Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA) med 60–100 arbeidsplasser blir ikke flyttet, selv om basen for de maritime overvåkingsflyene legges ned. Foto: Forsvarets mediesenter

Har forsvarsministeren feilinformert Stortinget om nedleggelsen av Andøya flystasjon?

Det kommer stadig nye opplysninger om nedleggelsen av flystasjonen på Andøy, ukjent for meg og sikkert mange andre, som direkte berører belutningsgrunnlaget for nedleggelse. Mye tyder på at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget.

Vi vil vite konsekvensene for helheten i beslutningen når det kommer inn slike opplysninger. De fleste ser jo at det rokker ved hele grunnlaget for nedleggelsen.

Det nye er at det blir en delt løsning mellom Andøya og Evenes, stikk i strid med det Stortinget ble orientert om av forsvarsministeren. Etterretningstjenesten blir værende med sin avdeling på Andøya. Dette er en vesentlig del av flystasjonen som samvirker nært med de maritime overvåkingsflyene.

Det var jo akkurat det samfunnet på Andøya foreslo: QRA-base (Quick Reaction Alert) på Evenes og MPA-base (Maritime Patrole Aircraft) fortsatt på Andøya. Men ifølge vedtaket skal altså flyene flyttes.

Dette bekreftes av sjefen for etterretningstjenesten (SjE) som stadfester at Forsvarets stasjon på Andøya (FSTA) blir værende. Vel og bra!

Det merkelige er allikevel at overvåkingsflyene flyttes. Ifølge samme E-sjef er det ingen spesielle utfordringer knyttet til en delt løsning. Tvert om, de har erfaringer fra autonome stasjoner i Finnmark uten annen militær tilknytning – som om en radarkuppel i Vadsø er sammenlignbar med overvåkingsfly.

Dette er ikke hva Stortinget ble orientert om av ministeren, så sant det ikke foreligger noen lukkede møter som grunnlag for beslutningen, hvor informasjon er holdt borte fra opinionen av såkalte hensyn til rikets sikkerhet. I premissene for nedleggelsen av Andøya flystasjon var det fokusert primært på én base-løsningen som det beste alternativet ut fra en kost-nytte-effekt. Altså kun Evenes.

Hva kreves i Stortinget mht. presisjon? Nedleggelsen av Bodø – byggingen av Ørlandet ble flere milliarder dyrere enn hva som ble meddelt de folkevalgte. Listen er lang med statlige kostnadssprekk. Nå skal man allikevel ha en delt løsning, Normalt ville man jo reagere på om man blir ført bak lyset,

SjE prøver å forklare rasjonalet for at stasjonen ikke flyttes. Det er bra. Men han dekker seg under at denne virksomheten er hemmelig, dvs; ingen informasjon kan bli gitt ut over at en kommunikasjon til Evenes kan bli løst ved kryptert samband og at de tilstøtende bygningsmassene på Andøya ikke uten videre kan bli gjenbrukt, dvs til omstillingstiltak.

I rapporten som Forsvarsdepartementet har laget står det intet om Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA). Ingen kostnader blir nevnt, verken ved flytting eller om den blir. Vi vet at det blir en omfattende drift – noe mer enn i dag da alle nåværende eksterne støttefunksjoner forsvinner. Derimot er salg av den øvrige bygningsmassen som nå nulles ut lagt inn.

Vi som undres over vedtaket er heller ikke interessert i å vite noe om metoder og kapasiteter E-tjenesten har på øya. Men vi vil vite konsekvensene for helheten i beslutningen når det kommer inn slike opplysninger. De fleste ser jo at det rokker ved hele grunnlaget for nedleggelsen.

Vi alle vet at MPA-ene er en viktig sensor for E-tjenestens stasjon på Andøya – og har vært det fra begynnelsen. Nærhet betyr ganske mye. Vi skjønner at kryptert samband til sensoren som står 14 mil unna betyr en forskjell i forhold til dagens, når flyets mannskap skal forberede seg, data samles inn og nye innsamlingsbehov avdekkes i analysearbeidet. Innsamling av etterretning henger sammen med alt. Det er et teamwork hvor informasjon skal bearbeides og vurderes. Det krever vel et tettere samarbeide enn utveksling av informasjon på krypterte linjer - gjør det ikke?

Synergier er ikke bare et moteord, det er noe som skal gi økt kompetanse og bedre effekt. Hva gjør Forsvaret: De flytter flyene til et sted som mangler infrastruktur. Den må bygges opp. Stasjonen (det ene beinet) blir værende!

De fleste av oss skjønner avgjørelsen med at E-tjenestens stasjon blir værende. En flytting hadde blitt altfor dyr. Men vi skjønner ikke hvorfor man flytter flyene til en mindre egnet flyplass. Vi skjønner heller ikke at dette ikke er tatt med i vurderingene.

Det er hardt å være E-sjef i disse dager - spesielt en som har vært navigatør på en av våre MPA-er og som har den pedagogiske utfordringen å fortelle oss at stasjon og sensor (fly) kan adskilles. Godt å slippe å være politiker som må forsvare en slik beslutning.

Mitt enkle råd her fra Sunnmøre er: Spar ressurser, la flyene bli stående der de er. Da har dere ivaretatt såvel nasjonens interesse som befolkningen på Andøya. Jeg skal la være å gi råd om QRA og en såkalt fremskutt base, selv om det hadde vært fristende.

Det er ingen grunn til å la det gå prestisje i dette. Tvert om! Fjellvettregel nr 4 sier “snu i tide”. På Sunnmøre holder vi oss til fjellvettreglene der terreng er vanskelig og værforhold kan endre seg raskt (som på Andøya). Vel, ved nærmere ettertanke er det vel litt flatere ute på spissen hvor stasjonen er men desto mer vind! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse