Annonse
Noen av utfordringene vi har møtt kan begrunnes i forhold vi ikke rår over, men vi ser også at vi kunne gjort ting annerledes. Blant annet kunne vi brukt mer tid på å involvere kommunelegene i hvilke utfordringer vi har stått i, og hvordan vi hadde tenkt å løse dem, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian Air Ambulance. Foto: Nordlys arkiv

Ansvaret er vårt

Ansvaret for driften av anbulanseflyene er vårt - og vi vet at vi er avhengig av et godt samarbeid med helsepersonell for å sikre en god tjeneste.

I det lange løp håper vi det vil vise seg at det var det den beste løsningen å ansette de beste pilotene, selv om det ble litt trøblete i starten.

Kommunelege Britt Larsen Mehmi skriver innsiktsfullt i «Nordnorsk debatt» om de utfordringene hun står overfor på grunn av redusert kapasitet for ambulansefly de to siste ukene.

Ser at vi kunne gjort ting annerledes

Vi har stor forståelse for at hun og mange andre er bekymret. Kapasiteten er tidvis ikke så god som den skal være. Det er vi som er ansvarlig for pilotene og driften av ambulanseflyene, og det er på vår vakt beredskapen ikke har vært i henhold til kravene i kontrakten. Det beklager vi.

Vi har planlagt overtakelsen i to år. Det har vært en stor operasjon, og vi har møtt noen utfordringer på veien. Noen kan begrunnes i forhold vi ikke rår over, men vi ser også at vi kunne gjort ting annerledes.

Blant annet kunne vi brukt mer tid på å involvere kommunelegene i hvilke utfordringer vi har stått i, og hvordan vi hadde tenkt å løse dem. Vi har hatt et godt samarbeid med helseforetakene, og det er etablerte kanaler for informasjon internt i det offentlige helsevesenet som vi har forholdt oss til. Vi ser likevel at vi som selskap med fordel også kunne hatt mer direkte kontakt med aktørene i kommunehelsetjenesten. Da kunne vi fått verdifulle tilbakemeldinger fra de som har skoene på i hverdagen.

Trening av piloter har vært utfordrende

En av våre viktigste oppgaver før overtakelsen var å få så mange som mulig av pilotene og flysykepleierne gjennom trening. 91 piloter og 120 flysykepleiere skulle oppdateres på ny flytype og medisinsk utstyr. Alle flysykepleierne ble frigitt til trening, og de aller fleste har gjennomført. Det er kun noen få som av naturlige årsaker som sykdom, som gjenstår.

Det er har vært en større utfordring med pilotene. Hovedgrunnen er at alle de 91 pilotene var ansatt i Lufttransport frem til overtakelsen. Fordelen med det er at vi overtar erfarne og kompetente piloter som har vært ute en vinterstom før. Utfordringen var at kontrakten vår med myndighetene ikke ga oss rett til å trene dem før de var ansatt hos oss. Vi fikk forhandlet frem en løsning med Lufttransport og Lufttransports Flygerforening om å kjøpe pilotene fri til å gå på kurs mens de var på vakt, base for base. Vi overtok da vakten deres med eget fly og mannskap. På den måten fikk 54 av pilotene gjennomført grunntreningen. Det var tilstrekkelig for å komme i gang uten for stor svekkelse av beredskapen, men vi visste at det kom til å bli utfordrende. Ikke minst fordi siste del av treningen måtte gjøres etter at de ble ansatt hos oss 1. juli.

Foreslo gradvis overgang for å redusere risiko

For å redusere risikoen for redusert beredskap foreslo vi en gradvis overgang - en base hver dag, gjennom en uke - for å sikre beredskapen på best mulig måte i overgangsperioden. Dette fikk vi klarsignal for hos myndighetene, men vi fant dessverre ikke en løsning for en slik myk overgang som både Lufttransport og Lufttransports Flygerforening kunne gå med på. Dermed var det kontraktens krav om overtakelse 1. juli kl 00.01 som gjaldt.

Nå er vi i en krevende overgangsfase. I det lange løp håper vi det vil vise seg at det var det den beste løsningen å ansette de beste pilotene, selv om det ble litt trøblete i starten.

Håper på godt samarbeid

Mehmi mener vi var for dårlig forberedt. Vi kunne helt sikkert forberedt oss bedre. Det er ingen tvil om at vi helst skulle ha unngått at helsepersonell sier de er usikre på om pasientene får den hjelpen de trenger.

Vi er trygge på at vi kommer oss gjennom denne krevende perioden på en forsvarlig måte, og vi har daglige møter med myndighetene for å planlegge beredskapen på best mulig måte.

Ansvaret for å drifte og bemanne ambulanseflyene med piloter et vårt, og vi vet at vi er avhengig av et godt samarbeid med helsepersonell på alle nivå for å yte en best mulig tjeneste. Vi håper derfor på et godt samarbeid med Britt Larsen Mehmi og andre ansatte i helsesektoren, med sikte på å skape et best mulig tilbud der pasientene er i fokus.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse