Annonse
Fiskeriminister Per Sandberg og stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen. Foto: Frp og iFInnmark

Åpent brev til Per Sandberg og Frank Bakke-Jensen

Oppsumerer man dette, så er det ikke annet enn nye angrep på den minste flåten, som faktisk skaper noe til gode for alle, ikke bare noen få rike redere på Austevoll og Molde.

Når en rikspolitiker fra Finnmark så totalt ignorerer hvor han kommer fra, og hvem som stemte han inn, så har han feilet i sin oppgave.

Når en politiker fra Finnmark, ikke tar kampen for Finmmark, men heller velger å stå sammen med de som ønsker å rasere Finnmark, så har denne politikeren feilet, og sviktet. Frank Bakke-Jensen har gjort nettopp det.

Fiskeriminister Per Sandberg omfavner pliktkommisjonens forslag til frislipp innenfor trålfiskeriene. Ødelagte fiskebestander, selinvasjon og konkurser,var konsekvensen av trålerenes handlinger forrige gang. Nå skal det legges til rette for at bestandene skal kollapse på nytt. At det knuser fiskeriavhengige distriktsamfunn, blir blåst av.

Struktuert sønder og sammen

Struktureringsordningen mellom flåtegruppene har nå vist sin sanne effekt. I den store flåtegruppen, har de nå strukturert seg sønder og sammen, det er snart ikke mer å strukturere, derfor går de for å strukturere den minste flåten. Da har de i praksis privatisert all norsk fisk. Ressursene som i utgangspunktet var gratis, blir nå pantsatt av bankene, og selges til priser langt utover det forsvarlige. Professor Torbjørn Trondsen, og tidligere direktør i Fiskeridirektoratet, Arne Luther skriver dette i et innlegg:

“Det siste eksemplet er innstillingen fra den såkalte “Ekspertgruppen” oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som har utredet hvilke plikter som skal pålegges trålerflåten som hvert år tildeles tredjedelen av de norske torske- og hysekvotene i Barentshavet. Verdien av disse trålerkvotene på 180 tusen tonn torsk og hyse var 2 milliarder kroner i 2015, hvorav om lag halvparten har leveringsplikt til landanlegg på kyststrekningen fra Lofoten og nordover.

Det at de fire siste fiskeriministrene stilltiende har tillatt et ran av de leveringspliktige kvotene, kan ikke være noe argument for å avvikle ordningen med leveringsplikt.

Problemet består i at det samme departementet stilltiende har tillatt bankene å ta pant i kvoterettighetene som i dag har en høyere verdi enn selve fartøyene.”

Pliktkommisjonen, som både Per Sandberg og Frank Bakke-Jensen ser ut til å appludere høylydt, er ikke noe annet enn en omdøpning av Tveteråsutvalget. I Tveteråsutvalget var ikke engang kysten representert. Derimot var havfiskeflåten representert, gjennom et av medlemmene, som er medlem i Fiskebåtredernes Landsforbund. Altså skulle trålereierene være med på å bestemme videre norsk fiskeripolitikk. Bukken og havresekken er et passende uttrykk her. Alt i alt, så er det jobben med å reparere skadeverket etter Røkke som burde vært viktigst, men der har Pliktkommisjonen oversett både farledmerker og fyrlykter, å kjørt på land for full fart. Karl Glad Nordahl skriver dette:

Ingen nytenkning

“Forslaget fra ekspertene antas å være rimelig bra kjent. Omtrent alt foreslåes å bli ved det gamle. – «Røkkerålerne» (nå milliard-solgt til ny eier – på Vestlandet) foreslås fortsatt å ha tillatelse til å hente ut store mengder av nord-
norsk fisk, levert, ikke til oppkjøpte billige landanlegg i nedgangstider, men der egen-fortjenesten er størst – nemlig frosset fisk til utlandet. Kvoter og fisk var ment å holde hjulene i gang på landsiden utenom sesongene! En bagatellmessig andel – 15–25% – foreslås som avkorting som kompensasjon, med et i beste fall
fantasifullt påfunn – en slags auksjonsanordning.

Den avkortede fisken vil man dele opp i «pakker», som så auksjoneres bort til fiskeindustrianlegg, som i sin tur kan gjøre avtaler med kystflåten om å ta opp fisken på bestemte vilkår. Det er høyst tvilsomt om dette vil kunne fungere i praksis, men forteller mye om hvor lite som er forstått av en komplisert næring. Også landbedrifter utenom de tilgodesette i Stamsund, Melbu og i Finnmark, har utvilsomt behov for mer råstoff. Løsningen er neppe å få mulighet til å slåss om noen tiloversblitte smuler av «Røkke-arven». – Løsningen for disse
bedriftene tør kanskje være rimelig mulighet og tillatelse til investering i båt og fiske.

Tiden må nå være inne for å overdra missligholdte kvoter med leveringsavtale fra aktuelle trålere, uten dikkedarer, til kystflåten. Det er trolig eneste holdbare løsning på det langvarige «Røkke-spøkelset». Det er ingen grunn til å gi
kompensasjon. Milliardene har eier på mange måter allerede, også ved salg/kjøp, sikret seg til overmål. Tappet fra kysten i nord. Trålersalget fra Røkke til ny eier på Vestlandet kompliserer. Konsentrasjon og nedlegging er stikkord.”

Oppsumerer man dette, så er det ikke annet enn nye angrep på den minste flåten, som faktisk skaper noe til gode for alle, ikke bare noen få rike redere på Austevoll og Molde.

Bakke-Jensen er blitt olsopolitiker

Frank Bakke-Jensen, som angivelig skal være en forkjemper for Finnmark, har snudd. Han er blitt oslopolitiker. Når en rikspolitiker fra Finnmark så totalt ignorerer hvor han kommer fra, og hvem som stemte han inn, så har han feilet i sin oppgave. I fiskeripolitikken har ikke Frank Bakke-Jensen gjort så mye for Finnmarksfiskerne. Spesielt ikke kystfiskerne. Frank Bakke-Jensens er like ivrig i å få disse vekk, som resten av den blåblå regjeringen.

Som rikspolitiker fra Finnmark, så er det Frank Bakke-Jensens's plikt å sørge for at HELE fiskerifinnmark får muligheten til og fungere. Dette gjøres ikke ved å samle flest mulige kvoter på færrest mulig båter. Det gjøres ved å fordele kvotene mellom alle aktive fiskere. Men både Frank Bakke-Jensen og Per Sandberg drar samme vei, når det gjelder å fjerne finnmarksfiskeren.

For de som husker tilbake til regjeringsskiftet, så hadde ikke Bakke-Jensen kommet stort lenger en stortingstrappa, før han gikk offentlig ut og sa at det var “den store flåten som skal redde fiskeriene” 
I en politisk debatt her i Hammerfest før overtakelsen, benektet han at dette var fakta. De siste tre årene har vist at han bløffet da han benektet påstanden.

For Hammerfest Senterparti v/ leder Tommy Andersen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse