen, da alle forutsetninger for vedtaket i 2016 er borte, skriver Hilde Flobergseter. Bildet er fra Andøya flystasjon. Foto: Forsvaret

Andøya flystasjon - hva nå?

Vi forventer at denne saken blir tatt inn i Stortinget igjen, for ny behandling og endring av det stående vedtaket.

Regjeringen har nå gått bort fra vedtaket fra november 2016, som vi i Bevar Andøya flystasjon (BAF) forøvrig har bestridt i tre år. Vedtaket i Stortinget var nedleggelse av Andøya, og at det meste av infrastrukturen skulle frigis sivile virksomheter. Hvorfor regjeringen og AP ikke valgte alternativ 4: Alt til Evenes og Andøya som beredskapsbase allerede da, er et stort spørsmål vi alle stiller oss. For Regjeringen har «plutselig» forstått at Andøya har stor militær verdi, og vil bli opprettholdt som beredskapsbase etter stort påtrykk fra USA/NATO. Noe som har en merkostnad på kr 2,7 milliarder (Regjeringens egne tall), i tillegg til kostnadene for oppbyggingen av Evenes sivile lufthavn.

Regjeringen og AP er ikke villig til å stoppe utbyggingen ved Evenes og flyttingen av det maritime overvåkningsmiljøet dit, som pr. i dag har Andøya flystasjon som sin base. Andøya er bygd opp for og rundt de maritime overvåkningsflyene våre, i tillegg til jagerflyvirksomhet, og har derfor allerede fasiliteter for dette. Evenes ble erklært “ubrukelig” for x antall år siden og ble lagt i møllposen. Det er kun små justeringer som nye hangardører, som skal til på Andøya for at de nye P-8A Poseidon-flyene har tak over hodet, i motsetning til på Evenes der hangar og annen infrastruktur ikke eksisterer og må bygges nytt.

At Regjeringen går fra argumentet om at to baser blir for kostbart i 2016, til at de nå skal ha to baser for maritim overvåkning innenfor en radius på 10 mil i luftlinje, er intet mindre enn råflott. Det blir i så tilfelle den eneste nasjonen innen NATO som har det.

Evenes er og blir en sivil lufthavn med nær 1 million reisende hvert år, og har meget begrensede arealer. De samme begrensede arealene som nå er grunnen til at Andøya skal bli en beredskapsbase, for de klarer seg ikke med Evenes som eneste base for Luftforsvaret i Nord-Norge, og i tillegg mottak for allierte. Noe vi forøvrig har påpekt siden Langtidsplanen for forsvaret kom ut i 2016.

I tillegg begynner Regjeringen å åpne for at Bodø skal ha en viss militær tilstedeværelse. Frykten for at «Ny by - Ny flyplass»-prosjektet kan stå i fare er ikke ubegrunnet. Når Forsvarsminister Bakke-Jensen bedyrer at Forsvaret må vike for sivil virksomhet, faller det på sin egen urimelighet, da sikkerhetsregimet rundt forsvarets installasjoner, utstyr og baser er meget strengt, ikke minst der USA/NATO opererer.

Andøya flystasjon som USA/NATO har stanset nedleggelsen av, blir åpnet for USA/UK/NATO når det kommer til øvelser, samtrening og samarbeid om overvåkning i nordområdene med det norske maritime overvåkningsmiljøet. En samarbeidsavtale som ble underskrevet mellom UK/USA/Norge i 2017. Det er bare noe som kompliserer og øker kostnadene ved dette, og det er at det norske maritime overvåkningsmiljøet blir flyttet bort fra Andøya til Evenes. Det miljøet som kunne holdt Andøya flystasjon operativ slik som i dag, og vært vertskap for de besøkende allierte. Vi blir ikke overrasket om et naboland lar seg stresse av dette. Om ikke det er USA/NATO som skal drifte Andøya flystasjon, så er det interessant å få vite hvem som skal det og kostnadene det vil utgjøre? Vi har fått vite at både vakthold og kjøkken skal driftes som før.

BAF, med nær 27 000 medlemmer, ber om svar fra Regjeringen på hvilke sivile næringsvirksomheter og næringsplaner i Andøy, som Forsvaret eventuelt må vike for?

Vi vil gjerne ha svar på hvorfor ikke planene om flytting av det norske overvåkningsmiljøet til Evenes nå skrinlegges av regjeringen, da alle forutsetninger for vedtaket i 2016 er borte. Vi forventer at denne saken blir tatt inn i Stortinget igjen, for ny behandling og endring av det stående vedtaket.

La det norske maritime overvåkningsmiljøet få ro i en vanskelig omstillingsperiode, der de går fra P-3 Orion og over til de nye flyene P-8A Poseidon. La dette spissede og svært sårbare miljøet bli værende på sin base, nemlig Andøya flystasjon, til det beste for kompetansen, forsvarsevnen, Forsvaret og NATO.

Vi gjer oss ikkje!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse