Annonse
Det er løgn! skriver Sandra Borch om påstander fra Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud i hennes innlegg om pensjonssaken i Stortinget. Foto: Troms fylkeskommune

Arbeiderpartiets løgn om pensjon og Senterpartiet!

Rigmor Aaserud skriver i et leserinnlegg i Nordlys mandag 11. februar at Senterpartiet ikke støttet forslaget fra Arbeiderpartiet og SV om pensjon fra første krone. Det er løgn fra Arbeiderpartiet!

De som prøver å skape et inntrykk av at Senterpartiet stod på regjeringspartienes side i denne saken forsøker seg på å spre en usannhet. Det er ikke pent av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter å spre usannheter.

Om Aaserud og Arbeiderpartiet trenger en innføring i hva Sp mente og mener i saken, så er oppsummering her;

Senterpartiet er for å ha pensjonsopptjening fra første krone. Vi stemte for forslaget fra Ap og Sv om dette i Stortinget. Ap og Sv hadde ingen forslag i saken som vi ikke støttet.

Ja - vi hadde først et eget forslag om at det var partene i arbeidslivet som skulle forberede saken. Vi har langt større tillit til LO og NHO enn til regjeringen.

Senterpartiet foreslo følgende i behandlingen av forslaget: «Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Denne endringen skal forberedes av et partssammensatt utvalg som ivaretar dette prinsippet.» Det er ingen tvil om at vi støtter prinsippet om pensjon fra første krone, og at regjeringa blir bedt om å legge fram forslag som gjennomfører dette. Med vårt forslag, ville det partssammensatte utvalget forberede saka, og sørge for at administrasjon og kostnader ved innbetaling av pensjon for alle arbeidstakere ble holdt så lave som mulig. Hvis pensjonsutbetalingene forsvinner til administrasjonskostnader for enkelte arbeidstakere, går vinninga opp i spinninga. Samtidig må det finnes løsninger for hvordan økte kostnader for ulike bedrifter og bransjer skal bli håndtert, og hvordan staten kan bidra til best mulig gjennomføring av endringen.

Vi foreslo altså at endringen om pensjon fra første krone burde bli lagt fram av et partssammensatt utvalg. Det vil si at Stortinget i så fall hadde slått fast at pensjon fra første krone skal bli innført, men at et partssammensatt utvalg fikk oppdraget med å forberede praktisk gjennomføring på best mulig måte. Alternativet vil jo være å legge ansvaret for gjennomføring i hendene på regjeringa, eller i verste fall gjøre løsningene til et forhandlingskort i lønnsoppgjør. Vi har fortsatt til gode å høre gode argumenter fra Ap for hvorfor dette ville være fornuftig. I våre øyne, vil det være klokt at Stortinget slår tydelig fast at fagbevegelsen, gjennom trepartssamarbeidet, har en hånd på rattet når endringene blir gjort.

Dersom Stortinget hadde stemt for Sp sitt forslag, ville regjeringa fått en klar bestilling om å legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Man måtte da ha kommet med forslag om endring av lover og bestemmelser som begrenser dette i dag. Forslaget fra Ap, SV, MDG og Rødt som lød «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at pensjonssparing starter fra første opptjente krone.» inneholdt kun bestilling til regjeringa om å endre en konkret lov (lov om obligatorisk tjenestepensjon), mens andre lover der det også ligger inne begrensninger i dag (slik som lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold) ikke ble nevnt. Også av denne grunn mente vi dette var et dårligere forslag enn vårt eget, men vi valgte å støtte Ap sitt forslag subsidiært etter at vårt eget forslag dessverre ble stemt ned.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse