Annonse
Helgelandssykehuset, Mo i Rana. Foto: Rana Blad

Åpent brev til Helse Nord om sykehussaken på Helgeland

Åpent brev til Helse Nord ved adm. dir. Cecilie Daae og styreleder Renate Larsen. Om viktige premisser i konseptfasen

Støttegruppa for Rana sykehus, støttegruppa “Helgelandssykehuset 2025 - ressursgruppas anbefaling er Rana” har nesten 8000 medlemmer, og er således en representativ del av grasrota blant brukerne fra Nord-Helgeland i Helgelandssykehuset. Vi som administratorer for støttegruppen velger derfor å komme med vårt syn på sykehussaken i et åpent brev til Helse Nord. Vi mener at en oppgradering av det eksisterende sykehuset i Sandnessjøen og opprettholdelse og videreutvikling av sykehuset i Rana som hovedsykehus blir både den billigste og beste løsningen for framtida.

Konklusjonen om et sykehus i Sandnessjøen og et i Mo i Rana, er helt i tråd med det vi mener er det beste for Helgeland og fanger opp de geografiske og demografiske realitetene som rår. Selv om vi er fornøyd med to sykehus, så har vi våre betenkeligheter rundt vedtaket om å flytte ledelsen av HSYK fra Mo i Rana til Sandnessjøen.

Prognoser taler for Mo i Rana

Som kjent så ble det laget en Nasjonal Sykehusplan initiert av ministeren og hans departement. I den så spår man at i 2030 vil det være behov for en økning av årsverk i helsetjenesten på 27% og i 2040 en økning på 40%. Dette gjelder innenfor alle fag og på landsbasis. Utredningen viser også at innenfor Helse Nord sitt dekningsområde er behovet vesentlig høyere, på grunn av lave fødselstall og negativ innenlands tilflytting. Følgene av disse faktorene er at forsørgerbrøken har en negativ tendens. Vi får færre yrkesaktive og flere eldre som igjen fører til flere kronikere og her på Helgeland er tendensen alarmerende. Forsørgerbrøken på Helgeland er (i 2018) på 3,27, justert forsørgerbrøk 1,91. Landsgjennomsnittet er 4,13, justert 2,63. I fremskrivingen er det antatt at for Helgeland sin del vil forsørgerbrøken i 2035 være 2,27 justert til 1,48.

Alstahaug hadde i år 2000 4598 yrkesaktive, i 2018 var tallet redusert til 4429, og dette til tross for at Sandnessjøen har og har hatt sykehus. I fremskrivingen fra SSB er tallet antatt å være 3428 i 2040, altså en reduksjon på 1170, eller nærmere 26% på 40 år. SSB har også foretatt fremskrivinger av den demografiske utviklingen på Helgeland og for Alstahaug sin del er det pr. 2020 7450 innbyggere. I 2040 anslåes det at befolkningen vil øke til 7500 (fremskrevet hovedalternativ). Sammenligner vi med Rana så har kommunen i 2020 26230 innbyggere og i SSB sin fremskriving anslåes det at Rana vil ha 28000 innbyggere i 2040.

Rana vil rekruttere best

Av åpenbare grunner, slik som bolig- og arbeidsmarked, har Rana langt større forutsetninger for å klare å rekruttere fagfolk i skarp konkurranse med andre sykehus og andre regioner enn det Alstahaug vil klare i fremtiden. Det mest negative vil være en lokalisering ved Tovåsen, der det ikke finnes annet enn et veikryss pr i dag.

Vi mener at en oppgradering av det eksisterende sykehuset i Sandnessjøen og opprettholdelse og videreutvikling av sykehuset i Rana som hovedsykehus blir både den billigste og beste løsningen for framtida. Ranaregionen har et mye større og mer allsidig næringsliv og en prosess for å få realisert en ny, stor flyplass, hvilket vi mener vil forsterke muligheten for rekruttering. Hvis batterifabrikk med opptil 2500 arbeidsplasser realiseres i Rana, så vil dette ytterlig forsterke våre argument.

Hvis Helse Nord forhaster seg med et vedtak om flytting av ledelsen til Sandnessjøen så er vi bekymret for at dette kan medføre at nøkkelpersonell faller fra allerede før den viktige konseptfasen er kommet skikkelig i gang. Vi representerer grasrota, brukerne, vi er pasientene i Helgelandssykehuset. Nesten halvparten av brukerne er “nord for fjellet”, og vi står fritt til å benytte fritt sykehusvalg i alle situasjoner der vi er i stand til å velge sjøl. Vi kan velge vekk Sandnessjøen, hvis ikke tonen fra “sør” blir en annen og prosessen kommer på rett kjøl. Husk, vi er mange “nord for fjellet”.

Økonomi, infrastruktur og rekruttering

Vi er bekymret for at Alstahaug som vertskommune ikke skal klare å tilrettelegge for det som vil være nødvendig av infrastruktur, som er forventet å bety et betydelig økonomisk bidrag fra vertskommunen. Pr i dag har Alstahaug kommune 128.000 kroner i gjeld pr innbygger og kan snart havne på Robek-lista. Vi oppfordrer Helse Nord og Sykehusbygg til å belyse hvilke krav det stilles økonomisk og til infrastruktur fra en vertskommune, da dette er lite belyst. Vi er videre også bekymret for at et eventuelt nybygg i Sandnessjøen/omegn vil dra så store økonomiske ressurser at dette vil ødelegge muligheten for en satsing på DMS og prehospitale tjenester, og øvrig drift og oppgraderinger i HSYK de kommende tiårene. Vi mener også at det er viktig å lytte til statlige føringer for lokalisering av store bygg av en slik karakter, der det framheves at slike bygg må ligge sentrumsnært til by.

ROS-analyse påkrevd

Vi i støttegruppen for Rana Sykehus vil også kreve at det blir utført en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) for et hovedsykehus plassert på Alstenøya, før vedtaket effektueres. Dette gjelder for eksempel Helgelandsbrua og Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Vi er kjent med at det er meget sjelden at ambulanser i utrykning ikke kan kjøre over Helgelandsbrua i sterk vind, men de aller fleste som skal på sykehus er pasienter som har elektiv behandling og kommer da ikke med ambulanse. Vi er også kjent med at Stokka Lufthavn har store begrensninger i tilgjengeligheten ved østlig vind over 15 knop. Som vi alle husker så har det vært ulykker på flyplassen på grunn av fallvinder fra fjellkjeden De Syv Søstre, og flyplassen stenger for all flytrafikk når østavinden står på. Dette er blant punktene som må utredes i en ROS-analyse.

“De 12” og varslingssaken

Vi er sterkt bekymret over de utspillene som kommer fra ordførerne i det som populært kalles “De12”. De viser ingen respekt for KPMGs konklusjoner i varslingssakene, og gjentar sågar i media og i brevs form anklager og mistillit til navngitte personer i Helgelandssykehuset. Det er uholdbart, og bør medføre en skarp reprimande fra Helse Nord til de selvsamme, med klar beskjed om å opptre konstruktivt og voksent i den videre prosessen. Vi er på ingen måte fornøyd med at Helse Nord “takker for engasjementet” som svar til De 12. Vi mener også at varslerne, hvor samtlige 22 påstander ble avvist som grunnløse, som minimum bør komme med en offentlig beklagelse for de belastninger de har påført navngitte personer i HSYK sin ledelse.

Administratorer for Støttegruppa “Helgelandssykehuset 2025 - ressursgruppas anbefaling er Rana”

  • Inge Einar Iversen
  • Jens Overvik
  • Jon-Erik Graven
  • John Tore Gundersen
  • Daniel Alexander Tangstad

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse