Annonse
Statssekretær Magnus Thue svarer på denne kronikken fra UiTs Svein Anders Noer Lie.

Ansvarlig gruvedrift er bærekraftig

​​​​​​​ Kobber er avgjørende for et grønt skifte, og gruvedrift i Kvalsund lar seg kombinere med miljøhensyn.

Det er legitimt å være både for og mot gruvedrift i Kvalsund. Men debatten bør basere seg på fakta, heller enn på å lage stråmenn av meningsmotstandere, slik Svein Anders Noer Lie gjør i sitt innlegg i Nordlys 25. februar.

Uten å argumentere for det tas det i innlegget for gitt at gruvedrift og sjødeponi vil ødelegge naturen, og at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har tatt hensyn til eksternaliteter i sin saksbehandling. Det tyder på at han har lest hverken vedtaket fra miljømyndighetene om utslippstillatelse eller vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet om driftskonsesjon.

Det er selvsagt riktig at gruvedrift med tilhørende deponi innebærer naturinngrep. I det planlagte sjødeponiet – som tilsvarer mellom ti og femten prosent av Rapparfjorden – vil massene som deponeres naturlig nok påvirke bunnvegetasjonen der den legges. Men konsekvensene er stort sett begrenset til nettopp dette området. Da de ga utslippstillatelse i 2015 skrev Miljødirektoratet i sitt vedtak at fjorden, utenfor området som er regulert til deponi, i svært liten grad vil bli påvirket. Laksen vil ifølge direktoratet bli “svært lite påvirket”, mens “det er liten sannsynlighet for skade” på torskebestanden. Samtidig stilles det strenge vilkår til løpende miljøovervåking og påvirkningen på land og i sjø.

Dette er altså vurderingen til våre fremste miljømyndigheter, stadfestet av Klima- og miljødepartementet i 2016. Noer Lie legger i stedet ukritisk til grunn de verste skremmebildene som tegnes fra deler av miljøbevegelsen, og lager en stråmann av det visstnok “liberalistiske Høyre” som ikke tar hensyn til miljø. Sannheten er at dersom gruvedriften ikke hadde latt seg kombinere med fornuftige miljøhensyn, ville prosjektet aldri fått hverken utslippskonsesjon eller driftskonsesjon.

Vi trenger kobber for vindturbiner, til elbiler, til mobiltelefoner og til en rekke andre produkter vi vil trenge mer av i tiårene fremover. Samtidig er det knapt noe land i verden som vil være bedre i stand til å håndtere miljørisikoen utvinningen fører med seg. Derfor er det både forsvarlig og fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift i Kvalsund.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse