Annonse
Fra venstre: Målfrid Baik, Trude Wester, Stine Harila og Anne-Cecilie Kaltenborn

Åpent brev til ordfører Kristin Røymo

Støtter Arbeiderpartiet og ordføreren påstandene fra Rødt og SV - samt deres fiendtlige holdning overfor byens næringsliv?

Engasjementet for fritt brukervalg i Tromsø avtar ikke. Det er svært gledelig. De som mottar hjelp, pårørende og ansatte har vist oss hvor viktig denne saken er og hvor mye den betyr for livene deres. Dessverre møter de nå en dør som slamres igjen av ideologiske grunner som fører til at et velfungerende tilbud fjernes. Det er dessuten beklagelig at sentrale motstandere mot valgfrihet bidrar til uriktig fremstilling av bedrifter som utfører tjenester for kommunen. 

I innlegget til Jens I. Olsen, i Nord-Norsk debatt, mandag 3. juli, fremmes grove beskyldninger og feil vi verken kjenner oss igjen i eller kan la stå uimotsagt. Vi vil samtidig ha svar fra Arbeiderpartiet og ordfører, om de stiller seg bak verdisynet Olsen står for og den særs uheldige og negative holdninger han uttrykker overfor seriøse bedrifter i Tromsøs næringsliv?

For det første blander Olsen 'konkurranseutsetting' og 'privatisering'. Vi vil presisere at Fritt Brukervalg IKKE er privatisering. Privat Omsorg og Prima Omsorg jobber på oppdrag av Tromsø kommune – dette er gratis helse- og omsorgstjenester for brukerne. Det er kommunen som sitter med ansvaret og kontrollen ved å sette rammene og føringene for innhold og omfang av oppdraget. De har bestemt ned i minste detalj hva brukernes behov er og hvordan Privat Omsorg og Prima Omsorg skal utføre jobben. Derfor handler fritt brukervalg om kommunens eget valg om konkurranseutsetting av lovpålagte offentlige tjenester. Det har bidratt til å avhjelpe kommunens kapasitet- og ressursutfordringer, men ikke minst har det gitt innbyggere med omsorgsbehov en mulighet til å velge om å få hjelp fra kommunen eller nevnte bedrifter. Mener ordføreren og Arbeiderpartiet at kun offentlige aktører er skikket til å levere offentlig omsorgstjenester?

For det andre insinuerer Olsen at Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg sammen med NHO Service har lyssky kartellvirksomhet mellom nevnte bedrifter og kommunens byråkrater og politikere. Dette er svært alvorlig anklager. Lov om offentlige anskaffelser tillater ikke slike kontakter Olsen hevder har foregått. Derfor vil han ved en slik fremstilling sette kommuneadministrasjonen, som han selv har et arbeidsgiveransvar overfor som formannskapsmedlem, i et meget uheldig lys. Påstander om en praksis som ikke tåler dagens lys vil også ramme byrådet, de private leverandørene og deres arbeidsgiverorganisasjon NHO, en viktig part i arbeidslivet. Vi vil på det sterkeste ta avstand fra Olsens utsagn. Støtter ordføreren disse insinuasjonene og påstandene om at daværende administrasjon og politikere gjennomførte en ulovlig anbudsprosess?

Fakta er at det ble holdt en åpen leverandørkonferanse i regi av Tromsø kommune hvor Privat Omsorg og noen flere bedrifter deltok sammen med ansatte og politikere i kommunen. Hensikten med konferansen var at kommunen kunne presentere sitt arbeid og utformingen av konsesjonen for å sjekke om konsesjonen var av en slik art at bedrifter kunne tenke seg å være tilbyder. For å kunne samle informasjon og innspill i et åpent marked er dette en vanlig måte å gjennomføre anbudsprosess på. Samtidig er en slik fremgangsmåte helt i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Det er et stort engasjementet i saken blant de som mottar tjenester fra de private bedriftene. De har selv fortalt hvor fornøyd de er med tilbudet, noe vi synes er motiverende. Svært gledelig er det også at flere og flere ønsker private tjenester. Nye tall viser at 14 % av de som har rett til omsorgstjenester har valgt en privat løsning. Det er langt mer enn den 1 % som kommunen og fremtredende politikere har vist til i denne debatten. Og nettopp dette vil bli viktig for kommunen i fremtiden. Behovene i helsesektorene er store og vil vokse. Når vi samtidig vet at vi blir stadig flere eldre og færre unge, står vi overfor utfordringer som krever felles løsninger og samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vi vil trenge flere varme hender og kloke hoder for å møte fremtidens omsorgsbehov. I tillegg mener vi at gode offentlige kvalifikasjonskrav i kombinasjon med konkurranse i markedet bidrar til å skjerpe kvalitet og innhold på lovpålagte tjenester til befolkningen. Da må vi jobbe sammen om rekruttering, teknologiutvikling og utforming av oppgavene.

Fokus på fritt brukervalg er viktig og vi respekterer selvfølgelig ulike verdisyn i denne debatten. Det vi derimot forventer er at Røymo, som er ordfører for alle i kommunen, setter føringer for en saklig og konstruktiv debatt om hvordan vi skal løse dagens og fremtidens omsorgsbehov. Støtter Arbeiderpartiet og ordføreren påstandene fra Rødt og SV - samt deres fiendtlige holdning overfor byens næringsliv?

Med hilsen:

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Troms og Svalbard & NHO Finnmark

Trude Wester, direktør Privat Omsorg Nord

Stine Harila,  daglig leder Prima Omsorg Tromsø

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. NHO Service

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse