Annonse
Venstre ser konsekvensene av firkantete forordninger for Andslimoen og skremmer ingen ved å påpeke at verken næringslivet eller kommunen er tjent med dagens forordning. «Skremmende» er at private bedrifter og etablerere finner andre kommuner å slå seg ned i fremfor å kunne etablere seg på Andslimoen, svarer Rolf Austgard (V) Arbeiderpartiets Arild Braathen. Faksimile: Nordlys

Andslimoen og Arbeiderpartiet

Arild Braathen (Ap) redegjør i Nye Troms, Folkebladet og i Nordlys under tittelen «Spillet om Andslimoen» om hvorfor Målselv Arbeiderparti er imot økt detaljhandel på Andslimoen. Innlegget skjemmes av at han forsøker å så tvil om politiske motstanderes kunnskap.

Målselv Venstre bruker sin demokratiske rett til å gi innspill til Områderegulering Andslimoen og offentlig fremme at næringslivet og kommunen er tjent med å tillate økt detaljhandel på Andslimoen. Innspill og ytringer er faktabasert, og det oppleves som politisk kannestøperi når Arild Braathen hevder at dette skaper forvirring.

Faktum er at den politiske posisjonen i Målselv har kunnet og kan regulere hvor som helst i kommunen for detaljhandel i bruksareal på under 3000 m2. Til eksempel er arealene til Coop Obs Bygg under tak ca. 3000 m2. Ønskes detaljhandel i bruksareal på over 3000 m2 kan det søkes fylket om tillatelse til å opprette et avlastningssenter for sentrum Andselv på Andslimoen. Begrunnelsen for å etablere et avlastningssenter er bl.a. at sentrum har plassmangel, er fysisk sett for lite og/eller har verneverdige bygningsmiljøer og ikke er i stand til å ta imot all ny handelsvirksomhet.

Venstre ser konsekvensene av firkantete forordninger for Andslimoen og skremmer ingen ved å påpeke at verken næringslivet eller kommunen er tjent med dagens forordning. «Skremmende» er at private bedrifter og etablerere finner andre kommuner å slå seg ned i fremfor å kunne etablere seg på Andslimoen. Å holde fast ved at Bardufoss sentrum (Andselv) skal bestå som handelssentrum med detaljhandel. Bardufoss sør (Heggelia) som bolig og forsvarssentrum og Bardufoss nord (Andslimoen) som sentrum for industri og plasskrevende handel slik som leder i Målselv Ap skriver til Fylkesrådet i Troms er tydeligvis Arbeiderpartiets lovnad til velgerne.

Utviklingen på Andselv har dessverre gått feil veg handelsmessig til tross for 7 års forutsigbarhet. Lokale etter lokale er blitt stående tomt, og i disse dager legger også Intersport ned. Dessverre må man konstatere at etter omlegginga av E-6 er interessen for å etablere eller holde i gang handelsvirksomhet utfordrende for stedet. Hvis man nå i tillegg nekter detaljhandel i kommunens mest dynamiske område, Andslimoen, vil Målselv kunne komme dårlig ut. En mer imøtekommende politikk her vil på sikt også tjene Andselv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse