Annonse
Brage Larsen Sollund

Arbeiderpartiet vil verne grøntområdene på øya

Vi må bygge mer i Tromsø – vi må bygge i nærheten av der folk jobber, og vi må bygge der folk ønsker å bo, skriver Brage Larsen Sollund (Ap).

Det er ikke dette ene vedtaket i kommunestyret som truer grøntområdene i Tromsø. Det er fraværet av en plan og en helhetlig tilnærming til hva Tromsømarka skal være.

I onsdagens kommunestyre la Arbeiderpartiet fram forslag om å fastesette en gang for alle hvor markagrensen i Tromsø går. Et flertall av kommunestyret støttet dette. Nå kan endelig arbeidet med å definere en markagrense som ikke skal røres til andre formål begynne. Det er vi veldig glade for.

Vi må etablere en tverrpolitisk enighet om markagrensa i Tromsø – hvor vi skal bygge og hvor vi skal verne.  Jeg har vært åtte år i kommunestyret. Det kommer ofte saker om utbygging i nye områder, i Tromsømarka og i strandsonen. Vi har stemt for noen utbygginger, og mot noen.

Det er motstridende hensyn i slike saker – hensynet til å bevare så mye som mulig av Tromsømarka på den ene siden, og hensynet til de som står uten mulighet til å skaffe seg en bolig i Tromsø på den andre. Men la meg likevel slå fast: Det er kun en liten del av marka som vi nå har åpnet for framtidig boligbygging.

Vi må bygge mer i Tromsø – vi må bygge i nærheten av der folk jobber, og vi må bygge der folk ønsker å bo. Det er åpenbart for meg at vi da også må ha helhetlig tilnærming til spørsmålet.

På onsdag stemte vi, sammen med et stort flertall i kommunestyret, for et område i forlengelsen av Hamna og Mortensnes som et område hvor det skal kunne bygges boliger om noen år. Det siste valgte avisene å lage en stor sak på. De lagde derimot ikke en sak på det andre vedtak som kunne sikret grøntområdene, eller utbyggingen i Doktordalen (også i Tromsømarka) som Høyre fremmet og som vi stemte mot.

Dette kommunestyremøtet, som behandlet utallige forslag til omregulering av arealformål, er enda et godt argument for å bli enige om markagrensa. Alle som har flydd inn til Tromsø har sett at det er mye grønt på øya, og hvis Tromsø skal fortsette veksten trenger vi å bygge mer på øya. Alternativet er en spredt boligbygging og/eller et voldsomt prispress på boliger. Som politiker er jeg bekymret for boligprisene som rammer svært mange.

Og jeg er bekymret for transportbehovene hvis vi bygger for spredt. Det er ikke dette ene vedtaket i kommunestyret som truer grøntområdene i Tromsø. Det er fraværet av en plan og en helhetlig tilnærming til hva Tromsømarka skal være. Denne enigheten må vi få på plass fort. Nettopp derfor fremmet vi dette konkrete forslaget om at kommunestyret må bli enige om hva vi skal verne.

Lykkes vi i å definere marka sørger vi for at den vil være verna uansett hvem som kommer til makta i Tromsø.  Jeg mener det er viktig, for grøntområdene i Tromsø er med på å gjøre byen til det den er. Jeg vokste opp på solmyra, går på ski i lysløypa, er jevnlig på Charlottenlund og i Bukta, og jeg liker å springe på stiene. Det er ingen tvil om at grøntområdene gjør Tromsø rikere.

Det er derfor dette er et viktig arbeid. Avtalen om hva som skal være Tromsømarka må stå seg over generasjoner. Dere er alle invitert til å delta i dette arbeidet – Henrik Romsaas med sin unike kompetanse om Tromsømarka, du som står uten plass å bo, barnefamilier som har valgt å bosette seg i Tromsø nettopp på grunn av nærheten til fjære og skiløype. Arbeiderpartiet vil følge denne saken og håper på et bredt politisk samarbeid, og gode innspill fra både politiske partier og Tromsøs befolkning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse