Annonse
Siden årtusenskiftet har industrien som baserer seg på torskefisk mistet 4000 arbeidsplasser. Indirekte er kanskje tre ganger så mange arbeidsplasser forsvunnet i de torskeavhengige kommunene i Nord-Norge, skriver Steinar Eliassen. Foto: Torgrim Rath Olsen

Trålfisket river bort grunnlaget for industri og bosetting i distriktene

Åpent brev til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum

SV er eneste parti som har kommet med et godt forslag for å endre denne utviklinga: å gradvis føre kvoter fra trålerne tilbake til kystflåten.

Kvoteregler som skal sikre kysten tilgang på fersk fisk, har i dag motsatt effekt. Forurensende frysetrålere sender fisken utenlands, mens kysten legges øde av mangel på råstoff. Norge kaster på denne måten vekk enorme verdier. Den nåværende kvoteordninga må endres.

Etter norsk lov må man være aktiv fisker for å kunne eie et fiskefartøy. Dette prinsippet sikrer selveierdemokrati, er forankret i Deltakerloven og er støttet av alle partier på Stortinget. Det finnes imidlertid unntak fra loven. For omtrent femti år siden fikk noen fiskeindustribedrifter dispensasjon: For å sikre industrien tilgang på fisk året gjennom, fikk de lov til å eie sine egne trålere. Kvoter ble overført fra kystflåten, altså fra lokalt tilknyttede fiskebåter, til store trålere. Hensikten var god, og fram til utpå 90-tallet fungerte ordninga noenlunde.

Situasjonen snudde fort med Røkkes inntog i næringa. Ferskfisktrålerne ble skiftet ut med frysetrålere. Istedenfor å levere fangsten til samfunnene langs norskekysten, ble mer og mer av fisken frosset ned om bord og solgt til utlandet for bearbeiding. Dette var et klart brudd med vilkårene for unntaket fra Deltakerloven, og skjedde til tross for at fersk kvalitetsfisk er norsk fiskeindustri sitt beste konkurransefortrinn.

Forskjellen i ringvirkninger mellom frossenfisk fra trålerne og fersk fisk fra kystflåten er enorm: hvert kilo fisk som leveres fersk på land gir seksti ganger så mye arbeid for fiskeindustrien i Norge som det som eksport av ombordfrossen fisk gjør. Det dreier seg om 9 mot 550 øre pr kilo! Vi kan skapt 60 ganger mer arbeid og langt større verdi av denne fisken.

Bearbeidinga av frossenfisken skjer dessuten i land med langt dårligere arbeidsforhold og lønninger enn i Norge. Resultatet er at en rekke ferdigvarer selges i markedet til lavere priser enn hva det er mulig å konkurrere med for norske produsenter.

Ordninga som skulle sikre folk langs kysten arbeid har hatt motsatt effekt – trålfisket river bort grunnlaget for industri og bosetting i distriktene. Dette skjer altså både ved at landindustrien ikke har nok tilgang på fersk fisk, og at prisene i markedet blir presset ned av frossenfisk som blir bearbeidet utenlands.

Siden årtusenskiftet har industrien som baserer seg på torskefisk mistet 4000 arbeidsplasser. Indirekte er kanskje tre ganger så mange arbeidsplasser forsvunnet i de torskeavhengige kommunene i Nord-Norge. Dette forklarer mye av den dramatiske nedgangen i folketall i kystkommunene i nord. Mens folketallet i Norge har økt med 27 prosent siste 30 år, har det f.eks. falt med 22 prosent i Karlsøy kommune.

SV er eneste parti som har kommet med et godt forslag for å endre denne utviklinga: å gradvis føre kvoter fra trålerne tilbake til kystflåten. Norge er avhengige av spredt bosetting for å kunne utnytte naturressursene optimalt etter at oljealderen er forbi. Spredt bosetting er kystflåten den beste til å sikre.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre, dere må følge opp SVs forslag om å føre kvoter fra trålerne og tilbake til kystfiskerne dersom distrikts Norge skal ha ei fremtid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse