Annonse
I det direkte TV-overførte styremøtet den 25. oktober ble vi vitne til en diskusjon og beslutning i PCI-saken det står stor respekt av. Samtidig etterlater den administrasjonen liten ære, skriver Jan Størmer. Foto: Avisa Nordland

Får vi flere direkteoverførte styremøter i Helse Nord?

Styrets manglende oppfølging av Helse Nord-administrasjonen har påført andre fagmiljø samme type skade som PCI miljøet i UNN advarer mot. PCI-saken er ingen enkeltstående sak, slik Lars Vorland hevder.

Man kan saktens undres over hvordan styret ivaretar sin kontrollerende funksjon av administrasjonen, når kritiske spørsmål direkte stilt til styreleder besvares av administrasjonsdirektøren på følgende måte: «Oppfølging av styrets vedtak er en sak mellom styret i Helse Nord RHF og adm. direktør. Styret føler seg trygg på at vedtakene er fulgt opp, og styret har fått fortløpende informasjon».

Åpent brev til media og styret i Helse Nord:

NRK og avisene AN og Nordlys skal ha ros for media-dekningen ved å direkte TV-overføre Helse Nords styremøte 25. oktober, der PCI-saken nok en gang ble utsatt. Dette er et etterspurt demokratisk løft, og burde egentlig gjøres av Helse-Nord selv. To ledende kommentatorer i landsdelen oppsummerte saken kort tid etter møtet; politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og journalist/kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

Stein Sneve mener at «Kritikken mot Helse Nord og Lars Vorland har gått over fra journalistikk tilbrønnpissing», og argumenterer for et løft av den offentlige debatt i to punkter: «Det ene er at alle påstander må belegges med fakta, fakta, fakta. Den andre at man skylder de man er uenige med å tolke deres utsagn i beste mening.»

Kloke ord som inviterer til igjen å trekke frem fakta som understøtter Skjalg Fjellheims påstand om Helse Nord-administrasjonens manglende troverdighet. Det har Fjellheim tidligere konkretisert i en kommentar om PCI-saken i februar som Vorland raskt kommenterte. Vorland hevdet at påstanden om tette forbindelser mellom Nordlandssykehuset og Helse Nords administrasjon var en insinuasjon uten rot i virkeligheten. Med rot i min virkelighet som røntgenlege i UNN, med lang fartstid i hele regionen, dokumenterte jeg følgende i et innlegg 27. februar i år. Nemlig at navngitte Helse Nord-ledere gjennom sine tette forbindelser til Nordlandssykehuset og en lokal IT-leverandør har «skapt avstand mellom de to store sykehusene i nord – med medisinsk kvalitetstap og med omfattende kostnader for felleskapet som konsekvens.»  

Jeg anmodet i kronikken de samme Helse Nord-ledere som har vært ansvarlige i saksforberedelsen av PCI-saken, til å forklare hva som skjedde rundt oppfølgingen av et stort styrebesluttet regionalt røntgenprosjekt som havarerte i 2004 – og ble avsluttet som et helt nytt prosjekt i 2016. Svarene har uteblitt.

En av styrets viktige oppgaver, er som kjent å påse at direktøren og administrasjonen utfører det styret har besluttet. Utviklingen av tverrfaglige regionale røntgenprosjekter har blitt hemmet etter foretaksetableringen. Et røntgenologisk fagmiljø på universitetsnivå, møysommelig bygget opp over lang tid i UNN har møtt betydelig motstand som følge av administrasjonens slette saksbehandling og styrets manglende oppfølging. Dette har gått ut over kvalitet og effektivitet i vårt tjenestetilbud overfor pasientene i hele regionen.  PCI saken er ikke, som Vorland hevder i portrettartikkel i Nordlys sist lørdag, en enkeltstående sak.

Nå i 2017 – mer enn ett år etter at vi i UNN gikk over til nye røntgendatasystemer innkjøpt i 2011 er det grunn til å be Helse Nord-ledelsen i tillegg å redegjøre for hele hendelsesforløpet f.o.m. 2002 fram til i dag rundt beslutninger og økonomi knyttet til røntgendatasystemer og den faglig forankring og medvirkning. 

I hvilken grad har Helse Nord-styret vært informert og medvirket i henhold til egen instruks rundt beslutningene underveis? I hvilken grad har røntgens regionale fagråd medvirket – og foreligger det noen risikovurderinger rundt Helse Nord-ledelsens disposisjoner eller dokumentert gevinstrealisering knyttet til røntgendatasystemer?  Dette vil være relevante erfaringsbaserte fakta for styret før de i desember skal konkludere i PCI saken. 

Nylig stilte spørsmål til styret i Helse Nord vedrørende røntgensaken står fortsatt ubesvart. Man kan saktens undres over hvordan styret ivaretar sin kontrollerende funksjon av administrasjonen, når kritiske spørsmål direkte stilt til styreleder besvares av administrasjonsdirektøren på følgende måte:

  • «Oppfølging av styrets vedtak er en sak mellom styret i Helse Nord RHF og adm. direktør. Styret føler seg trygg på at vedtakene er fulgt opp, og styret har fått fortløpende informasjon».  – «Styret har ikke behov for ytterlige opplysninger i saken og anser saksbehandlingen med dette som avsluttet.» – «Jeg hadde vært mer trygg dersom styreleder hadde meddelt meg dette direkte – og mer konsist enn «føler seg trygg på».

Vi som har vært med på å bygge opp det fagmedisinske røntgentilbudet i Universitetssykehuset i Tromsø har over lang tid opplevd konsekvensene av en Helse Nord-ledelses handlinger, hvor styrets oppfølging har vært fraværende. I det direkte TV-overførte styremøtet den 25. oktober ble vi vitne til en diskusjon og beslutning i PCI-saken det står stor respekt av. Samtidig etterlater den administrasjonen liten ære.

Jeg etterlyser nå en like åpen diskusjon og konklusjon fra styret vedrørende deres oppfølging av administrasjonens disposisjoner i røntgensaken. Tar styret og media utfordringen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse