Annonse
Jeg kan berolige Ap og Myrseth med at denne regjeringen skal være de fremste forsvarere av at de norske fiskeriressursene også i fremtiden skal være forbeholdt det norske folk i felleskap. Dette er det bred tverrpolitisk enighet om, skriver fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Torgrim Rath Olsen

Arbeiderpartiets "stødige kurs"

Er det noen som ikke bør påberope seg stø kurs i fiskeripolitikken, så er det vel nettopp Myrseth og Arbeiderpartiet.

Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), Cecilie Myrseth etterlyser av alle stødig kurs i fiskeripolitikken. Er det noen som ikke bør påberope seg stø kurs i fiskeripolitikken, så er det vel nettopp Myrseth og Arbeiderpartiet.

Ta pliktsystemet for torsketrålerne. Hva Ap ønsker seg her er for meg fortsatt en gåte. Representanter for partiet har uttalt at leveringsplikten skal omgjøres til en fleksibel bearbeidingsplikt, mens andre at pliktene skal innfris og etterleves. Myrseth selv utalte så sent som i fjor at de vil at det skal settes ned nok en kommisjon, men nå har pipa fått en annen lyd. Sist temaet var oppe i Stortinget nå i mai ville hun stramme inn pliktene. De rødgrønne sendte som kjent innstramningsforslag på høring i 2012. Da hadde de flertall og kunne gjort endringer, men gjorde ingenting.

Regjeringen valgte å trekke stortingsmeldingen om pliktsystemet av nettopp hensynet til næringen og behovet for forutsigbarhet, fordi Stortinget ikke klarte å samle seg om et flertall. Jeg har nå hatt sonderinger på Stortinget, og får inntrykk av at situasjonen ikke er endret siden jeg trakk meldingen i juni i fjor. Nær sagt alle er enige om at pliktene ikke fungerer, og jeg håper å kunne komme frem til et forslag som kan få bred støtte på Stortinget. Men, bred støtte på Stortinget og konstruktive løsninger i saker for denne næringen løser seg ikke gjennom villedende og skiftende budskap fra landets største opposisjonsparti.

Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen må erkjenne at også de har et ansvar for å sikre en forutsigbar politikk med stabile rammevilkår for denne næringen. Det er ikke et ansvar jeg som fiskeriminister besitter ene og alene. Derfor har jeg blant annet invitert medlemmene av næringskomiteen til å delta på møter her i departementet med næringen og organisasjoner. Nettopp for å forsøke å få på plass løsninger i de store og tunge sakene, som krever at det er flertall på Stortinget. Her glimret Ap med sitt fravær. Gode løsninger og flertall som sikrer stabilitet og forutsigbarhet krever samarbeid og dialog, ikke bare store og flotte ord i leserinnlegg, taler og debatter. 

Så til beslutningen om å lukke fisket etter leppefisk. Avgjørelsen var helt nødvendig for å få kontroll med ressursuttaket og for å sikre lønnsomhet til dem som fortsatt har adgang til fisket. Den faglige rådgivningen for 2017 tilsa et uttak på 18 millioner fisk, men det faktiske uttaket ble nesten 28 millioner. Vi var nødt til å ta noen grep.

Solberg-regjeringen la i 2015 fram en egen lovproposisjon om i hvor stor utstrekning konsesjoner og deltakeradganger bør underlegges omsettelighet. Dette forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget, inklusiv støtte fra Ap. Det at Ap nå i 2018 har endret politikk og endret mening, registrerer jeg, men jeg la altså til grunn det brede flertallet bak vedtaket som Stortinget gjorde i 2015, da jeg besluttet å lukke fisket etter leppefisk.

Så til den såkalte Klo-saken. Deltakerloven åpner opp for at vi i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon for å ivareta næringsmessige og regionale hensyn. Så sent som i 2013 satt Ap selv i regjering når det ble gitt en slik dispensasjon. En dispensasjon som føyer seg inn i rekken av de mange unntak som er gjort av tidligere Ap-regjeringer. Jeg har med andre ord ikke åpnet for at industrien kan eie fartøy og kvoter som Myrseth skriver, det er det Arbeiderpartiet selv som har gjort.

Jeg kan berolige Ap og Myrseth med at denne regjeringen skal være de fremste forsvarere av at de norske fiskeriressursene også i fremtiden skal være forbeholdt det norske folk i felleskap. Dette er det bred tverrpolitisk enighet om. Så skulle jeg ønske at Ap og Myrseth heller brukte tiden til å diskutere de faktiske forhold i fiskeripolitikken. Det inkluderer også å kjenne sin egen historie før man tar pennen fatt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse