Lokalsamfunnet her på Andøya håper fremdeles at flystasjonen ikke blir lagt ned.

Ap avgjør Andøyas skjebne

Arbeiderpartiet sitter nå med nøkkelen til fremtida for Andøya flystasjon.

Høringen tirsdag i denne uka i Stortingets utenriks- og forsvarskomité om nedleggelse av Andøya flystasjon var en underlig seanse. De fleste komitémedlemmene var engasjerte og lyttet nøye til alle som prosederte Andøya-saken, fra Forsvarets fagforeninger til Andøya-aktivister som kjemper mot nedleggelse av flystasjonen. Den siste timen var tildelt forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) som etter en kort innledning måtte svare på en rekke spørsmål fra komitémedlemmene. Ikke minst var Aps Martin Kolberg og Erik Sivertsen fra Nordland aktive og pågående med kritiske spørsmål.

Det knytter seg stor interesse til hvor Arbeiderpartiet vil lande i denne saken. Det vil nemlig være avgjørende for utfallet.  Ap inngikk i første omgang forlik med regjeringen med hensyn til å flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes og legge ned Andøya flystasjon. I valgkampen oppdaget partitoppene for alvor at de hadde inntatt et standpunkt som møtte enn storm av protester i nord. Og i et forsøk på å korrigere kursen begynte Ap å stille krav om at tallmaterialet måtte gjennomgås og kvalitetssikres. Det hjalp lite. Sammen med Høyre fikk Ap svi på valgdagen for ikke å ha støttet kampen for å beholde flystasjonen.

Komitéhøringen viste at Ap fortsatt har problemer med å lande et tydelig standpunkt i den betente konflikten som forslaget om nedlegging på Andøya har skapt. Nå håper åpenbart Ap-toppene at den eksterne kvalitetssikringen av økonomien for de forskjellige baseløsningene skal vise at Forsvarsdepartementet ikke har inkludert alle kostnader som vil kunne påbeløpe prosjektet med Evenes som en base-løsning. Dermed vil Ap få en vei ut av forliket med regjeringen. Men det er langt fra sikkert at så vil skje.

Sett utenfra ser det ut til at Arbeiderpartiet er ganske rådløse når det gjelder å innta et klart standpunkt i denne konflikten. Merkelig nok. Det er nemlig en lang rekke forhold rundt Evenes-prosjektet som er svært uavklarte. Blant annet det faktum at regjeringen vektlegger spørsmålet om kostnader ved delt løsning så tungt at det faktisk overskygger de operative hensynene. Erna Solberg og Siv Jensen opererer med økonomiske rammer som er svært stramme og langt fra gjenspeiler målet med å få forsvarsbudsjettet opp til to prosent av BNP innen 2024. De beinharde kravene fra Statsministerens kontor og Finansdepartementet om å begrense pengebruken, har lagt føringer for både forsvarssjefen og forsvarsministeren, og ser i flere tilfeller ut til å være styrende for hvilke operative kapasiteter Norge tar seg råd til. Andøyas skjebne er bare det siste eksempelet.

Et annet styrende moment er hensynet til våre allierte, først og fremst USA. For tiden er bekymringene hos USA og flere europeiske NATO-land stor, fordi de nye russiske atomubåtene er så stillegående at NATO har store problemer med å detektere dem. Dette er en krise for NATOs evne til å beholde et strategisk overtak ved å kunne hindre de russiske ubåtene tilgang til Atlanterhavet. Det er her Norges evne til å skaffe alliansen korrekt situasjonsforståelse med hensyn til disse ubåtenes gjøren og laden ved hjelp av våre maritime overvåkningsfly, er helt avgjørende. At denne kapasiteten blir styrket ved å nedlegge Andøya flystasjon, har regjeringen til gode å dokumentere. Men det er nettopp styrking av vår evne til maritim overvåkning i nord NATO nå forventer. Status i dag er at den har blitt svekket grunnet konflikten om Andøya flystasjon.

Under høringen ble forsvarsministeren spurt om amerikanerne har uttalt seg kritisk til nedleggingen på Andøya. Bakke-Jensen svarte at det ikke var kommet noen slike signaler fra politisk, amerikansk hold. Dessverre var det ingen i komiteen, inklusive Aps representanter, som fulgte opp med å spørre hva synspunktene er på militært, amerikansk hold. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse