Annonse
Troms fylkeskommunes andel i Troms kraft må fordeles på kommunene i Troms, og de kraftproduserende kommunene bør sitte igjen med mesteparten av en fornuftig og rettmessig andel, skriver Martin Nymo. Foto: Magnus Holte

Arbeiderpartiet og Senterpartiet svikter kraftkommunene i Troms

Fylkesrådet har innstilt på at verdiene som Fylkeskommunen eier i Troms Kraft forblir i Troms. Det er positivt. Nå er det svært viktig å se på en best mulig fordelingsmodell av disse aksjene og verdiene. Fylkesrådet har foreslått en modell som ikke fordeler disse verdiene på en god måte i forhold til de kommuner hvor naturressursene er og kraftproduksjonen skjer.

For 100 år siden valgte Tromsø kommune å se til Bardufossen for å kunne utnytte de naturlige ressursene som kunne gi elektrisitet til byen og omkringliggende områder. Dette var starten på det som i dag er Troms Kraft, og som eies av Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune. Det har vært hentet ut verdier i stor skala fra kraftproduksjon i Bardufossen og etter hvert i Dividalen.  Målselv kommune har sittet igjen med smuler i forhold til det som har blitt skapt av verdier. Dette gjelder også andre kommuner som har kraftproduksjon i regi av Troms kraft eller Statskraft.

Når det nå er snakk om en endring i eierskapet til Troms Kraft så gir det oss en historisk mulighet til å rette opp i denne skjevfordelingen. At fylkesrådet som består av AP, KRF, SP og Venstre ikke tar tak i dette er meget merkelig. Det rammer de kommunene som har naturressursene og legger til rette for kraftproduksjon. Fordelingen av fremtidig utbytte skal etter Fylkesrådets modell skje gjennom en søknadsprosess for tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms. Dette utvalget skal beslutte hvem de mener har de beste søknadene. Et utvalg sammensatt av representanter fra det nye fylket Troms og Finnmark skal altså bestemme hvordan kraftkommunenes verdier skal benyttes. Dette åpner for dragkamper og konflikter. Videre kan dette medføre at de kommunene som har kapasitet og kompetanse til å utforme gode søknader vil kunne få sin andel av overskuddet. Dette blir en for tilfeldig ordning, og store kraftkommuner som Storfjord, Kåfjord, Karlsøy og Målselv vil ikke få sin rettmessige del av overskuddet. 

Troms fylkeskommunes andel i Troms kraft må fordeles på kommunene i Troms, og de kraftproduserende kommunene bør sitte igjen med mesteparten av en fornuftig og rettmessig andel. Målselv har i dag totalt en kraftproduksjon på over 350 GWh, men tilføres en svært liten del av verdiskapningen. En større del av verdiene som skapes ut av våre evige/varige naturressurser bør tilfalle de kommunene som sitter på disse ressursene. Det er en belastning å båndlegge elver og areal til kraftproduksjon. Kraftkommunene i Troms kraft sitt nedslagsfelt bør ha samme rettigheter som kommuner som eier kommunale kraftselskap i resten av Troms og i Finnmark.  

Havbruksfondet finansierer oppdrettsskatt som tilfaller kommuner som er vertskap for oppdrettsnæringen. Et lignende prinsipp for fordeling av verdiskapning burde være mulig for andre naturressurser, som vannkraft og produksjon. Derfor håper jeg at Fylkestinget snur vedtaket til at det vil bli mer rettferdig fordeling av aksjene til Troms fylkeskommune, gjerne i et holdingsselskap.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse