Annonse

Åpent brev til Arbeiderpartiets medlemmer

For oss som står på utsiden og ser at prosessen rundt Arctic Center og Tromsø Arbeiderparti fortoner seg som et bikkje-slagsmål er det på tide å spørre om det er slik det skal være i politisk behandling av en reguleringsplan i Tromsø Kommune?
Blander vi sammen rollen til Ordføreren, Arbeiderpartipolitikeren, Investoren og Arbeiderpartiets fremste tillitsvalgte?
Hvordan bør Arbeiderpartiets medlemmer og tillitsvalgte tenke og opptre for å få partiet ut av denne hengemyra?

Det er helt uvirkelig at Arbeiderpartiet har havnet i den situasjonen at det i media ser ut som om det er partiet som er ansvarlig for reguleringsplanen til Arctic Center. I sosiale media er bildet om mulig verre. Kommentarer suser frem og tilbake mellom skyttergravene uten at bildet blir særlig mye klarere.

Her er min oppfordring til medlemmer og tillitsvalgte i Tromsø Arbeiderparti:

Når situasjonen i denne saken er slik den nå er, må hver og en ta noen dype åndedrag, lukke øynene et øyeblikk og tenke over hva det handler om å være medlem av Arbeiderpartiet. Det bør handle om sosialdemokratisk tankegang. Det bør handle om omfordeling mellom de som har overflod og de som har lite, sørge for at den vanlige kvinne og mann i samfunnet, som bærer det største lasset, får sin rettmessige del av godene.

I Arbeiderpartiets grunnsyn er det utenkelig at partiet skal aktivt arbeide for at noen få kapitalister skal få berike seg på bekostning av vanlig arbeidsfolk. I saken rundt Arctic Centers ønske om å få bygge en stor hytteby på myrområdene i Finnheia, er det på tide at alle i Arbeiderpartiet lytter til de unge i partiet. Det er nemlig her partiet kan finne tilbake til røttene. Det er slik partiet kan komme ut av gamle tankebaner. Saken har versert i 40 år så når ingen har sagt nei til nå må det sies ja. Det er jo bare noen stakkars myrområder. Det er plenty med myrområder andre steder. Det er bare litt fjellområde og det har vi i massevis andre steder. De unge bringer nye og moderne tanker på banen:

 De siste 120 år har vi bygget ned 80% av det som defineres som villmark i Norge. Det har vi gjort bit for bit. Det er i de senere år innført lovforbud mot skogplanting på myrområder og forbud mot å omgjøre myrområder til landbruksmark. Staten bruker nå skattepenger på å tilbakeføre drenerte myrområder slik at de kan fortsette å lagre CO2. Dette har de unge forstått og de tar det på største alvor. De har også forstått at fremtiden tilhører de som er ung idag og deres barn og barnebarn. 

Hvis hver og en i Arbeiderpartiet i Tromsø tar dette inn over seg og sørger for at representantskapsmøtet sier et klart ja til å bevare naturen i Finnheia og nei til å overføre verdier fra almuen til fire, allerede rike kapitalister, viser dere at Arbeiderpartiets grunntanke og sjel er sunn og i live.

Da kan virkelig Arbeiderpartiets medlemmer gå med rak rygg og vite at de utgjør en forskjell i en tid hvor dansen rundt pengemakta er  kommet helt ut av all fornuft og kontroll. For folk flest i Tromsø kommer det til føles som en ny og solidarisk vind har feid gjennom Arbeiderpartiet.

Til hver og en som er medlem i Arbeiderpartiet i Tromsø:

Sørg for å gjenreise Arbeiderpartiets grunnverdier, hold de fram og vis det ved å sørge for at Arbeiderpartiets kommunestyregruppe stemmer NEI til hytteby i Finneheia og deved JA til natur, klima, fremtida og de unge!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse