Annonse

Arbeiderpartiets LoVeSe-kompromiss er et hån mot Nord-Norge!

Nestlederen i Tromsø AUF retter sterk kritikk mot eget parti.

Og med dette forslaget så tar AP enda mindre hensyn til Nord-Norge enn det Erna Solberg gjorde.

Den 27. November 2016 ble en historisk dag for Arbeiderpartiets politikk rundt utvinning av olje og gass. Denne dagen sa fylkespartiene i landets to nordligste fylker et klart nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja og sendte med det ut et tydelig signal om hva som er ønsket fra menneskene som bor i disse aktuelle områdene. 

I en meningsmåling gjennomført av Nordlys i September 2016 svarte 54,7% av de spurte at de er negativ til oljeboring i de aktuelle feltene Norland 6, Norland 7 og Troms 2. Bare 28% av de spurte er positiv til en slik virksomhet.

Denne undersøkelsen viste veldig godt for resten av landet, for andre europeiske land og ikke minst våre egne politikere hva holdningene til utvinningen er i de aktuelle områdene, hva befolkningen i de nordligste fylkene ser på som fremtiden for Norge og ikke minst hvordan folk flest sine tanker i forhold til en grønn energiutvikling er.

På tross av dette, på tross av at kun to av Arbeiderpartiets fylker har ferske vedtak for konsekvensutredning, på tross av at ni fylkeslag nylig har tatt et klart, viktig og tydelig standpunkt mot konsekvensutredning, på tross av at 239 130 mennesker i de to nordligste fylkene tydelig har sagt ifra at dette ikke er ønsket, og på tross av at Arbeiderpartiets fremtid; AUF med sine 14 000 medlemmer har med en høyere stemme en noen andre sagt at dette er totalt uforsvarlig og helt unødvendig. På tross av alt dette så har Arbeiderpartiet prøvd i en sak som for de aller fleste vil synes å være relativt svart/hvit å lage et kompromiss som for dem skal være det beste av begge verdener.

Arbeiderpartiets programkomité mener at de med dette kompromisset tar hensyn til begge sidene av saken og at de har klart å lage et forslag som omfavner nærmest alle sammen. Dette har ikke lyktes helt. Forslaget fra Arbeiderpartiet er at Norland 7 skal konsekvensutredes som tidligere ønsket av enkelte, Norland 6 og Troms 2 skal ikke konsekvensutredes helt ennå. Ved de to siste feltene så skal en vente på enda en kunnskapsinnhenting før det blir gjort videre bestemmelser hva som skal skje, dette til tross for at det over de siste 12 år har blitt skrevet 93 forskjellige rapporter om olje, oljeboring, konsekvensutredning og hvilke effekter alt dette vil ha for livet i havet og alle områder forbundet med disse feltene.

Forslaget fra Arbeiderpartiets programkomité bærer virkelig preg av at komiteen er ledet av en person fra Norges største oljefylke, nemlig Rogaland.

Og at programkomiteen eier så lite skam at de velger å kalle dette for et kompromiss det klarer jeg ikke forstå. Det eneste som er utrettet med dette er at AP viser at det ikke er noe større miljøparti enn oljegigantene Høyre og FrP.

Dette kompromisset er akkurat det samme forslaget som lå til grunn for en konsekvensutredning i utgangspunktet, eneste forskjellen fra nå og før er at de mere sårbare områdene Norland 6 og Troms 2 skal ikke ifølge komiteen konsekvensutredes før rapport nummer 94 og 95 er på plass om 2 år.

Og med dette forslaget så tar AP enda mindre hensyn til Nord-Norge enn det Erna Solberg gjorde da hun for 4 år siden lovte at i løpet av hennes regjeringstid så skulle en bompengefri E8 realiseres, for så å bare glemme hele landsdelen. Arbeiderpartiet har hørt folkets meninger men velger med viten og vilje og ignorere den!

Men uansett hva som blir resultatet av partiets interne forhandlinger så skal det være klart at det nåværende kompromisset er et direkte hån mot alle som har jobbet så hardt for at dette ikke skal realiseres, det er et direkte hån mot AUF, det er et direkte hån mot alle som jobber innen fiskeri og turisme i Lofoten og Vesterålen og sist men ikke minst så retter Arbeiderpartiet med dette et direkte hån mot hele Nord-Norge!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse