Annonse
Arbeiderpartiets programkomite, ledet av Jonas Gahr Støre selv, slår fast at Norge skal være et foregangsland for urfolks rettigheter.(Foto: Sametinget / Elle Mari Dunfjell Oskal)

Arbeiderpartiet med ny giv for det samiske!

Arbeiderpartiet lanserte fredag sin nye politikk for regjeringsperioden 2021 - 2025. For Nord-Norge og en enkel same fra Finnmarksvidda er det nye programmet gledelig lesning!

Arbeiderpartiet vil innføre et nasjonalt samisk kulturløft for å ta igjen etterslepet på kulturbygg og trange rammevilkår, bygge flere samiske barnehageplasser og sikre tilgang på samisk undervisningstilbud for alle elever med krav på det.

- Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer.

Ordene tilhører H.M. Kong Harald 5. og ble uttalt ved åpningen av Sametinget 7. oktober 1997. Fredag 25. september 2020 ble de samme ordene lansert i Arbeiderpartiets nye partiprogram for perioden 2021 - 2025.

Helt siden 1997 har denne setningen manifestert seg som bærebjelken for Norges forhold til det samiske samfunnet. Ordene har blitt gjentatt av ulike sametingspresidenter ved utallige nyttårstaler og blitt papirfestet ved atter flere sametingsvedtak. I et konstitusjonelt monarki, der folkekongen i tillegg er svært kjær for mange, er det naturlig at åpningstalen fra 1997 tillegges stor vekt politisk såvel som juridisk. I Norge trekker Kongen de lange linjers politikk.

Det var derfor en stor glede å se Kongens velkjente ord innlemmet i et eget urfolkskapittel i det som er foreslått som Arbeiderpartiets nye partiprogram for perioden 2021 - 2025. Som tillegg til denne overordnede prinsipperklæringen slår programkomiteen, som har vært ledet av Jonas Gahr Støre selv, fast at Norge skal være et foregangsland for urfolks rettigheter - også fordi det er avgjørende for Norges troverdighet ovenfor våre naboland.

Som en naturlig følge av dette anerkjennes Sametinget som en viktig samhandlingspart som må styrkes og videreutvikles. Arbeiderpartiet vil innføre et nasjonalt samisk kulturløft for å ta igjen etterslepet på kulturbygg og trange rammevilkår, bygge flere samiske barnehageplasser og sikre tilgang på samisk undervisningstilbud for alle elever med krav på det. De samiske tradisjonsnæringene skal sikres og terskelen for uttak av rovdyr skal senkes. Videre legges det opp til en storstilt likestilling av norsk og samiske språk gjennom å “føre en språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk foretrekkes i alle deler av samfunnet”. I tillegg til å ha et eget urfolkskapittel er nordområdene og det samiske viet hele fire sider i partiets nye program.

Og jada, vi har hørt mye om nordområdene, denne gangen derimot handler politikken mindre om polhavet og mer om alle oss som faktisk bor i Nord-Norge. Arbeiderpartiet slår fast en ny politikk for statlig tilstedeværelse i nord, lanserer nye nærhetsprinsipper for offentlige tjenester i lokalsamfunn og at næringsvirksomhet i nord også skal sikre aktivitet og bosetning i nord. For selv om næringslivet i nord har gått godt, er opplevelsen særlig i distriktene stadige nedleggelser og kutt. Tall fra SSB bekrefter det bekymringsverdige, bare i perioden 1. april til 1. juli 2020 falt innbyggertallet i nord med hele 900 personer, 755 i Troms og Finnmark og 155 i Nordland. Stadige nedleggelsesreformer har gjort det vanskelig å få boliglån for etablering ute i distriktene, samtidig som de med hus tvinges til å selge før boligene stuper for mye i verdi. Alarmen ringer, vi trenger ny politikk.

Arbeiderpartiets nye partiprogram fremstår med dette som nettopp den politikken vi trenger for Nord-Norge inn mot 2030. Folk må gis tilbake følelsen av stabilitet og trygghet. Vi må få gjenopplivet troen på kommunene og lokaldemokratiet, reversert meningsløse nedleggelser og kutt, revitalisert satsingen på det stedbundne næringslivet og kulturlivet og ikke minst verdsatt den største ressursen vi har i landsdelen - våre barn gjennom en ny oppvekst- og utdanningspolitikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse