Annonse

Arbeiderpartiets velgerallianse slår sprekker

Arbeiderpartiets gamle og solide velgerallianse som bredt folkeparti slår sprekker.

Aps fall er uttrykk for et parti i en identitetskrise

Fallet for Arbeiderpartiet fortsetter. En ny meningsmåling på NRK tirsdag kveld viser 24,4 % for Ap. Det er en dramatisk kollaps for Ap, og tyder på nærmest dødt løp mellom blokkene foran det som blir et meget jevnt stortingsvalg.

Det er meningsmålingene mer enn politikken som er den store samtalen om valgkampen. Det er ingen fordel for et parti på defensiven. Målingene kan få en selvforsterkende virkning. Ap risikerer at mange påvirkes av målingene som viser sterk tilbakegang.

Noe av nøkkelen til Ap som styringsparti er at partiet har basert seg på en bred folkelig allianse, som har krysset både yrkesbakgrunn og geografi over hele landet.

Tendensen ser nå ut til å være at velgerkoalisjonen, som har fanget opp mange ulike hensyn i ett og samme sosialdemokratiske folkeparti, er kraftig svekket.

Denne tradisjonelle Ap-alliansen mellom offentlige funksjonærer, arbeidere og aktører i primærnæringene, nordmenn med både høy og lav utdanning i by og land, ser nå ut til å være i ferd med å gå delvis i oppløsning.

Der avstanden mellom velgerne kommer tydeligst frem er på saksfelt som innvandring, modernisering av offentlig sektor, samt klima og miljø.

Aps problemer skyldes at partiet selv plages internt av disse store skillelinjene i norsk politikk.  Partiet er splittet mellom de som ønsker å sementere og reversere offentlig sektor, eller modernisere og fornye, gjennom blant annet sammenslåinger av kommuner og fylker.

Vern mot vekst er en annen skillelinje som griper dypt inn i partiet. Det kommer tydeligst til uttrykk i debatten rundt petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, leiting i Barentshavet og norsk oljepolitikk generelt.

I tillegg er innvandring en meget tydelig konfliktlinje i Ap, med en sterk fløy som vil ha en mer liberal innvandringspolitikk, mens en annen del ønsker å stå fast på en streng linje.

I et politisk klima der velgerne trekkes mot motpolene, ser vi hvordan den mellomposisjonen Ap tradisjonelt har hatt, blir vanskelig når konfliktlinjene blir tydeligere og velgerne vil ha svar uten særlig rom for nyanser.

For øvrig ser vi hvordan en rekke verdispørsmål, spesielt knyttet til identitetsspørsmål som etnisitet, seksuell legning og religiøsitet, også skaper sterk splittelse i Aps velgerkoalisjon mellom venstresiden og de med mer “tradisjonelle” verdier.

Dette er ikke et særnorsk fenomen. De samme konfliktene preger utvilsomt også sosialdemokratiske partier i flere europeiske land.

Et annet trekk ved valgkampen er at Støre og Ap vil snakke om arbeid og skatt. Men det ser ikke ut til å stemme med folks virkelighetsoppfatning, og gir dermed spillerom for andre konfliktlinjer som Støre taper på. 

Arbeid versus kapital er historisk sett den klassiske høyre-venstre-aksen. Det er dette Arbeiderpartiet spiller på i denne valgkampen med å løfte frem skatt, voksende ulikhet og arbeid.

Men nå klarer ikke Ap å mobilisere langs denne skillelinjen. Arbeidsledighetskrisen er avblåst, og det ser lysere ut både når det gjelder sysselsetting og verdiskapning. Folk føler ikke at Norge er blitt verken kaldere eller dysfunksjonelt med Erna Solberg som statsminister.

Aps fall i denne valgkampen er utrykk for et parti i en identitetskrise, og som derfor sprekker opp i flere retninger. 

For Norge har det vært særdeles viktig å ha et stort sosialdemokratisk parti som har samlet mange ulike velgergrupper, og sikret stabil og ansvarlig styring av landet. Det er derfor bekymringsfullt at utgiftspartiene på fløyene nå styrker seg, på bekostning av Ap.

Et scenario med Rødt og MDG på vippen i valgkampens sluttfase, er dramtisk for Jonas Gahr Støre, og en tilsvarende gavepakke til Erna Solberg. Statsministeren kan med troverdighet fremstille seg som garantisten mot at ekstrempartier får innflytelse i norsk politikk.

Dette kommer vi til å få høre mer om fra Høyre de siste to ukene, når Erna Solberg vil forsøke å lokke flere “lillavelgere” over på sin side.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse