Annonse

Åpen folkekirke – garantisten for en fortsatt åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke

I september er det valg, også kirkevalg. Din stemme er med å avgjøre om Den norske kirke skal fortsette utviklingen som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke.

Heldigvis har det vunnet frem en forståelse av at evangeliet er for alle. Det skal forplikte at alle mennesker er skapt likeverdige. Men endringer kommer ikke av seg selv, de må kjempes frem.  

I vårt bispedømme, Nord-Hålogaland, har du valget mellom tre lister.

Bønnelista stiller til valg i Nord-Hålogaland. Bønnelista fronter en meget konservativ kirke. En kort rundtur i landet, der vi sjekker uttalelsene til kandidater på Bønnelista, finner vi følgende: Bønnelista sier nei til samboerskap, sier nei til vigsel av likekjønnede par, sier nei til homofile prester. Det fremgår av uttalelser at Bønnelista også sier nei til kvinnelige prester.

Men Bønnelistalista skal krediteres for å ha en felles plattform for kandidatene og at de åpent forteller velgerne hvordan de vil forme Den norske kirke i sterkt konservativ retning.

Det neste alternativet er Nominasjonskomitelista. Kandidatene er valgt på «basis av tillit og kompetanse» og er sikkert kompetente personer. Men der fins det ingen felles plattform. Den enkelte kandidat står fritt til å mene hva hun/han vil i spørsmål som er sentrale for Den norske kirke. Selv fra mitt ståsted finner jeg det vanskelig å finne ut hva den enkelte mener. Flere av kandidatene er mot kvinnelige prester, men det kommer ikke frem noe sted. Derfor blir Nominasjonskomitelista ei liste som på samme tid både er for-og-imot.

I praksis vil det si følgende: Dersom man stemmer på Nominasjonskomitelista fordi man kjenner til en eller flere såkalt «liberale» på lista, risikerer man samtidig å stemme på minst like mange såkalt «konservative» kandidater som man jo slett ikke er enig i.

Dette er en modell som ikke fungerer ved kirkevalget, mener jeg. Hele tiden hører jeg klager over at folk mangler kjennskap til kandidatene. Sant å si er jeg i samme situasjon selv – jeg vet omtrent ikke hvem de er eller hva de står for.

Vi skal huske at ved dette kirkevalget vil svært konservative grupperinger stå sammen for å få de mest konservative kandidatene inn i bispedømmerådene. 

Hva så med Åpen folkekirke? For det første, Åpen folkekirke er ikke et politisk parti. Åpen folkekirke er en bevegelse sentralt innen Den norske kirke som vil gjøre kirken mer åpen, inkluderende, demokratisk. Vi som er gamle nok, husker da nattverden ikke var for alle, den var bare for «personlig kristne». Vi husker kirken som skilte mellom «troende» og «ikke troende». Vi husker kirken som brukte Bibelen for å undertrykke kvinner. Vi husker avvisning av skilsmisse, avvisning av gjengifte, avvisning av ugifte foreldre ved døpefonten. Og vi husker diskrimineringen av homofile og lesbiske.

Heldigvis tilhører mange av disse holdningene fortiden til. Heldigvis har det vunnet frem en forståelse av at evangeliet er for alle. Det skal forplikte at alle mennesker er skapt likeverdige. Men endringer kommer ikke av seg selv, de må kjempes frem.  

Vi i Åpen folkekirke ønsker å virkeliggjøre likeverdet. Vi er alle forpliktet på felles plattform, som er lett å finne på nettet. La meg nevne noen temaer: Kirken som folkekirke. Kirken som relevant møteplass for mennesker i alle livsfaser. Kirken som kulturbærer. Kirken som stemme i samfunnet. Og vi vil kjempe for kvinner plass i kirken, og kjempe for å bevare vigsel av likekjønnede i kirken.  

Åpen folkekirke er til for alle dem som ønsker å ha en kirke å høre til, i pakt med vårt slagord: Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.  

Det er det du stemmer for, når du ved kirkevalget gir din stemme til Åpen folkekirke. Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse