Annonse
Arbeiderpartiets landsstyre får ikke «forsikring» for innfrielse av noen av sine krav ved å be stortingsgruppa eller Stortinget om å «å forsikre seg om» noe som helst. Det er kun EU som kan gi slike forsikringer – og forsikringene må tas inn i en Felleserklæring som blir en del av EØS-avtalen. Alt annet er lureri, skriver Anna Margrete Flåm og Peter Ørebech i Nei til EU. Foto: Statkraft

AP driver ap med oss

Landsstyret i AP (31 mot 16) vil slutte Norge til ACER og skrote norsk styring av egen energisektor. Samtidig ber landsstyret stortingsgruppa forsikre seg om at Norge fortsatt beholder nasjonal kontroll over vannkraftressursene. Det stilles opp en rekke krav til en framtidig «avtale», blant annet:

  • Nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene
  • Minst to tredjedeler av vannkraften skal være offentlig eid
  • Norsk fornybar kraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge
  • Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler

Landsstyreuttalelsen avsluttes slik:

  • «Landsstyret setter som et ufravikelig krav, dersom stortingsgruppen går inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med de overnevnte krav. Dersom dette skulle inntreffe må det medføre at Norge umiddelbart reserverer seg fra og si nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i stortinget.»

Dette er skuebrød for folket: Landsstyret lar seg lure av partiledelsen. Landsstyret får ikke «forsikring» for innfrielse av noen av sine krav ved å be stortingsgruppa eller Stortinget om å «å forsikre seg om» noe som helst. 

Det er kun EU som kan gi slike forsikringer – og forsikringene må tas inn i en Felleserklæring som blir en del av EØS-avtalen. Alt annet er lureri. 

Her er det bare et mulig råd å gi til folket, krev at AP forlanger at regjeringen åpner forhandlinger med EU med sikte på å få en ny Felleserklæring i EØS-avtalen der AP-kravene blir inntatt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse