Annonse
Bildet viser deler av folkemøtet i Vardø med rundt 450 deltakere. Foto: Dan Tore Jørgensen, Østhavet

Kvotene og pliktene: Folket langs kysten stiller entydige krav

Åpent brev til Stortingets Næringskomite om pliktsystemet for trålerne.

I Hammerfest uttalte Sandberg at han fikk "rundjuling" i Vardø. Dette gir et tydelig bilde av engasjementet hos befolkningen i nord.

De siste ukene har fiskeriminister Per Sandberg reist rundt og hatt folkemøter i Tromsø, Melbu, Vardø og Hammerfest. Dette for å forklare regjeringens forslag til endringer i pliktsystemet for trålerne. Fiskeriministeren har møtt en kyst i opprør, med tverrpolitisk støtte, med paroler som “Fisken tilbake til folket”, “Aktivitet på land nå”, “Vi skal leve av feskerian” og “Fiskeindustri for fremtiden - Styrk arbeid på land”. 

På folkemøtet i Vardø arrangert av Fiskeri og næringsdepartementet, 11. d.m., møtte omlag 450 mennesker opp. Deltagerne var fra Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg og Sør-Varanger. Dette er et av de største politiske folkemøtene som har vært siden kampen om Råfiskloven på 1930-tallet.  I Hammerfest uttalte Sandberg at han fikk “rundjuling” i Vardø. Dette gir et tydelig bilde av engasjementet hos befolkningen i nord.

Forslaget har vakt sterke reaksjoner og ført til mange ulike aksjoner langs kysten. Et samlet Nord-Norge har bastant avvist forslaget. Fiskeriministeren har møtt entydige krav om at naturressursene tilhører fellesskapet. Leveringsplikten ble innført for å sikre aktivitet i 16 kommuner langs kysten, ikke for å gi industrien total frihet i hvor de selv finner det mest lønnsomt å produsere råstoffet. Trålkvotene bør derfor frigjøres til virksomheter som skaper lønnsomhet og arbeidsplasser langs kysten i nord. Budskapet vårt er:

Det må bli en innstramning av pliktene, og inndragning av kvoter ved brudd

- Fisken må tilbakeføres til de samfunn de opprinnelig ble gitt til for å skape aktivitet

Kommunene kan alternativt forvalte inndratte trålkvoter. Den norske kystflåten kan bringe fisken på land og levere fisk av mye bedre kvalitet og mer miljøvennlig enn trålerne. Muligheten til å bruke hjemfallsretten over tid er et alternativ. Vi ber om at dere, som våre fremste folkevalgte, lytter til folket i samfunnene langs kysten. Vi er faktisk det fremste “ekspertutvalget” på vår fortid, nåtid og framtid. Kysten skal leve av fisken!

Det utvises stort engasjement også på sosiale medier. Vi ber dere ta en tur innom siden vår Kystopprøret 2017 på Facebook. Her får dere innblikk i diskusjoner, bilder fra arrangement og filmer som er laget av en kyst i opprør.

Vardø, 23. mai 2017, på vegne av Kystopprøret:

Eva Lisa Robertsen, Vegard Bangsund, Aksel Robertsen, Yvonne Andersen Bangsund, Maria Bertheussen Skrydstrup, Torbjørn Eriksen, Monica Esbensen, Ørjan Soldat Fagermo

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse