Annonse
Salangen kommunes vedtak om å frata Jon Henrik Larsen assistent har satt han i en usikker og uverdig situasjon, preget av angst og tunge tanker. Det er ikke noe rart. Å miste muligheten til en givende og meningsfylt hverdag ville skremt de fleste av oss. For en person med autisme er dette ekstra belastende, siden behovet for forutsigbarhet gjerne er utpreget, skriver Irene Dahl og Trine Noodt. Foto: Torgeir Bråthen

Anstendighet, Salangen kommune?

Det nærmer seg det tarvelige når Skuggedal til Nordlys sier at kommunen bare ønsker å hjelpe Jon Henrik Larsen, og at det er flere forhold i saken som ikke er kjent for media. Det skaper inntrykk av at Jon Henrik nærmest må forsvares mot seg selv. Man kan vente et annet etisk refleksjonsnivå fra en administrasjonssjef.

Saken om Jon Henrik Larsen i Salangen, som etter 12 år er fratatt sin brukerstyrte personlige assistent (BPA), har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. Som fylkes- og lokalpolitikere reagerer vi på den behandlingen Larsen har fått av Salangen kommune. For det første reagerer vi som medmennesker: Det er oppsiktsvekkende at kommunen gjør et slikt brutalt inngrep i enkeltmenneskers liv. Som Venstre-politikere er vi også grunnleggende opptatt av de liberale prinsippene om at alle skal ha muligheten til å ha makten i eget liv, og at politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst.

Vi stiller spørsmål ved kommunens begrunnelse og kommer tilbake til hvorfor.

Først litt om Jon Henriks historie:

Han har autisme og derfor en varig funksjonsnedsettelse. Ingen med denne diagnosen er helt like, men alle har det til felles at de er særlig sårbare på enkelte livsområder. Ofte er de også svært grundige og ivrige på de feltene de interesserer seg for.

Statistisk sett har dessverre folk med autisme små sjanser til å delta i det ordinære arbeidslivet. En grunn til det er at samfunnet stiller store krav til den enkeltes evne til å takle raske omstillinger, noe som kan være særlig utfordrende for de med autisme.

Jon Henrik Larsens historie er derfor litt av en bragd: Gjennom mange år har han bygget opp sin egen mediebedrift, den landskjente «Salangen nyheter». Der har han sammen med entusiastiske medarbeidere formidlet små og store nyheter, til glede for mange av oss. Gjennom denne gründervirksomheten har han skapt sin egen arbeidsplass. Han har hele tiden vært åpen om sin autisme, hvilket i seg selv er meget prisverdig. Når vi vet at mennesker innenfor autismespekteret har stor risiko for å falle utenfor samfunnets etablerte strukturer, fremstår Jon Henriks utrettelige arbeid enda mer imponerende.

Hjelp av BPA

Men alt dette har ikke vært mulig uten ordningen med BPA, som Salangen kommune innvilget i 2006. Larsen har vært klar på at han trenger noen som blant annet minner han på betalingsfrister for regninger, organiserer post i permer o.l. Dette er faktisk en typisk «autisme-ting»; funksjonsnivået kan være ujevnt, og dette gjør at det er lett å undervurdere folk med autisme. Det bør man være forsiktig med: Alle som har møtt Jon Henrik Larsen, vet at han er en reflektert, hyggelig og høyst oppegående mann.

Derfor var det klokt av Salangen kommune at de i 2006 vedtok at assistenten skulle bistå både med Larsens jobb med nettavisa og ulike arbeidsoppgaver i hjemmet, samt at disse to arenaene skulle ses i sammenheng. På dette tidspunkt satte Salangen kommune Larsens behov først, og viste forståelse for den nære sammenhengen det er mellom hans hjem og arbeidsplass. Dette er i samsvar med lovens intensjoner.

Verdighet

Salangen nyheter betyr mye både for Larsens verdighet og for hans mestringsfølelse. Gjennom sin egen bedrift får han delta i samfunnet, og han får også satt Salangen kommune på kartet. Bedriften er blitt en merkevare som etter hvert er blitt kjent i hele landet.

Det er derfor helt uforståelig at Salangen kommune nå har tatt fra Jon Henrik assistenten. Administrasjonssjef Skuggedal uttaler at det er fordi hjelpen ikke skal være arbeidsrelatert. Men her må det være noe som «skugger» for klarsynet til administrasjonssjefen.

Brukerstyrt personlig assistanse er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi ber Skuggedal om å lese særlig tre av lovens formål, hvor det heter at den 1) skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 2) skal sikre at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre og 3) skal sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Det nærmer seg det tarvelige når Skuggedal til Nordlys sier at kommunen bare ønsker å hjelpe Jon Henrik Larsen, og at det er flere forhold i saken som ikke er kjent for media. Det skaper inntrykk av at Jon Henrik nærmest må forsvares mot seg selv. Man kan vente et annet etisk refleksjonsnivå fra en administrasjonssjef.

Usikkerhet og angst

Salangen kommunes vedtak om å frata Jon Henrik Larsen assistent har satt han i en usikker og uverdig situasjon, preget av angst og tunge tanker. Det er ikke noe rart. Å miste muligheten til en givende og meningsfylt hverdag ville skremt de fleste av oss. For en person med autisme er dette ekstra belastende, siden behovet for forutsigbarhet gjerne er utpreget.

Løsning

Vi slutter oss til stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, som sier at regelverket for BPA innebærer stor grad av fleksibilitet for kommuner som vil finne gode løsninger, slik Salangen kommune har gjort i 12 år. Og vi vil på det sterkeste anmode kommunen å gjøre om sitt vedtak, slik at Larsen fortsatt kan være sjef i sitt eget liv.

Som ordfører i Salangen er Sigrun Wiggen Prestbakmo kommunens øverste juridiske representant. Like viktig er det at hun er kommunens tydeligste ansikt utad. Hennes opptreden vil alltid påvirke det allmenne inntrykket av Salangen kommune.

Hun har tidligere sagt at hun ikke vil uttale seg om Jon Henrik Larsens sak. Vi reager på dette.

Det finnes, så langt vi forstår, ingen saklige grunner til at ordføreren ikke kan ta offentlig holdning til Jon Henriks skjebne.

Han har dessuten fritatt kommunen for taushetsplikten.

Vi ber henne derfor, med henvisning til helse og omsorgstjenesteloven, begrunne Salangen kommunes saksbehandling – og vedtak.

Dessuten ber vi henne svare på i hvilken grad hun mener kommunens behandling av Jon Henrik Larsen ivaretar hans autonomi og verdighet?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse