Annonse
I denne saken burde Angell Jensen slutte med dommedagsprofetier og i stedet lytte til dem som faktisk har best erfaring med salg av alkohol i Norge. Vinmonopolet vurderer dagens leiekontrakter med Avinor slik at dersom Vinmonopolet får overta salget på samme betingelser, kan statens inntekter opprettholdes eller økes slik at finansiering av regionale lufthavner sikres, skriver Sps Kjersti Toppe (bildet). Foto: Senterpartiet / Nordnorsk debatt

Angell Jensen som dommedagsprofet

Landingslysene vil garantert lyse på småflyplassene. Selv med Vinmonopolet bak kassen på taxfreebutikken.

Tone Angell Jensen  sin kommenntar i Nordlys om Senterpartiet kan ikke stå uimotsagt (26/2). Hun hevder at vårt forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree- salget av alkohol vil slukke landingslysene på småflyplasser.  Kommentaren hadde vært god om premisset i saken hadde vært basert på fakta. Det er den ikke. Ingen sparekniv skal frem. Ingen finansiering endres. Ingen småflyplasser skal legges ned eller få slukket landingslysene. Ingen avgifter skal endres. Vi foreslår bare det helt logiske at Vinmonopolet får selge alkohol ved Avinors lufthavner.

Forslaget om å la Vinmonopolet overta taxfree- salget har vært diskutert og utredet av Stortinget en rekke ganger. Den siste utredningen kom i Statsbudsjettet for 2017. I denne står det at taxfreeordningen er med på å øke alkoholkonsumet, og at dette har en direkte effekt på folkehelsen. Regjeringen foreslår likevel ikke å avvikle taxfreeordningen. Det gjør heller ikke Senterpartiet. Angell Jensen synes at dette faktum er vanskelig å forstå. Da vil jeg forklare. 

Vinmonopolet er dag under sterkt press av en relativt stor taxfreehandel. Senterpartiet vil styrke Vinmonopolets stilling, fordi det i dag har en viktig samfunnsrolle i Norge og et av de aller viktigeste alkoholpolitiske virkemidlene vi har. I dag er det ikke Vinmonopolet, men selskapet Travel Retail Norge som har avtale med Avinor om taxfreesalget. Dette aksjeselskapet eies av Norse-Trade AS og det tyske familieselskapet Gebr.Heinemann. Mye av overskuddet fra taxfreesalget havner i dag altså hos tysk storkapital. Senterpartiet mener at overskuddet i stedet bør tilfalle Vinmonopolet. Slik kan overskuddet gå til samfunnsnyttige formål. 

I denne saken burde Angell Jensen slutte med dommedagsprofetier og i stedet lytte til dem som  faktisk har best erfaring med salg av alkohol i Norge. Vinmonopolet vurderer dagens leiekontrakter med Avinor slik at dersom Vinmonopolet får overta salget på samme betingelser, kan statens inntekter opprettholdes eller økes slik at finansiering av regionale lufthavner sikres. 

Det er i dag ingen praktiske, EØS- rettslige eller økonomiske forhold som tilsier at Vinmonopolet ikke kan overta taxfree- salget av alkohol. Vinmonopolet sier at de skal kunne tilby minst like gode handleopplevelser på flyplassene som dagens butikker tilbyr. De skal kunne ha samme åpningstider, tilsvarende prisnivå og felles kasse for ulike produkter. At Angell Jensen konkluderer med at dette betyr milliardtap for småflyplassene, er faktisk ikke seriøs argumentasjon.

Angell Jensen antyder at Senterpartiet med en gang Vinmonopolet får overta, vil gjøre noe med avgiftene, og viser til plastposeavgift, flyseteavgift m.m. Her snakker nok Angell Jensen til feil parti. Det var H/FrP regjeringen som fremmet disse forslagene. Men det som verre er, er at Angell Jensen ikke kan ha forstått hva taxfree-ordningen egentlig er. Stortinget bestemmer ikke prisene i taxfreebutikkene. Stortinget bestemmer avgiftene. Det er ikke avgifter i taxfree. Det er jo hele ideen.

Det er korrekt at Senterpartiet ikke får gjort noe med den internasjonale taxfreehandelen. Men vårt forslag i Stortinget 27.2 handler ikke om det. Men om noe så selvsagt, enkelt og opplagt som at Vinmonopolet  får overta salget av  avgiftsfri alkohol på norske flyplasser. Det vil styrke Vinmonopolet. Landingslysene vil garantert  lyse på småflyplassene. Selv med Vinmonopolet bak kassen på taxfreebutikken.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse