Annonse
Tromsø Høyre vil satse mer på rehabilitering for at folk skal ha en reell mulighet til å bo hjemme, skriver Hans Petter Kvaal, Bodil Ridderseth Larsen og Tormod Ingebrigtsen i Tromsø Høyre.

Andre løsninger for helse og omsorg, enn bare kutt i tilbudene

Vi har de siste uken sett at de som styrer, Ap, SV, MDG og Sp, dessverre har liten styring med driften og kuttene innen det kommunale helsetilbudet.

Ordfører og leder av helse- og velferdsutvalget bruker kreftene til å skyve ansvaret over på administrasjonen. Dette viser igjen at de ikke har tatt ansvar, har ikke oversikt og heller ikke har noe forslag til løsninger for Tromsø. 

Istedenfor å henge ut politikerne skal vi komme med noen løsninger som er både raskt gjennomførbare og som vil kunne gjøre noe med den kritiske situasjonen i helse- og omsorgssektoren på sikt.

Tromsø Høyres raske løsninger:

 1. Kurbadet og Skibotn Helse og Rehab kan ta imot pasienter fra UNN umiddelbart for en lavere pris enn kommunen betaler i bøter.
 2. Leie andre mer egnede lokaler til de som er på Mellomveien og plassere flere utskrivningsklare pasienter (UNN) i disse lokalene.
 3. Kutte stillinger i adm. der de nå bl.a. lyser ut en rådgiverstilling.
 4. Avslutt arbeidet mht. Tillitsreformen og si opp eller flytte de ansatte som jobber med det til vakante stillinger.
 5. Kutte ned på ledernivå og fjern sektorlederstillingene.
 6. Samkjøre sykepleierressurser mellom hjemmetjenesten og sykehjemmene for å få en bedre utnyttelse av ressursene.
 7. Redusere oppgavene som bl.a. husvask og heller ta hjemmehjelpere inn som ansatt i sykehjemmene.
 8. Gi tilskudd til frivillige org. for strukturerte aktiviteter for beboere.

Løsninger på litt lengere sikt:

 • Tromsø Høyre vil satse mer på rehabilitering for at folk skal ha en reell mulighet til å bo hjemme. Dette gjøres bl.a. ved å bygge opp rehabiliteringsteam der tverrfaglighet står i sentrum.
 • Tromsø Høyre vil la private bygge tilrettelagte omsorgsboliger og andre boformer i et OPS-samarbeid (Offentlig Privat Samarbeid). På den måten slipper kommunen å bruke investeringsmidler og derfor få tilbudene raskere på plass slik at eldre og funksjonshemmede kan ha et meningsfylt fellesskap med innhold. Kvalitet og brukernes behov må ligge til grunn for et slikt privat tilbud.
  1. Lag en OPS-avtale med en entreprenør om å pusse opp sykehjemmet mot en driftsavtale.
  2.  Utlys konkurranse der private kan drive sykehjemmet på Kvaløysletta der kommunen setter en pris som er lavere enn dagens drift.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse