Annonse
Marineøvelser, seismikkskyting og rakettooppskyting fra Andøy Space Center skaper store problemer for fiskerne på Andøya. "Saken er viktig og bør være en prioritet oppgave for myndighetene – spesielt for fiskeriministeren", skriver Karl Glad Nordahl. (Foto: Julie Haugen, Forsvaret)

Kystfiskere slår alarm

Fiskere i Andøy er opprørt. De føler seg overkjørt, og med god grunn. – Det tradisjonelle, gode fisket, nærmest året rundt, på den smale sokkelen utenfor Andøya har urgamle tradisjoner. Trolig det nærmeste man kan komme hevd.

En uopphørlig kamp

I tida før fiskerigrensen ble opprettet, var det mest engelske trålere som herjet, ødela bruk og «stjal» fisken. – Samme plagen hadde for øvrig også fiskerne fra Øksnes og Bø. (Bladet Vesterålen trykte den gangen et intervju med en engelsk trålgast som skrøt av det gode fisket i vårt havområde.) – Siden den gang har det for kystfiskerne vært en nærmest uopphørlig kamp av mange årsaker.

Våre kystfiskere driver uomtvistelig den mest bærekraftige matproduksjon, basert på fornybare ressurser. – I tillegg er næringen garantist for opprettholdelse av kystsamfunnene ved sin levering av fisk av ypperste kvalitet.

Havressursloven gjelder fortsatt

Havressursloven har det klare formål å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av de viltlevende ressursene, og det tilhørende genetiske materialet – og ikke minst å medvirke til å sikre bosettingen i våre kystsamfunn.

I lovteksten heter det blant annet: «Det er forbode å hindre eller øydelegge høvet til hausting, med skyting, støy eller anna utilbørlig framferd.» – Det burde ikke være nødvendig med noen spesiell «fortolkning» av loven.

Alarmen er gått!

Nå har kystfiskere på Andøya sett seg nødt til å slå alarm! – Ved virksomheten som allerede har funnet sted - og er under videre utvikling - mener fiskerne seg jaget bort fra havet og levebrødet sitt. I en grundig gjennomarbeidet artikkel, først trykt i Bladet Vesterålen 10.01.2020 og senere offentliggjort i en rekke aviser med erklært fiskeritilknytning, blir en lang rekke av problemene belyst.

Seismikk-skyting

Seismikkskytingen utenfor Vesterålen, for 10–15 år siden, jaget i første omgang bort seien fra feltene. Senere har skytingen fortsatt blant annet utenfor Troms og Vest-Finnmark, og skapt samme problem.

Videre pekes det på Forsvarets utvidete aktiviteter, Andøy test Center (ATC) og Andøy Space Center (ASC). Virksomheten har ført til stadig større begrensninger, særlig for den minste kystflåten. Svært ofte blir fiskerne vist bort fra sine viktigste fiskefelt på grunn av utskytinger. Aktiviter man mener klart bryter med Havressursloven.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er tidt og ofte til stede på hevdvunne, viktig fiskefelt. Det betyr svart hav, tapte inntekter, og utgifter både på havet og følgelig også ved landanleggene. Slik gikk det også da FFI i fjor sommer eksperimenterte – av alt i verden – for å finne ut om sonarspulser skremmer hval! – Også det ødela vanlig kommersielt fiske. Nye, nedsatte restriksjoner ved bruk av sonar, lover for en verre framtid…

Krigsskip

Nato-øvelsen sommeren 2019, med stor samling av marinefartøy på og nær fiskefeltene, gikk også ut over fisket. – Også det førte til svart hav og fiskerne kunne like godt holde seg på land.

Utviklingen framover er heller ikke spesielt lys. Planleggingen av gigantprosjektet i regi av ATC/ASC – også med mulig utvidelse – i nærheten av Nordmela, vil kunne få kjempestore konsekvenser med begrensninger for det viktige, lokale fisket.

Myndighetene med fiskeriminister må på banen

Vesterålen – og Andøy i særdeleshet – har etter problemene med nedlegging av flystasjonen – behov for ny virksomhet. Det er likevel nødvendig at det skjer i forhold til gjeldende lov og tradisjonell hevdvunnet virksomhet, nemlig fiskeriene. – Det uansett hva det måtte bety i forhold til både arbeidsplasser og prestisje.

Problemene på fiskefeltene utenfor - spesielt Andøy - kan ikke fortsette og må få en slutt. Saken er viktig og bør være en prioritet oppgave for myndighetene – spesielt for fiskeriministeren. Om det finnes en løsning som tilfredsstiller alle berørte parter, er vel heller usikkert, når utgangspunktet må være fortsatt gjeldende Havressurslov.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse