Annonse
Til tross for at antifascistiske holdninger og grupperinger kan spores tilbake til både 1920 og 30 tallet og senere på slutten av 1980-tallet, er denne nye Antifa ansett for å være en gruppering som oppsto i etterkant av valget av Trump i 2016, skriver Tanja Ellingsen. (Foto fra Wikipedia)

Er Antifa en terrorgruppe?

Gjennom å rette all skyts mot Antifa, og også skylde på lokale myndigheter for å ikke bruke harde nok virkemidler mot opptøyene, er det liten tvil om at presidenten kaster bensin på bålet. Risikoen for en langvarig rasekrig er stor, og den kan komme til å spre seg også utover USAs grenser.

Politivolden mot Georg Floyd og hans påfølgende død i Minneapolis forrige uke ser ut til å ha åpnet et hav av sinne og opprør flere steder i USA. Det som startet som relativt fredelige protester, endret seg raskt til voldelige opptøyer og flere delstater har sett seg nødt til å hente inn den nasjonale garden i et forsøk på å opprettholde kontroll. Trump har beskyldt venstre-radikale ekstremister for å stå bak volden og han har pekt på en særskilt gruppering i den forbindelse nemlig den venstre-radikale grupperingen Antifa – som er en forkortelse for «antifascister». Siste nytt i den forbindelse er at presidenten har ønsket Antifa på USAs liste over terrororganisasjoner. Men er egentlig Antifa en terrorgruppe? Og er det klart at det er disse som står bak opptøyene vi nå er vitne til? Basert på det vi vet så langt er svaret på begge disse spørsmålene nei.

For det første er ikke Antifa en terrororganisasjon i tradisjonell forstand. Vanligvis tenker vi om terrorgrupper som klart organiserte enheter som varer over tid, med veldefinert kommandostruktur og hierarkisk oppbygning. På den andre siden fins det individer som ikke er medlem i noen organisasjon eller har formelle bånd til noen grupper, såkalt lederløs terrorisme. Og mellom disse to ytterpunktene fins det også en rekke alternativer. Antifa må sies å være på den mindre strukturerte siden av  dette kontinuum.  Antifa er verken hierarkisk organisert, har eksistert lenge eller har en klar ledelsesstruktur. Snarere er Antifa en løs internasjonal koalisjon av aktivister og demonstranter, noen av dem militante, på ytre venstrefløy som er imot ytre høyreideologier. Slik sett framstår Antifa mer som å være på linje med anti-abort bevegelser og dyrebeskyttere, enn en terrororganisasjon. Til tross for at antifascistiske holdninger og grupperinger kan spores tilbake til både 1920 og 30 tallet og senere på slutten av 1980-tallet, er denne nye Antifa ansett for å være en gruppering som oppsto i etterkant av valget av Trump i 2016. En episode som vakte voldsom oppmerksomhet var hendelsene i Charlottesville, Virginia 11-12 august 2017.  

«Unite for the Right Rally» var en demonstrasjon som ble organisert av høyreekstreme grupperinger m/ Richard Spencer i spissen som motsatte seg fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Lee fra byens sentrum. Flere av demonstrantene ropte antisemittiske eller antimuslimske utsagn og noen av de bar på halvautomatiske våpen. Mange veivet med flagg av Trump og Pence. Motdemonstranter begynte også samle seg og besto av en nokså sammensatt gruppe individer, alt fra studenter og borgerrettighetsforkjempere til militante venstre-radikale grupperinger som Antifa. Sammenstøtene mellom de antifascististiske og høyreekstremistiske grupperinger økte i styrke, og kulminerte med at en høyreekstremist kjørte en bil inn i mengden av demonstranter, og resulterte i at en ble drept og 35 såret. Trumps reaksjon på hendelsene og uttalelse om at det er «fine folk på begge sider», snarere enn en tydelig fordømmelse av alt-rightbevegelsen, fikk mange til å reagere.

Selv om Antifa ikke kan sies å være en terrorgruppe i tradisjonell forstand, kan imidlertid selve hendelsen likevel ses på som et terrorangrep. Dette krever imidlertid at hendelsen 1) er planlagt, 2) inneholder et element av vold eller trussel om vold og 3) at aktørene bak hendelsen er sub-nasjonale aktører. I tillegg må  hendelsen 4) ha et politisk mål, 5) publikum er større enn de faktiske ofrene og 6) gjerne rammer ikke-stridende (sivile). Til tross for at både den siste ukens hendelser og hendelsene i Charlottesville klart fyller mange av kravene over er det lite som tyder på at Antifa har direkte planlagt hendelsene (1). Snarere ser det ut som å være spontane reaksjoner på hendelser Antifa har hatt liten innflytelse på.

Foruten verken å være en terrororganisasjon eller fylle kravene til en terrorhendelse, en er det også uklart om det virkelig er Antifa som står bak masseopptøyene. Flere kilder oppgir at høyreekstremistiske grupperinger er involvert, og Russland har også blitt beskyldt for å trekke i trådene. Aller mest alarmerende er imidlertid det som kommer fra presidentens egen twitterkonto. Gjennom å rette all skyts mot Antifa, og også skylde på lokale myndigheter for å ikke bruke harde nok virkemidler mot opptøyene, er det liten tvil om at presidenten kaster bensin på bålet. Risikoen for en langvarig rasekrig er stor, og den kan komme til å spre seg også utover USAs grenser. Hvordan dette vil påvirke det amerikanske valget er vanskelig å si, men det kan godt komme til å være akkurat det Trump trenger for å kunne bli sittende med makten. Dette, kombinert med Trumps nære forbindelser til Alt-Right bevegelsen reiser spørsmålet om presidenten selv med viten og vilje nører oppunder en framtidig rasekrig. Vestens smeltedigel og «land of the free» er uansett ikke lengre til å kjenne igjen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse