Annonse
Arbeiderpartiet kaster blår i øynene på arbeidstakere som vil ende med å bruke opp dagpengerettighetene gjennom å gå permitterte og uten å være sikker på en fast jobb i andre enden, skriver Høyres Kent Gudmundsen i sitt svar til Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth. (Foto: Høyre)

Ap skaper falsk trygghet for arbeidstakerne

Vi er mange som fortsatt jobber for fullt, og mens Myrseth kanskje har tatt stortingsferie som stortingsrepresentant, jobber altså regjeringen for fullt for å sikre norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.

Når Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth skriver at å permittere arbeidstakere ut året vil sikre arbeidsplassene deres, så skaper hun en falsk trygghet for at arbeidsplassene er der i andre enden. I mellomtiden bruker arbeidstakerne opp dagpengerettighetene sine, mens de venter på en jobb som kanskje ikke er der.

I et innlegg i Nordlys påstår Myrseth at regjeringen har tatt ferie i stedet for å hindre masseoppsigelser i sommer. Det er vel snarere tvert om. Vi er mange som fortsatt jobber for fullt, og mens Myrseth kanskje har tatt stortingsferie som stortingsrepresentant, jobber altså regjeringen for fullt for å sikre norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. Fra å ha historisk lav ledighet i begynnelsen av mars, ble det registrert over 10,7 prosent ledige eller permitterte i april. Nå er dette nesten halvert, og flere tusen nordmenn kommer inn i eller tilbake til jobb for hver uke som går.

Derfor mener Høyre det er for tidlig å vurdere å utvide permitteringsperioden til 52 uker eller ut året på nåværende tidspunkt. Det viktigste er nemlig ikke å holde folk ute av arbeid gjennom permitteringer, men å få aktivitet i økonomien og folk inn i eller tilbake i arbeid. Derfor har vi også fått på plass en rekke virkemidler som rettes inn mot bedrifter og aktivitet slik at vi får mest mulig aktivitet igjen. Blant annet vil ordningen med lønnstilskudd være viktig for mange bedrifter og bidra til færre permitterte i tiden som kommer.

Sammenlignet med mange andre land har vi så langt håndtert krisen godt sammen og er privilegerte som kan sette inn så mange virkemidler og økonomisk støtte. Like fullt er Norge fortsatt midt inne i en historisk krise som skaper frustrasjon, frykt og usikkerhet for mange. Den gjeldende permitteringsperioden er utvidet til ut oktober, altså om fire måneder. Få vet hvordan verden ser ut når vi kommer dit. Det vi vet er at vi skal tilbake til en ny normal der ikke alt vil være som før. Noen har måttet omstille seg raskt, mens andre ikke vil klare seg.

Særlig reiseliv, restauranter og barer er mange steder i landet og landsdelen vår dimensjonert for et større marked enn vi har på egen hånd i Norge. Dessverre for mange er det flere tusen tilreisende som nå nærmest uteblir. Dette markedet vil heller ikke normalisere seg med det første. Visit Norway anslo i januar i år at det årlig kommer rundt 400.000 kinesiske turister til Norge. Det vil ta lang tid og år før vi trolig er i nærheten av slike tall eller at innenlands turisme vil veie opp for dette markedet. Da kaster Arbeiderpartiet blår i øynene på arbeidstakere som vil ende med å bruke opp dagpengerettighetene gjennom å gå permitterte og uten å være sikker på en fast jobb i andre enden.

Høyre jobber aktivt for at norsk næringsliv skal komme seg gjennom krisen, skape mer og nye muligheter som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi følger situasjonen fortløpende. Skattelette, støtte til bedrifter og lønnsmottakere, bedre muligheter for videreutdanning og en rekke andre målrettede tiltak vil i sum bidra til å gjøre situasjonen enklere for flere og få aktiviteten i gang igjen. Slik bidrar vi ikke bare til å ta Norge ut av krisen, men at vi på veien kan komme styrket ut av den.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse