Kystruteskipene skal trafikkere i arktisk farvann med strenge krav til driftsstabilitet. Da kan vi ikke gjøre et omfattende anbud med til sammen 11 store skip til en utviklingskontrakt hvor man skal prøve ut ny teknologi, skriver Frps Bengt Rune Strifeldt. Foto: Hurtigruten / Ørjan Bertelsen

Arbeiderpartiet setter kystrutetilbudet i fare

En slik utsettelse av anbudet vil kunne gi uante konsekvenser for ansatte i kystruten, næringsliv og befolkningen langs kysten, og vil i ytterste konsekvens kunne gi driftsstans for kystruten over en lengre periode.

Arbeiderpartiet og SV har fremmet forslag i Stortinget om ytterligere miljøvekting og innføring av klimabonus i kystruteanbudet, noe som setter kystruteanløpene i fare– uten å ha klart for seg konsekvensene for lokalbefolkning og næringsliv langs kysten. Dersom dette blir vedtatt vil det innebære at konkurransen må lyses ut på nytt og kan medføre at samferdselsdepartementet ikke rekker å få på plass ny kontraktør før nåværende kontrakt går ut. Dette vil sette både anløp, arbeidsplasser og viktig samferdselstrafikk langs kysten i fare.

Tilbydere for kystruten Bergen – Kirkenes har tilbudsfrist 3. januar 2018 og driftsstart er 1.1.2021 når dagens kontrakt utløper. Dette er ikke lang tid til å skaffe nødvendige skip og forberede en slik krevende tjeneste som kystruten i arktiske og krevende farvann.

I anbudet er det allerede lagt inn krav til 25 prosent reduksjon i Co2 utslipp i forhold til dagens kystrute, forbud mot bruk av tungolje og krav om tilrettelegging av båter for landstrøm og at de skal benytte landstrøm der det er lagt til rette for det i havn. Høyre og FrP er enige i at det er viktig å redusere klimagassutslippene og vi er stolte av at regjeringen for første gang har lagt inn klimakrav i kystruteanbudet. 

Kravene som stilles er minstekrav og rederiene har mulighet til å levere miljøløsninger utover minstekravene. Ytterligere utslippsreduksjoner her vil derimot måtte skje ved eventuelt å ta i bruk teknologi som ikke er tilgjengelig per dags dato. Vi mener at tilbydere ikke kan basere et tilbud på fremtidig teknologi, men på nåværende tilgjengelig teknologi og infrastruktur. Dette vil etter alt å dømme være langt dyrere fordi operatøren må prise inn den risikoen denne umodne teknologien har, og vil videre også kunne være konkurransevridende. I tillegg er det også høyst usikkert om teknologien er kommersielt og teknisk tilgjengelig.

H/ FrP Regjeringen er opptatt av å sikre et godt og miljøvennlig sjøtransporttilbud for kystsamfunnene mellom Bergen og Kirkenes. Kystruteanbudet følger opp Nasjonal transportplan om at tjenesten fortsatt skal gjennomføres med samme passasjer- og godskapasitet, og med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i de samme 34 havnene som i dag.

Kystruteskipene skal trafikkere i arktisk farvann med strenge krav til driftsstabilitet. Da kan vi ikke gjøre et omfattende anbud med til sammen 11 store skip til en utviklingskontrakt hvor man skal prøve ut ny teknologi. Dette ville innebære å gamble med et svært viktig tilbud for kysten, som 400.000 personer og store mengder gods er avhengige av hvert år.  Dette kan føre til at kystbefolkningen vil få et langt dårligere tilbud med høyere priser og fare for oftere driftsstans.

Utsettelse av kystruteanbudet vil gjøre det umulig å sluttføre prosessen innenfor tidsfristen for utløpet av dagens kontrakt, en prosess som allerede er på overtid. En slik utsettelse av anbudet vil kunne gi uante konsekvenser for ansatte i kystruten, næringsliv og befolkningen langs kysten, og vil i ytterste konsekvens kunne gi driftsstans for kystruten over en lengre periode.

Når man i 2031 skal ha et nytt anbud, er det ingenting i veien for at man på ny strammer inn klimakravene og benytter mer moden miljøteknologi. Høyre og FrP mener derimot at vi bør gå skrittvis frem, og vi ønsker ikke å gamble med kystbefolkningen som innsats for eventuelt å oppnå en usikker og større klimaeffekt enn de 25 prosent som allerede er lagt realistisk til grunn for anbudet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse