Annonse
SVAR: Herman Kristoffersen, tidligere ordfører i Tromsø, har fått svar på sin kritikk mot byrådet fra Erlend Svardal Bøe (H), generalsekretær i Unge Høyre.

Aps beste kort?

Han legger til skue et menneskesyn som vi trodde han hadde lagt bak seg da han forlot AKP.

Tidligere ordfører Herman Kristoffersen er nok Tromsø Arbeiderpartis beste kort. Ap kjører han i front i valgkampen og der får han nå blomstre alene. Vi skal i det etterfølgende svare på de utfordringer Kristoffersen kom med i leserbrevet «Stemmeseddelens makt».

Kristoffersen påstår at økonomien er kjørt ned i sluket og at kommunen ikke eier egne penger til investeringer og at det er hull i pengebøtta. Dette stemmer selvsagt ikke. Og i motsetning til Herman Kristoffersen skal vi belegge våre påstander med tørre fakta og ikke flammende følelser.

For å sette dagens system i relieff er vi nødt for å gå tilbake til da Herman Kristoffersen var ordfører for Ap. Den gang fungerte økonomien anderledes enn i dag. Mekanismen var da slik at når han investerte 400 millioner kroner, fikk han 100 millioner kroner tilbake fra staten. Ordfører Kristoffersen brukte pengene - på driftsoppgaver. Kommunen betaler fremdeles for festen som Kristoffersen dro i gang for lånte penger. Det er mange ganger verre enn lånefinansiert investeringer. Også i dag får kommunen tilbake 25 prosent av investeringene. men i motsetning til Kristoffersen, så brukes rubbel og bit på å betale ned på investeringene - og altså ikke til rent forbruk. Kristoffersen taler altså usant om dette.

Kristoffersen snakker om mengder med brutte valgløfter, men kommer bare med noen få konkrete og udokumenterte påstander. Han sier at eiendomsskatten ikke er fjernet. Høyre har sagt at den skal fjernes på sikt. Vi har altså aldri lovet at den skal fjernes på fire år. Og eiendomsskatten har gått ned. Nedgangen er ikke stor nok, men det er milevis forskjell fra en liten nedgang til den økningen som Kristoffersens parti står for. Og hadde ikke Ap kjørt pengemaskinen Troms Kraft midlertidig på grunn, så ville vi vært kommet lengre. Heldigvis er en ny ledelse i TK, sammen med et dyktig styre, på god vei til å få selskapet ut i åpent og smulere farvann. Kristoffersen taler altså mot bedre vitende om denne saken.

Eldresatsingen er «fislet fullstendig ut» og det har skjedd en «generell nedbygging av eldreomsorgen, påstår Kristoffersen.  Fakta er imidlertid at Ap i perioden 2003-2011 reduserte antall sykehjemsplasser. Det er en nedbygging.  Siden de borgerlige overtok i 2011    er det opprettet flere dagsenterplasser, flere sykehjemsplasser og ventelistene er redusert.  Budsjettene til pleie og omsorg er styrket betydelig.  Kristoffersen taler altså usant om dette. 

Kristoffersen viser til at Otium er tømt for folk. Det er riktig og viktig siden kommunen nå skal bygge et nytt stort sykehjem der. De gamle boligene var nedslitte og måtte rives uansett. Men hans påstand om at folk ikke har fått et tilbud er usant. Kommunen disponerer nær på 100 flere boliger nå enn i 2011, og alle beboerne på Otium har fått ny bolig av bedre standard. Kristoffersen mener de borgerlige ikke har kontroll på byggingen av Otium. Etter Hausberg lå det ikke mye mer enn et møtereferat om Otium og det var satt av så lite penger at det ville medført en voldsom nedbygging av eldreomsorgen. Planleggingen startet umiddelbart etter at de borgerlige oppdaget at Ap ikke hadde gjort noe. Så sant det blir flertall i kommunestyret blir det byggestart i år. Det er fire år fra idé til byggestart. Det skal innflyttes i 2018.

Otium koster 785 millioner kroner. Låneopptaket er på kun 370 millioner kroner. Det er tall Kristoffersen bør merke seg. I hans tilfelle ville han lånt mer, og fått pengene overført til driftsbudsjettet. Kristoffersen er ikke sannferdig om Otium. De borgerlige kan velferdsinstitusjoner for eldre. De vi har i Tromsø ble enten både planlagt og sto ferdig på vår vakt, eller så overtok Ap våre planer. Sør-Tromsøya sykehjem er et slikt eksempel. Ideen til sykehjemmet kom på slutten av Erlend Rians ordførergjerning.

Ordfører Alvhild Yttergård sørget for at rom og funksjonsprogrammet for Sør-Tromsøya sto ferdig i 1996. Så måtte sykehjemmet finansieres. Herman Kristoffersen og de rødgrønne overtok et helt konsept fra de borgerlige, planlagt helt ned til de minste bøttekottene. I oktober 1999 ble Kristoffersen ordfører. Sykehjemmet sto først ferdig i 2006. Så selv et fiks ferdig konsept brukte Kristoffersen hele syv år på å ferdigstille.

 Folkebadet påstår Kristoffersen både er usikkert og at det er utsatt til «gudene må vite når». Først må vi få påpeke at det er nokså spesielt at Ap nå går mot folkebadet som ikke minst en hel idrettsbevegelse stiller seg bak. Byggeprosessen starter i år og folkebadet skal stå ferdig i 2018. Kristoffersen taler altså ikke helt sannferdig om denne saken. For man vet når det er byggestart og når det skal stå ferdig.

Rådgiverne har ikke lønn på drøye to millioner kroner årlig, som Kristoffersen påstår. Selv ikke Hausberg (Ap), som hadde skaffet seg tre rådgiverstillinger til rådighet for seg som ordfører, brukte ikke så mye penger på rådgivere. Rådgiverne er ikke lønnet i nærheten av påstanden. Kristoffersens påstand står ikke til troende. Han skriver rådgiverne koster 15, sannheten er at de koster godt under fire millioner kroner.

Ønsket om at kommunen skal begynne med drosjer, hundepassing og andre ting, lar vi bare stå uimotsagt. Påstanden om at det er innført tiggerforbud er heller ikke sann. En kunne være fristende til å spørre om hvorfor Kristoffersen slår seg så hardt på brystkassen i det samiske spørsmålet. Mesteparten av fornorskningsprosessen skjedde på Aps vakt og det var altså et borgerlig bystyre som vedtok avtalen med samene. Det var et borgerlig bystyre som vedtok at Tromsø skulle være antirasistisk styre. Det var slik vi fikk holdt Arne Myrdal unna byens offentlige møtesteder.

Kristoffersen snakker om «de verste utvekstene» i Høyre. Han legger til skue et menneskesyn som vi trodde han hadde lagt bak seg da han forlot AKP. Det må være tungt å ha et slikt syn på mennesker rundt seg.  Vi er mer preget av den optimismen som ellers råder i nord. I Tromsø er det mer aktivitet enn på svært mange år. Det satses på alle bauger og kanter. Byen går så det suser. De aller fleste har det bedre nå enn de har hatt på lenge. Og noen sutrer. For vi finner kun at Kristoffersen har rett i en eneste av sine mange påstander. Og det er påstanden om at «Sutring er noe av det mest ufyselige en politiker kan holde på med». Vi er så enige, så enige.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse