Annonse

De ansattes medbestemmelse forringes når arbeidsgiver endres regelmessig

SV mener fremdeles det er best å drive bussdrift i egenregi, og vil fortsette å jobbe for dette i hele Troms og Finnmark, i tråd med vårt fylkesvalgprogram.

Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i NHO Transport mener SV tar feil når vi mener at å ta bussdrifta tilbake til offentlig drift vil være det beste for ansatte, passasjerer og samfunnet (Nordlys 19. august). Vi takker for anledningen til å svare.

Det er riktig at bussbransjeavtalen gjør at sjåførene ikke risikerer direkte reduksjon i lønn ved overgang til ny operatør, og vi beklager om vi har vært upresis om dette. Likevel hjelper det lite med tariffestet lønnsnivå om arbeidsmengden som skal utføres blir større, slik at arbeidspresset øker. Dette beskrives også godt av tre ansatte i bransjen i et innlegg på nordnorskdebatt.no den 7. august.

Det forringer også de ansattes medbestemmelse når arbeidsgiver endres regelmessig.

Dessuten er det ikke entydig at anbud gir reell besparelse, og i den grad dette skjer er det på bekostning av de ansatte gjennom økt arbeidsmengde og lavere pensjon, eller gjennom besparelser på materiell. Dessuten finnes det også eksempler på kostnadsøkning ved anbud som for eksempel De Facto-rapport nr 2:2015 fra anbud i Sør-Trøndelag. Kostnader til administrasjon øker som en konsekvens av anbudsutsetting, siden det blir nødvendig å følge opp kontraktskrav og utarbeide anbudsspesifikasjoner som ellers kunne vært direkte styrt.

For det tredje er det åpenbart at en arbeidsgiver som er i ferd med å avvikle et anbud vil ha mye mindre interesse av å satse på de ansatte gjennom eksempelvis kurs og kompetanseheving enn en arbeidsgiver som skal ha de samme ansatte i all overskuelig framtid. Det er selvsagt viktig med tariffestede rettigheter, men det er dessverre ikke sånn at alle rettigheter i tariffavtalene blir oppfylt for alle ansatte hele tiden. Trygge tillitvalgte med makt og medlemmer i ryggen, et arbeidstilsyn med ressurser til å gjøre jobben, lovverk som trygger arbeidsfolk og folkevalgte som jobber for et arbeidsliv med gode vilkår er nødvendig.

Det er heller ikke bare den formelle kompetansen i form av kurs, sertifiseringer og utdanningsløp vi sikter til når vi sier at anbud gjør at kompetanse blir mindre verdsatt. Også erfaring som ikke nødvendigvis gir et kursbevis må regnes med i denne sammenhengen. Det vil for eksempel være mulig for et fylkeskommunalt busselskap å la sjåfører bytte mellom by-, distrikts- og regionruter, både for å ha sjåfører som kan flyttes ved plutselige behov, og for å gi mulighet for variasjon ut fra endringer i den enkelte ansattes livssituasjon. Det vil ikke være like enkelt i et anbudssystem der forskjellige selskaper drifter de forskjellige rutene.

SV mener fremdeles det er best å drive bussdrift i egenregi, og vil fortsette å jobbe for dette i hele Troms og Finnmark, i tråd med vårt fylkesvalgprogram.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse