Annonse
Einar Niemi ender dessverre opp med å høres ut som han synes EDL er den bedre part i ordskiftet når han sier at EDLs lederskikkelser «holder seg til språkbruk og debattkultur på en anstendig måte». Vi finner derimot særdeles lite anstendighet i EDLs fremferd, skriver Mikkel Berg-Nordlie og Torjer Olsen.  

Anstendighet i ordskiftet om og med EDL

Forskning er visst kun interessant for EDL hvis den kan vris på til å underbygge deres noe selvmotsigende idé om at samene kom sent til nordområdene, egentlig ikke finnes og utgjør en trussel i dagens samfunn.

I Nordnorskdebatt 12.11 har professor emeritus Einar Niemi et innlegg om den langvarige replikkutvekslinga som foregår mellom «EDL-miljøet» og forskere. Hvordan står det til med «anstendigheten» i dette ordskiftet?

Det går hardt for seg i debatten om det meste som har å gjøre med samisk samfunnsliv, rettigheter og historie. Både i de mange innleggene som skrives og – enda mere – i kommentarfeltene på Nordnorsk Debatt og dennes Facebook-side virker terskelen lav for å komme med brutale ord og personkarakteristikker.

Organisasjonen EDL er svært synlig i debatten, gjennom sin leder Jarl Hellesvik, nestleder Karl Wilhelm Sirkka og ei lita gruppe av medlemmer og meningsfeller. Gå inn på nesten hvilket som helst innlegg om samiske spørsmål, og du vil finne dem i fri dressur i kommentarfeltet. På grunn av at det ytres så mange ting som er direkte feil om historie, juss, politikk og samfunn har forskere kommet på banen for å oppklare – spesielt fra UiT. Temperaturen er høy, ofte langt høyere enn saklighetsnivået.

Einar Niemi misliker debattformen, og det gjør vi også. Vi må gi ham rett i at det dessverre har skjedd at vitenskapelig ansatte, i frustrasjon over den adferden vi skal snakke litt om nedenfor, ikke alltid har fulgt prinsippet «when they go low, we go high.» Men Niemi ender dessverre opp med å høres ut som han synes EDL er den bedre part i ordskiftet når han sier at EDLs lederskikkelser «holder seg til språkbruk og debattkultur på en anstendig måte». Vi finner derimot særdeles lite anstendighet i EDLs fremferd. 

Pene i språket kan EDLs ledere være i blant, men har de en anstendig debattkultur? Er det særlig anstendig å hevde at folkegrupper ikke finnes? Sirkka hevder at sjøsamisk kultur ikke eksisterer i Nordnorsk Debatt 11.07. Det påstås til stadighet fra dette miljøet at samer og samisk kultur er noe falskt, noe konstruert. Med ord pisker man løs på identiteten, kulturen og historia til store deler av Nord-Norges befolkning. At det ofte er snakk om en slags selvpisking gjør det ikke bedre, bare tristere.

Å spamme aviser og kommentarfelter med påstander som man har fått påpekt fra fagfolk at ikke holder vann, er det anstendig debattform? Nei. Når man avfeier kritikk og bare «peiser på» med det samme som man har sagt før, da får man ikke noen debatt – bare en konkurranse om hvem som har best tid til å masseprodusere ytringer.

Å undergrave troverdigheten til sine kritikere med løgn er heller ikke anstendig. Folk med fagutdanning i historie, juss og urfolksstudier blir avfeid med anklager om at vi ikke er motivert av å spre kunnskap, men av politikk. Etter vi skrev et innlegg i Adresseavisa sist sommer blei vi beskyldt av Hellesvik for å arbeide til støtte for NSR - Norske Samers Riksforbund. Det hjalp ikke å informere om at ingen av oss er med i NSR.

Organisasjoner som ikke finnes kan man også bli anklaga for å være med i. En av de undertegnede (Berg-Nordlie) opplevde forleden at Hellesvik sendte brev til flere aviser og en arbeidsgiver hvor han påstod at Berg-Nordlie er med i den fullstendig fiktive «Samelandsbevegelsen» som han videre påstår er underlagt Samerådet. Anstendig? Det hører for så vidt med til bildet at «Samelandsbevegelsen» nevnes såpass hyppig av folk i EDL-miljøet at det kan virke som de faktisk tror den eksisterer.

Det er i slike stunder man kommer på at EDL i sin tid hevda at tre samiske reindriftsorganisasjoner i 1945 planla samisk overherredømme, og at samene siden har hatt hemmelige møter med myndighetene sørpå om dette (NRK 2011). Ikke bare er det usant, men organisasjonene som nevnes er ikke en gang reindriftsorganisasjoner, og to av dem er det finske og samiske navnet på én og samme organisasjon. EDLs analyser av historie og politikk siden da har fortsatt å bære preg av manglende grundighet, ignorering av faglig kritikk, og løsreven og feilaktig bruk av sitater fra andres forskning.

Forskning er visst kun interessant for EDL hvis den kan vris på til å underbygge deres noe selvmotsigende idé om at samene kom sent til nordområdene, egentlig ikke finnes og utgjør en trussel i dagens samfunn.

En grunnpilar i forskning er åpenheta for andre synspunkter. Niemi virker redd for at denne verdien er i på vei ut, men han kan ta det ganske med ro. Forskningas rom for saklig uenighet om samiske spørsmål er ikke under angrep. Møtet med EDL-miljøet skaper imidlertid en del utfordringer. Etter årevis med forsøk på å føre debatt med dette miljøet, hvor alt man blir møtt med er avfeiing av faglig kritikk, konspirasjonsteorier, og forsøk på mistenkeliggjøring – så er det på tide å sette bjella på katten: EDL har definert fagkompetansen på områdene de skriver om som en hovedmotstander, de er ikke mottakelige for forskningsbasert kritikk, de vil ikke ha reell debatt. EDL er et antivitenskapelig miljø.

Vi forskere har til oppgave å spre kunnskap. Nå lever vi i ei tid som er sterkt prega av at små og store aktører sprer voldsomme mengder «alternative fakta» i media, med de konsekvensene dette får for mellommenneskelige konflikter og politiske veivalg. Vi forskere må anse det som en del av vår opplysningsplikt å motvirke dette. På en anstendig måte, selvsagt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse