Annonse
Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Troms Høyre.

Arbeiderpartiets svertekampanje

Høyres Kent Gudmundsen mener Aps Martin Henriksen fornekter fakta om en positiv utvikling i kommunenes økonomi under dagens regjering.

Det er ikke mulig å bortforklare faktisk realvekst med politisk tåkeprat.

Arbeiderpartiets Martin Henriksen svarer på mitt innlegg om kommuneøkonomi med fornektelse for fakta. Mens den gjennomsnittlige realveksten under de rødgrønnes tid i årene 2009-2013 var 1,4 %, har veksten i gjennomsnitt vært 1,9 % i årene 2013-2015. Fasiten så langt er altså at kommuneøkonomien har blitt bedre med en H-Frp regjering. Vi har dermed satt våre fremste velferdsprodusenter bedre i stand til å levere en god skole, barnehage og eldreomsorg.

Henriksen synes å glemme at økning i budsjettrammer for kommunene henger sammen med økning og pålegg fra staten på antall oppgaver som skal utføres. Det er ikke mulig å bortforklare faktisk realvekst med politisk tåkeprat. Når man ser på kommunene i vår landsdel var fasiten for Finnmark en nedgang på 43,5 mill kr i de rødgrønnes regjeringstid, og en vekst på 34 mill så langt i vår regjeringstid. Troms hadde en realnedgang på 70,5 mill kr i de rødgrønnes tid, og en vekst på 65 mill så langt i vår regjeringstid. Nordland har i vår regjeringstid hatt en vekst på 132 mill kr, mot 6 mill kr i de rødgrønnes tid. Dette bør stå i grell kontrast til Helga Pedersens skremsler før valget og viser bare nok en gang at realitetene er ikke så viktig – bare man klarer å sverte dagens regjering.

Jeg tror de fleste kommunepolitikere vil huske godt den stramme kommuneøkonomien som rådet under de rødgrønne, til tross for for at man valgte å fremstille den svært positivt i media. Høyre og regjeringen har alltid påpekt at til tross for økte rammer, må kommunene hele tiden ta i bruk de beste løsningene for å gi et godt tilbud til innbyggerne. Arbeiderpartiet og deres rødgrønne venner har så langt valgt å møte fremtidens kommunale velferdsproduksjon med ideologiske sperrer for samarbeid med private og frivillige, økte skatter til sine innbyggere og har viset manglende vilje til fornyelse.

Høyre vil fortsette arbeidet med å satse på innholdet i skolen, kvaliteten i barnehagen og sikre en god og verdig eldreomsorg – for å nevne noe. Igjen styrker vi eksempelvis skolehelsetjenesten som betyr økte overføringer til kommunene. I denne uken varslet helseministeren ytterligere 50 millioner i 2017, noe som medfører en ekstrassatsing på 886 millioner siden regjeringsskiftet. Det betyr bedre tilbud til våre unge og er en reel prioritering av helsetilbudet på skolene for alle elever i alle kommuner. I 2013 eksisterte ikke denne satsingen.

For Helga Pedersen og Martin Henriksen vil trolig dette ikke gjøre stort inntrykk. De har bestemt seg for å snakke ned regjeringen på autopilot. Fasiten viser imidlertid at vår regjering og de borgerlige partiene har levert en bedre kommuneøkonomi enn de rødgrønne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse