Annonse
Ingalill Olsen (bildet), Helga Pedersen og Arbeiderpartiet driver omfattende svartmaling av Finnmark og Nord-Norge, hever artikkelforfatterne fra Høyre. Foto: Finnmark Dagblad.

- Arbeiderpartiet svartmaler Nord-Norge

Arbeiderparti-toppene har tydeligvis ingen tro på at vi i nord kan stå samlet og ønske hverandre det beste.

Vi er alle tre stolte finnmarkinger og glade i landsdelen vår, Ingalill Olsen og undertegnede. Men der virker det også som likhetene slutter. Mens vi har tro på Finnmark og resten av Nord-Norge, så svartmaler Ingalill Olsen hele landsdelen i et leserinnlegg som er på trykk i flere nordnorske medier den 21. september. Ikke nok med det. Hun har heller ikke tro på at landsdelens politikere kan samarbeide eller vil hverandre godt. Hun sier: “Det er mulig jeg har dårlig hukommelse, men de gode eksemplene hvor Nordland og Troms har avgitt Finnmark noe, faller meg ikke i hu”. Det er et tankekors når man samtidig vet at Det norske Arbeiderparti har styrt disse tre fylker det meste av tiden etter krigens slutt i 1945. Det er mulig at det er slik i Arbeiderpartiet, men vi har tro på at vi i nord kan stå samlet og at vi vil hverandre godt.

De siste årene har vi fra medier og store samfunnsaktører stadig fått høre at vår landsdel går så det suser. Arbeidsledigheten er lavere enn for resten av landet. Nordnorske bedrifter eksporterer stadig mer og den økonomiske veksten er klart høyere enn resten av landet. Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord Norge sier i High North News, den 19.5.16, at rik tilgang på naturressurser i landsdelen og stagnasjon i resten av Norge kan gjøre Nord-Norge til landets nye vekstmotor. Vi står framfor enorme muligheter. Ledende politikere, med statsminister Erna Solberg i spissen, samt næringslivet, har store forventninger til at Nord-Norge i fremtiden vil være en stor bidragsyter til nasjonaløkonomien. “Framsnakking” er et nytt ord som har blitt stadig vanligere de siste årene. Det handler om å være positiv, om å tale vel om hverandre, og om å se fremover og se på mulighetene. Det fortjener befolkningen i Finnmark og Nord-Norge etter mange år hvor pilene på mange samfunnsområder kun har pekt i én retning; nedover. Ingalill Olsen og deler av Arbeiderpartiet bidrar ikke akkurat til optimisme og fremtidstro for oss som bor i nord.

Det er riktig at regjeringen har satt i gang flere viktige reformer innenfor kunnskap, helse, samferdsel, politi og kommune- og regionstruktur. Etter 8 år med en rødgrønn regjering, hvor det skjedde svært lite på disse områdene, var det en absolutt nødvendighet. Vi er nå godt i gang med flere reformer som vil være med å trygge velferden for våre etterkommere. For at vi skal henge med i verdensøkonomien, så stiller det stadig større krav til vår omstillingsevne. Det gjelder næringslivet - og det samme gjelder for de statlige virksomhetene.  

Når det gjelder totalt antall statlige arbeidsplasser i Finnmark, så viser en oversikt fra Kommunal – og modeniseringsdepartementet at det er små endringer de siste årene. Det er først og fremst behov i de ulike virksomhetene som bestemmer utviklingen i antall sysselsatte. Noen virksomheter har økt driften, mens andre har redusert. Et eksempel er Kontoret for voldsoffererstatning som har økt fra 17 til 49 fra 2006 – 2015. Kontoret ble besluttet etablert i Vardø under Bondevik II.

Regjeringen Solberg har styrket kommuneøkonomien sammenlignet med foregående regjering. Vi registrerer at særlig AP prøver å skape et annet bilde. Mens den gjennomsnittlige realveksten i kommunene i årene 2009-2013 var 1,4 pst., har veksten i gjennomsnitt vært 1,9 pst. i årene 2013-2015. Veksten pr innbygger var 0,1 pst. i 2009-2013, mens den var 0,8 pst. i perioden 2013-2015.  I tillegg var driftsresultatet i kommunesektoren for 2015 det beste siden 2006. Dette har gitt kommunene i hele landet, inkludert Finnmark, et godt rom for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet og den finansielle situasjonen. Når de rødgrønne politikerne reiser rundt og sier noe annet, er det i beste fall å kalle det feile påstander – og det har i hvert fall ikke rot i virkeligheten. De lokalpolitikerne vi møter rundt på våre reiser, også i Finnmark, har stort sett ingenting å utsette på denne regjeringens kommuneoverføringer. Tvert imot så gir de uttrykk for å være fornøyde.  Spådommene fra de rødgrønne om “struping” av kommunene ved denne regjeringens tiltredelse, har altså ikke slått til.

Det er valg om ett år. Det er ikke tvil om at Ingalill Olsen, Helga Pedersen og andre fra Arbeiderpartiet har begynt svartmalingen av Finnmark og Nord-Norge. Og det i en tid hvor det går så det suser, både i næringslivet og i kommunene. For å gripe de mulighetene vi står overfor i Nord-Norge, kreves det evne til omstilling. Vi kan ikke ha alt som det var for 40-50 år siden. Verden har endret seg. Det betyr at staten, kommunene – ja, at vi alle må være villige til endring. Men endring smerter og skaper i mange tilfeller usikkerhet. Det er denne usikkerheten Ingalill Olsen spiller på i sitt innlegg. Vi tror at flere med oss gjennomskuer henne og Arbeiderpartiet denne gangen. Regjeringen jobber videre aktivt med å skape vekst og arbeidsplasser i distriktene, desentraliserer makt og skape levende lokalsamfunn. Vi vil ha flere bedrifter som bidrar til statsbudsjettet enn de som står statsbudsjettet. Kun slik kan vi få et bærekraftig samfunn som trygger velferden og trygger Norge for fremtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse