Annonse

Aps blekksprutpolitikk

Mange sier at politikere ofte gir med den ene hånden og tar med den andre. Aps næringspolitikk kan karakteriseres som blekksprutpolitikk. Det holder ikke med bare to hender når en skal beskrive den. I de siste forslagene til alternative statsbudsjett, har Ap gitt med en hånd, og tatt tilbake med fire fem.

Først øker de eierskattene - som gjør at eierne må ta utbytte for å betale skatten. Her må bedriftseierne skatte dobbelt, for de må betale utbytteskatt. Vi teller da at det er tatt med to hender. I tillegg er dette skatter utenlandske eiere slipper unna. Så da er det tatt med to hender, og gitt til utlendinger, utenlandske eiere og konkurrenter.

Så øker Ap bedriftsskatten. Da er det tatt med tre hender. Ingen i hele verden tror økt skatt er en fordel for eksportbedrifter. Tvert imot.

Så øker Ap avgifter som treffer bedriftene, og spesielt bedriftene i distriktene med store transportbehov. Da er det tatt med fire hender. Ingen tror vel eksporten blir høyere av høyere transportkostnader.  Men hva gir de, da? Jo de putter inn næringsrettede satsingsmidler lik om lag en hånd, eller en fjerdedel av det de har tatt inn.

Men vent, bak ryggen kommer en hånd til snikende. Den skal ha egeninnsats eller egenandel om lag lik satsingsmidlene for at du skal kunne få den. Da har de tatt med fem hender og gitt med en. Vi kan kalle det blekksprutpolitikk eller noe som du egentlig bare finner om du gir kollekt hos en tv-predikant.

Disse pengene mener Høyre skal være i bedriftene og skape arbeidsplasser og eksport. I stedet tapper Ap bedriftene. I stedet setter Ap bedriftene i fare og truer arbeidsplassene - spesielt i dagens situasjon. Denne aktive politikken ville fått de fleste bedrifter til å ønske seg passivitet.

Men vent, det er mer. Myrseth varsler at staten skal bli mer aktiv som eier, noe de også sa i sin Nordsjøplan. Med andre ord; etter at de har tatt med fem hender, så kommer de og sier til bedriftene; nå skal vi kjøpe deg! Det minner om noe en amerikansk president sa om sosialister; «deres næringspolitikk er; om det beveger seg, skattlegg det, om det fortsetter å bevege seg, reguler det, om det slutter å bevege seg, subsidier det.»

Alle politiske partier på Stortinget er for en aktiv næringspolitikk. For venstresiden betyr det høyere belastninger på næringslivet i form av skatt, avgifter og reguleringer. Vi er enige i at vi bør bli bedre på eksport. Men samtidig er det ikke slik at de tiltakene Ap har foreslått, eller vagt antyder de kanskje vil foreslå, vel i alle fall lage en strategi om, ser ut til å ha positiv virkning på eksporten.

Politikk handler om å prioritere, det har tydeligvis Ap glemt. Når vi ser opprøret i Nord-Norge, som er politisk styrt av Ap/Sp i fellesskap, og hører om fergeopprør mm, så viser dette med all tydelighet at de i alle fall ikke prioriterer det som er det aller viktigste for næringslivet i nord. Nemlig å få transportert både varer og ansatte på en betryggende måte. Høyre i regjering har også prioritert dette – Nord-Norges andel av samferdselsbevilgningene er økt fra 14% under de rødgrønne til over 21 % - av en større pott med Høyre.

Et eksempel kan være til ettertanke: de siste seks årene vi har tall for steg eksporten med over 100 milliarder. De siste seks årene med rød/grønn næringspolitikk steg den med 7 mrd.

Aps Myrseth påstår Høyres næringspolitikk er passiv. Dere er vi uenig. Økt satsing på næringsrettet forskning, fagutdanning, reduserte skatter og avgifter, forenkling og samferdselssatsing har gitt næringslivet tryggere ben å stå på før koronakrisen. Kanskje er det litt av grunnen til at konkursbølgen ikke har kommet, slik ekspertene fryktet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse