Annonse
Fra øvelsen Cold Challenge ved Bardufoss i 2011. Foto: Forsvaret

Arbeiderpartiet vil sikre Bardufoss

Et uttrykk for Arbeiderpartiets vilje til å satse på Bardufoss er den nye helikopterbasen som ferdigstilles i disse dager – en investering alene på flere hundre millioner kroner.

Gjennom behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i Stortinget i fjor høst, sikret Arbeiderpartiet økt satsing på hær og heimevern i nord. Vi fikk reddet Kystjegerkommandoen. Gjennom forliket fikk vi også foreløpig berget Bell-helikoptrene på Bardufoss, mot innstillingen fra Høyre/Frp-regjeringen.

Dette var avgjørende for at vi til slutt inngikk forlik med de to regjeringspartiene. I etterkant er det reist tvil om hva forliket vil gjøre med helikoptermiljøet på Bardufoss. 

Vi ønsker å gjøre det helt tydelig at Arbeiderpartiet vil satse på helikoptermiljøet på Bardufoss, ikke avvikle det. Hvis en Arbeiderparti-ledet regjering styrer etter valget til høsten, er det ikke grunnlag for å frykte at hundrevis av arbeidsplasser flyttes bort fra Bardufoss, slik mange frykter at Høyre/Frp-regjeringen har lagt opp til.

Dette vil blant annet komme til uttrykk i partiprogrammet for perioden 2017-2021 som landsmøtet skal vedta i april. Forslaget som ligger på bordet slår utvetydig fast at det norske forsvaret skal ha helikopterstøtte for Hæren lokalisert på Bardufoss. Stortingets beslutning i fjor høst var del 1, mens behandlingen av landmaktutredningen etter valget blir del 2 av langtidsplanen for Forsvaret.

Derfor kan vi allerede nå slå fast følgende:

  • Om Arbeiderpartiet vinner valget skal vi sikre egne helikoptre for hæren basert på Bardufoss. Kystvakta skal ha sine NH90-helikoptre og hæren skal ha sine egne helikoptre, enten Bell-helikoptrene eller nye hærhelikoptre.

  • Det er naturlig at hærhelikoptrene på Bardufoss organiseres i en egen skvadron, enten 339 eller en ny skvadron.

  • Basesjefen på Bardufoss overtar luftvingens funksjoner med kommando og kontroll over enhetene på basen, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene.

Arbeiderpartiet gikk i 2008 og i 2012 i bresjen for å utvikle helikoptermiljøet på Bardufoss, blant annet med operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon. Dette er ansvar og oppgaver som skal forbli på Bardufoss når luftving som organisasjonsledd blir avviklet, og basesjefen på Bardufoss overtar funksjonene til luftvingsjefen.

Et uttrykk for Arbeiderpartiets vilje til å satse på Bardufoss er den nye helikopterbasen som ferdigstilles i disse dager – en investering alene på flere hundre millioner kroner.

De endringene vi har gått inn for er at NH90-fregatthelikoptrene vil ha base sammen med fregattene på Haakonsvern, men vår holdning er at tungt vedlikehold skal gjøres på Bardufoss. Vi vil sikre mobilitet for spesialstyrkene på Rena, og i tillegg ønsker vi at hele Forsvaret skal slanke stabstillinger. Vi vil rett og slett ha færre på kontor. Dette vil også gjelde Bardufoss.

Som i 2008 og 2012 mener Arbeiderpartiet også i dag at Bardufoss er en meget god løsning for helikopteroperasjoner i samvirke med hær og sjø, nær de prioriterte øvingsområdene i nord. Helikopterbasen på Bardufoss skal også i fremtiden understøtte hæren, og tilby samtrening for alle forsvarsgrener og med utenlandske avdelinger.  I tillegg spiller dagens Bell-helikoptre en viktig rolle i den sivile beredskapen i Troms.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse