Annonse
Ánde Somby svarer Anki Gerhardsen. (Foto: Privat)

Anki og anmeldelsen

Det er ikke til å legge skjul på at “ytringsmarkedet” selv ikke har noen “usynlig hånd” til å regulere seg.

Jeg er takknemlig for Anki Gerhardsens generøse invitasjon til å gi min mening om Hans Petersens anmeldelse av Nordlys til kjenne.

Som kjent har Hans Petersen gjennom sin anmeldelse av et nettroll som senere ble dømt etter straffeloven § 185 bidratt til å få på plass en viktig presisering. Også samer har et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer.  Det var nytt at påtalemyndigheten slo ned på eksplisitte hatefulle ytringer mot samer. Det var nytt at domstolene stadfestet det ansvaret.  I så måte flyttet Petersen viktige grensesteiner. Med rette fikk han også avisa Nordlys sin støtte

Anmeldelsen mot Nordlys aktualiserer spørsmålet om en debattplattform kan rammes av et strafferettslig medvirkeransvar og hva innholdet og strukturen i et slikt ansvar i så fall er. Det kan ikke stikkes under stol at Nordlys har latt en uskjønn forening av fornorskningsfornektere, rasister, samiske selvhatere og andre  tvilsomme eksistenser boltre seg nokså fritt i sine kommentarfelt. Jeg kjenner ikke til detaljene i Petersens anmeldelse, og kan derfor ikke bidra med noe i subsumsjonsresonnementet til det, men det stoler jeg på at etterforskere, påtalemyndighet og domstoler vil kunne utføre.

Det er ikke til å legge skjul på at “ytringsmarkedet” selv ikke har noen “usynlig hånd” til å regulere seg. Vi står overfor et samfunnsproblem. De rettslige institusjonenes rolle er blant annet å statuere hva som kan passere, og lite tyder på at den norske rettstilstanden på området går utover de minstestandarder som gjelder i Europa.

Det å inngi en anmeldelse er å overlate slike vurderinger til de rettslige institusjoner. Gjennom sine vurderinger definerer de rettslige sin rolle.  Det er slik en sivilisasjon og et rettssamfunn fungerer.

Hvem vet? Kanskje Hans Petersen nok en gang kommer til å flytte noen grensesteiner?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse