Annonse
Frode Elias Lindal, leder for Miljøpartiet De Grønne i Alta.

Åpent frierbrev til Loppa

Hva med etablering av sjømatindustri som medgift?

Hvis ikke det kommer noen endringer er dette en langsom utmattende prosess der resultatet uansett blir at man må samarbeide med andre om å levere basistjenester
Tirsdag 1700 i Øksfjord legger PWC fram utredningen om kommunesammenslåing som er bestilt av Alta, Loppa, Kautokeino og Kvænangen. Vi i Alta har allerede hatt folkemøte om saken.
 
Stemningen i Alta var litt lunken, vi loves at Nord-Norge- og småkommunetilskudd vil fredes i 20 år om vi slår oss sammen, men utover det er ikke konsekvensene så veldig store for oss. Siden Nord-Norgetilskuddet er 150 millioner i året er det likevel verdt å tenke over.
 
For Loppa kommune er derimot situasjonen mer prekær, med stadig fallende befolkning.  Hvis ikke det kommer noen endringer er dette en langsom utmattende prosess der resultatet uansett blir at man må samarbeide med andre om å levere basistjenester.
 
Jeg ser likevel at det ikke hjelper Loppa å slå seg sammen, alle vet at det på sikt vil være fare for at de offentlige arbeidsplassene flyttes til et nytt kommunesenter. selv om man er bevisst på å bygge opp et sterkt servicesenter i Øksfjord.
 
Derfor har jeg et glimrende forslag: Alta bør droppe sine planer om å etablere industriområde for villfisk og laksenæringa på Langnes, innenfor grensa til nasjonal laksefjord. I stedet bør disse etableringene skje lenger ute, på egnede steder i Loppa kommune. Da får man smittepresset ut av selve fjorden, og lokalsamfunnene i Loppa kommune kan være trygge på at det de får i en kommunesammenslåing ikke er ting som kan tas bort igjen senere. Alta må rett og slett legge sin satsing på nye arbeidsplasser til det som i dag er Loppa kommune.
 
Samtidig vet vi alle at kommunereformener et prestisjeprosjekt fra Høyre-regjeringa som de ikke ser ut til å lykkes med. De er svært ivrige på å kunne vise noen seire. Vi må derfor legge som forutsetning for en mulig sammenslåing at veien ut til Øksfjord rustes opp så det er mulig å frakte folk og varer. Konkret burde Alta og Loppa gå sammen og si at de er villige til å slå seg sammen dersom regjeringa legger friske veimillioner på bordet og ruster opp strekninga Langfjordbotn - Øksfjord. Da får vi Altaværingene et hurtigrutetilbud i kommunen vår også.
 
Samarbeidspartiene i Alta skal i gang å rullere sjødelen av arealplanen, blant annet med tanke på å få oppdrettsforurensinga under kontroll. Her burde Loppa allerede nå varsle at de blir med på prosessen, og at vi ser områdene som en helhet og reduserer arealkonfliktene mellom villfisk og oppdrett. Alta har en kompetent planavdeling som sikkert klarer å tenke over kommunegrensene om de får mulighet til det.
 
Sammen kan vi lage flere gode senter for sjøbaserte næringer, og gjøre det slik at også de ytre områdene av en ny storkommune blir tilgodesett. Samtidig bør det etableres områder for fiskeforedling, fôr- og gjødselproduksjon knyttet til oppdrett i lukkede merder og annen virksomhet som presser seg fram nå som vi skal forlate oljealderen og leve av å bearbeide lokale ressurser produsert i rene omgivelser.
 
Jeg må understreke at jeg opptrer som enkeltpolitiker, og at vi ikke enda har fått diskutert dette i koalisjonen i Alta. Jeg er  likevel overbevist om at flere politikere i Alta syns det er verdt å tenke over kommunesammenslåing, men da er vi nødt til å få tydelige signaler nå på hva som er nødvendig for at dere i Loppa skal ha glede og utbytte av det. Lykke til med folkemøtet, jeg kommer gjerne!
 
Varm hilsen fra Frode Elias Lindal, leder for Miljøpartiet De Grønne i Alta.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse