Annonse

Fylkestinget må informere om hvilke konsekvenser en reversering får for de ansatte

Det er nå engang endelig bestemt at fra 1.1.2020 er Troms og Finnmark ett fylke. Avgjort av et representativt demokrati i Stortinget.

Det er nå også velkjent at grupperinger som For Troms og For Finnmark med henholdsvis Kjølaas og Karlstrøm som pådrivere samt et flertall i det nye fylkesstyret ønsker en reversering. Og det er en reversering som tidligst kan skje fra 1.1.2023 dersom det da er et flertall i Stortinget for det. En avgjørelse i fylkesstyret før det får ikke annen betydning enn at de dokumenterer en motstand. Så er spørsmålet om denne motstanden vil ødelegge det fremtidige arbeidet i fylkesstyret og organiseringen av det nye fylket.

I løpet av de neste to årene vil det, enten fylkesstyret vil det eller ikke, skje en  utvikling i den nye organisasjonen. Det er allerede ansatt ledere og mellomledere som skal ta seg av den daglige organiseringen og det vil bli ansatt flere som sammen skal arbeide for at det nye fylket Troms og Finnmark skal bli en velfungerende organisasjon. Det som imidlertid må bli et dilemma er hvordan fylkesstyret, som sitter på sin egen oppsigelse, vil opptre i sin arbeidsgiverfunksjon overfor de ansatte. Vil de for eksempel opptre lojalt i forhold til det regelverk som gjelder eller vil de forsøke å motarbeide også fremtidige pålegg som arbeidsgiver fra bestemmende myndighet? Å vise velvilje må ses på som en svakhet slik fylkesstyret oppfatter det. Og dette må få konsekvenser for det arbeide som skal utføres.  

Det må  bli vanskelig å styre en organisasjon de selv er imot.

To år er lang tid nok til å få et fungerende Troms og Finnmark fylke om det legges godvilje til. Men om så ikke skjer så er det ikke bare å knipse i fingrene så er det reversert, selv om det per i dag kan virke slik. For fylkesstyret er, og blir arbeidsgiver for de ansatte og ansvarlig for omorganiseringer. Hvordan vil fylkesstyret forholde seg til de som er blitt og blir ansatt i den nye fylkeskommunen og som med reverseringen blir sagt opp? Hva med de familier som er tilflyttet det nye fylket på grunn av jobb mm. Og hva med positive organisasjonsendringer som rimelig er, kan finne sted i et større fylke. Kanskje har det funnet sted bedre legeordninger for mindre steder og til og med et helt annet og bedret utdannelsestilbud. Det er i det hele tatt mye positivt som kan skje om men legger godviljen til. Men slik er det ikke nå.

Hvordan avvikle et Troms og Finnmark til å bli to fylker igjen? Og hvem skal betale det?

Fylkesstyret i Troms og Finnmark har gitt seg selv en oppgave som de ikke gir et eneste svar på. Men det må de nå gjøre, fordi en reversering ikke er en triumf for Fylkesstyret, men stor konsekvens for organisasjonen og de ansatte.

I følge forskriften skal fylkeskommunen:

“Se til at regler og avtaler knyttet til ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/medbestemmelse i forhold som gjelder sammenslåingen følges.”

Dette betyr at fylkesstyret har informasjonsplikt overfor ansatte og de tillitsvalgte, og skal sørge for at regler i Arbeidsmiljøloven overholdes når det gjelder de tillitsvalgtes plikt til å delta i organisasjonsarbeidet og kunne ivareta de ansattes rettigheter. Og de tillitsvalgte må passe på at de ikke blir gissel i sitt arbeide.

Videre sier forskriften:

“Vedta overordnede retningslinjer for personalpolitikken ved etablering av den nye fylkeskommunen.”

Uansett om den politiske ledelsen i fylkeskommunen er for en opphevelse er de like fullt ansvarlig for å føre en anstendig personalpolitikk, og det innebærer blant annet å orientere de ansatte om deres ansettelsesvilkår fremover i tid.

Dersom fylkestinget ser som sin viktigste oppgave å reversere sammenslåingen, så må de også informere om hvilke konsekvenser dette får for de ansatte.

Kanskje det også burde være et tankekors for Kjølaas og Karlstrøm, selv om de er helt uten ansvar i denne prosessen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse